Gennemgå din sokkel og kig efter følgende ting:

 1. Revner i sokkel
  Se, om der er revner i soklen. Skrab revnerne ud med en spartel og fyld dem efter med cementpuds. Nogle revner opstår igen, fordi der er bevægelser, sætninger. Sætninger opstår, hvis huset ikke er funderet helt korrekt eller hvis der ellers er ustabilitet i huset konstruktioner. Hvis revnerne kommer igen, inden et år efter, at de er blevet repareret, bør du få en rådgiver til at kigge på dem for at være sikker på at der ikke er problemer.

 2. Afskallet puds
  Se efter afskallet puds på soklen. Pudsen på soklen giver beskyttelse mod vand udefra. Puds områder med afskallet puds op igen med cementmørtel.

 3. Løstsiddende puds
  Se/lyt efter løstsiddende puds. Du kan tydeligt høre, om pudsen på soklen er løs - det lyder hult, når du banker på den. Bank løstsiddende puds ned og puds området op igen med cementmørtel.

 4. Sokkelpuds under terræn
  Tjek, om sokkelpudsen er ført under jorden. Der trænger nemmere vand ind, hvis der ikke er puds på soklen. Pudsen på soklen skal være ført ca. 10 cm under terræn. Hvis sokkelpudsen stopper over terrænet, bør du grave lidt ned og pudse soklen til 10 cm under terræn. Fyld jord på igen, når sokkelpudsen er tør.

LÆS OGSÅ: Tjek husets sokkel