Hvilke typer af gummibelægning findes der til tage?

Gummi er ikke særligt anvendt som tagbelægning i Danmark, men flere tagmontører er begyndt at markedsføre forskellige produkter, der efter producenternes udsagn er effektive til at forlænge holdbarheden på eksisterende tage på en simpel og billig måde. 

Der findes overordnet set to typer af taggummi. Den ene type lægges i baner som tagpap, og minder generelt på flere andre måder om tagpap i forhold til vedligeholdelse og egenskaber. 

Den anden type taggummi er et flydende polyuretan, der sprøjtes på, som var det maling, og som typisk anvendes, når et ældre tag skal have forlænget holdbarheden. Efter det er påført, hærder det og danner en membran uden samlinger. Produktet er udbredt i andre lande, specielt i lande som Rusland og Spanien, hvor membranen på taget skal være i stand til at modstå store temperaturudsving.

Fordele og ulemper ved taggummi baseret på polyuretan?

Taggummi, der er baseret på polyuretan, påføres flydende, hvilket gør det nemt at arbejde med specielt omkring kanter, skorsten, rørsamlinger m.m., hvor det skaber en tæt membran. Det gør især materialet velegnet, når et eksisterende tag skal repareres.

Tagmembraner af polyurethan har et toplag, som ikke nedbrydes af solen, og er kendt for at kunne tåle store temperaturudsving. 

Desuden er de certificeret til at være rodresistente, hvilket vil sige, at alger og rødder ikke hæfter sig i membranen. Gummimembraner anvendes derfor som alternativ til tagpap, når der laves underlag for grønne tage.

Da man ikke har stor erfaring i Danmark med at anvende gummimembraner, mangler der viden om, hvordan de passer til det danske klima. Derfor er der heller ikke megen viden om, hvorvidt materialet lever op til de egenskaber de lover i forhold til holdbarhed og anvendelse.

Hvilke typer af tagudformninger og konstruktioner egner gummimembraner sig til?

Da taggummi er et meget let materiale, stiller det ikke særlige krav til tagets konstruktion og evne til at bære vægt. De fleste typer kan påføres på alle typer af underlag og kan også komme rundt om i alle kroge og hjørner, Dog egner nogle produkter sig specifikt til flade tage, hvilket du skal have for øje, når du vælger produkt. 

Der kan dog være en række arkitektoniske overvejelser, man bør tage med sig, inden man giver sig i kast med at montere et gummitag eller påføre en gummimembran. Gummimembraner egner sig under et sedumtag eller et fladt tag, men passer måske ikke arkitektonisk til ældre bygninger.

Hvordan monteres gummibelægninger i baner?

Hvis der er tale om renovering af et eksisterende tag, skal den oprindelige tagbelægning tages ned, før du kan lægge den nye gummibelægning. Tagkonstruktionen skal eventuelt rettes op, inden der lægges vandfaste krydsfinérplader af minimum 16 mm tykkelse, som gummibelægningen herefter kan monteres på. 

Er der tale om et nyt tag på et nybygget hus, er det blot at opsætte spær og derefter montere krydsfinér, hvorefter gummibelægningen kan svejses på.

For at sikre tætheden anbefales det ikke som gør det selv-arbejde. Sørg for at få arbejdet udført af tagkonstruktører med speciale inden for montering af denne type tag, da det kan have store konsekvenser, hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Ved at vælge en autoriseret tagkonstruktør til opgaven, kan du også sikre dig garanti på tagets holdbarhed.  

Hvordan monteres den flydende taggummibelægning?

Den flydende taggummibelægning, også kaldet polyuretanmembran, påføres flydende som en maling og klæber helt ind til underlaget. Polyuretan kan påføres på alle underlag og kan også bruges som reparation på eksisterende underlag, som fx tagpap.

Taggummi af polyuretan er forholdsvis simpelt at påføre, men det kræver de rigtige maskiner, så underlaget kan renses ordentligt af, og de forskellige lag kan påføres korrekt. Det anbefales derfor ikke at udføre dette som gør det selv-arbejde, da fejl i udførelsen kan have store konsekvenser for tagets tæthed. Du bør i udgangspunktet også her vælge en tagkonstruktør med erfaring til at udføre opgaven.  

Hvordan vedligeholder du et tag med polyuretan taggummibelægning?

Et tag med taggummibelægning kræver ikke særligt megen vedligeholdelse. Den består i at feje taget med en blød kost, hvis der er nedfaldne blade eller andet organisk materiale på tagfladen. Det kan fx ske i forbindelse med et rutinemæssigt tjek af taget sidst på efteråret, når alle blade er faldet af træerne. 

Da polyuretan klæber til dit tag, vil du hurtigt kunne se, hvis der skulle opstå et hul, da vandet vil vise sig direkte under hullet.  

Hvis du derimod har traditionel taggummi, der er svejset sammen i baner, og du finder huller eller fejl, fx ved gennembrydninger omkring rør, skorsten og inddækninger, skal du kontakte producenten og montøren. Reparation af den type gummibelægning er ikke gør det selv-arbejde. Hullet ved sådan et tag kan også være et helt andet sted end der, hvor vandskaden opstår, fordi vandet kan vandre nedenunder taggummiet.

Hvor længe holder et tag med taggummibelægning?

Et tag med taggummibelægning af polyuretan er ETA-certificeret til at have en forventet levetid på 25 år.

Hvad koster taggummibelægning?

Taggummibelægning af polyuretan ligger prismæssigt på omkring 250-350 kr. inkl. moms pr. m2. (2021-priser)

Da taggummi af polyuretan kan påføres på det eksisterende underlag, er her en god besparelse i, at man ikke nødvendigvis skal fjerne det gamle tag.