Spørg Bolius

Tilstandsrapport ændret - kan ejerskifteforsikringen så nægte at dække skimmelsvamp?

Hej Bolius

Jeg har købt et hus fra 1932 i Aalborg. Her er der i tilstandsrapporten angivet 2 x K3'ere, der går på ventilation fra badeværelse udmunder på loftrummet og der er manglende ventilation på loftrummet. I rapporten står der noteret, at begge dele kan medføre følgeskader, hvis de ikke udbedres.

Vi stiller som krav (i samråd med vores advokat), at de 2 x K3 skader udbedres og begge slettes fra tilstandsrapporten.

Sælgerne imødekommer dette, og K3'erne udbedres og den byggesagkyndige tilser huset igen og sletter de 2 K3'ere fra tilstandsrapporten.

Vi vælger herefter en ejerskifteforsikring  i forbindelse med huskøbet og de har ingen forbehold ift. loftrummet, da alt nu er udbedret og der er ikke vurderet følgeskader.

Kort efter at vi overtager huset, oplyser en håndværker os om, at der er fyldt med skimmelsvamp i hele loftrummet samt i undertaget. Vi henvender os til ejerskifteforsikringen med forventning om dækning, men de giver afslag med begrundelserne, at det er en forventelig følgeskade af de 2 x K3'ere (som jo er udbedret og slettet ved indgåelsen af ejerskifteforsikringen), samt at de ikke dækker skimmelsvamp medmindre det er i selve beboelsen, men blot et rum til opbevaring.

Mit spørgsmål til jer er: Bør den byggesagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten have beskrevet noget om de massive skimmeludfordringer i rapporten, som han har været bekendt med ved besigtigelse? Vi har dokumentation for, at det var der ved hans udarbejdelse af rapporten.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Mark F

Hej Mark F

Jeg læser af spørgsmålet at der efter udbedringen af k3 erne er udarbejdet en ny tilstandsrapport og at forsikringen er udstedt uden forbehold.

Jeg vil således vurdere at selskabet ikke kan forbeholde sig ikke at ville dække en skade som følge af at der har været k3 erre da de nu er slettet. Om den byggesagkyndige skulle have påtalt at der var skimmelsvamp i tagkonstruktionen afhænger bl.a af om det var så slemt at det skulle påtales da skimmelsvamp ikke i sig selv er en dækningsberettiget skade.

Hvilket bringer os til det næste spørgsmål; er der tale om en skade? Hvis fugtkilden er væk er der ikke risiko for skade og skimmelsvampen på træværk og undertag kan vaskes ned og udgør ikke en skaderisiko i sig selv. Skimmelsvamp er generelt undtaget for dækning medmindre der er tale om et sundhedsfarligt angreb i beboelsen.

Jeg tror at konklusionen må være at der ikke vil være noget at komme efter, men det er jo meget konkret og er man ikke tilfreds med selskabets afvisning er der jo mulighed for at klage til Forsikringsankenævnet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden