Kunsten ved at bygge huse er at kombinere konstruktioner og materialer, som tager højde for materialerne styrker og svagheder i forhold til påvirkninger fra naturen og øvrige omgivelser.

Én af de basale regler er, at man i selve konstruktionens udførelse undgår kombinationen af træ (organisk materiale) og vand/fugt, som naturligt vil resultere i nedbrydning med råd og svamp.

Hvis en træfacade står tæt på jorden, vil træet konstant være udsat for fugt fra jorden, hvilket med tiden vil medføre, at svampe får gunstige levevilkår og nedbryder træet.

Det er træbeklædninger både på facader, men også på skure, carporte, plankeværk mv., som tager skade, hvis beklædningen er for tæt på jorden. 

Tegn og virkning på træfacader ved jord

De første synlige tegn på opfugtning af træ er, at det mørknes og evt. bliver skjoldet. Udendørs vil der dernæst udvikle sig alger. Hvis træet er malet, vil malingen begynde at skalle af.

Længere henne i processen vil træet begynde at blive mørt, og overfladen vil begynde at ændre karakter og struktur. Til sidst vil træet begynde at falde fra hinanden, og nedbrydningen er total.

Udvikling af råd og svamp forudsætter typisk følgende 3 faktorer: 

  • Den relative fugtighed i træet skal være over 20 procent.
  • Temperaturen skal være omkring 20°C.
  • Svampesporer, som flyver rundt i luften overalt.

Undgå fugt fra jorden i dine træbeklædninger

Træet beskyttes bedst ved at lave en konstruktion, der hindrer, at træet opfugtes.

For at forlænge træets levetid kan man supplere ved at behandle træet med overfadebeskyttelse eller med svampe- og insektdræbende midler. Men grundlæggende handler det om at undgå opfugtning. Derfor anbefales følgende:

  • Træ skal være overdækket (konstruktiv træbeskyttelse).
  • Træ skal hæves fra terræn, minimum 20 cm.
  • Træ skal beskyttes mod opsprøjt.
  • Trækonstruktioner skal udføres, så evt. vand kan løbe af/løbe væk (evt. drypnæser).
  • Træ skal beskyttes mod kondensfugt.
  • Rigelig luft omkring træoverflader.

Har du en træbeklædning i eller ved jord, der er begyndt at rådne i bunden, er det på høje tid at få gjort noget ved den. Hvis råd får mulighed for at udvikle sig meget længere, kan det være nødvendigt at udskifte hele beklædningen.

I en minimumsafstand på 20 cm fra terræn/jord lægges et skråt snit i det nederste af brædderne så det angrebne træ skæres bort. Herved opnår man, at fugten ikke kan nå brædderne, og den fugt, som evt. måtte løbe ned ad brædderne, drypper af på den skarpe kant på det skrå snit.

Til erstatning af de afskårne brædder kan man i stedet indbygge en fibercementplade eller lignende.