Drømmer du også om din egen bolig og et fællesskab lige uden for døren?

Så er du ikke alene. Ifølge undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) kan ca. 80.000 ældre se sig selv flytte i et seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Men i 2017 er der kun knap 7.000 boliger fordelt på ca. 300 seniorbofællesskaber, og der er ventelister alle steder. 

Samtidig spænder økonomien ben for mange, der ønsker at bo i et seniorbofællesskab. Ca. halvdelen af de nuværende seniorbofællesskaber består af ejer- eller andelsboliger, som kræver flere millioner på kontoen at komme i nærheden af. I fællesskaberne, der består af almene lejeboliger, skal man have 20.00-30.000 kr. til indskud og 5.000-8.000 kr. til husleje, el, vand og varme hver måned. 

Nye, billigere seniorbofællesskaber i Valby, Køge, Horsens og Aalborg

Derfor er Realdania i samarbejde med pensionsselskaberne PKA, PFA og Pension Danmark samt almene boligselskaber ved at bygge flere nye seniorbofællesskaber. Foreløbig sker det i Valby og Køge, og på sigt skal det også ske i bl.a. Horsens og Aalborg.

- Vi ved, at vi får flere og flere seniorer over de næste mange år. Og vi ved, at risikoen for ensomhed stiger med alderen, og at den er størst blandt de økonomisk dårligst stillede ældre, siger programchef i Realdania, Per Schulze og fortsætter:

- Når vi holder det op imod, at folk, der bor i seniorfællesskaber, fortæller om stor livskvalitet, må vi antage, at fællesskaberne kan være med til at modvirke ensomhed. Og at flere seniorfællesskaber vil kunne gavne både den enkelte og samfundet i et længere perspektiv. 

Økonomi forhindrer ældre i at flytte i seniorbofællesskab 

De nye seniorbofællesskaber består udelukkende af lejeboliger, og 10 procent af dem skal kunne betales af folk, der kun har en almindelig folkepension.

- For at komme ned på en billig leje, må vi skrue på kvadratmeterne. Men vi tror på, at det vil fungere godt med relativt små boliger, når man samtidig får adgang til mange fællesarealer som storkøkken, bibliotek, vaskerum og grønne områder, siger Per Schulze.

Tegningerne til de to første nye seniorbofællesskaber i Valby og Køge er ved at være færdige. Begge bliver opgangsfællesskaber med henholdsvis 50 og 30 boliger, og de bygges op over temaerne havedyrkning og friluftsliv.

Hvad koster det at bo i bofællesskab?

Eksempler:

  • Seniorbofællesskabet Strandhusene, Haderslev (almene lejeboliger): Husleje: 5.413-6.780 kr. om måneden afhængig af størrelse. Indskud: 27.220-36.161 kr. Aconto-forbrug: 600-660 kr.
  • Seniorbofællesskabet Lyngvang, Lyngby (andelsboliger): Husleje: 5.481-8.158 kr. om måneden afhængig af størrelse. Indskud/andelsværdi på 1,232.288-1,924.215 millioner kr. Herudover eget forbrug.
  • Seniorbofællesskabet Egebakken, Fredensborg (ejerboliger): Prisen afhænger af størrelse og markedspris. De sidste huse blev solgt til 3,5-4,2 millioner. kr. 1.000 kr. per måned til drift af fælles faciliteter.

Kilder: egebakken.dk, lyngvang.dk og hab-bolig.dk

Billigere boliger giver flere muligheder for ældre

Arne Rolighed, næstformand i Danske Seniorer, synes godt om de nye tanker, fordi han er enig i, at økonomi kan forhindre flere ældre i at flytte i seniorbofællesskab.

- Især for de ældre, der vil flytte fra land til by, kan det være svært. Hvis de overhovedet kan få deres bolig solgt, vil det være til en lavere pris, end de kan købe for inde i byerne, siger han.

Også fremtidsforsker fra Futuria, Anne-Marie Dahl, mener, det er en god idé at gøre seniorbofællesskaber tilgængelige for en bredere gruppe.

- Firstmoverne på dette område er dem, der har overskud og penge på lommen og selv kan stable et sted på benene. Men for at flere kan få mulighed for at flytte, har vi brug for projekter som Realdanias, og at flere almene boligselskaber begynder at udbyde seniorbofællesskaber, siger hun.

Seniorbofællesskaber er en gevinst for samfundet

At bygge flere og billigere seniorbofællesskaber skal ikke kun gavne flere seniorers livskvalitet og pengepung. I Realdania har man en forventning om, at det også kan gavne samfundsøkonomien. 

En analyse, Realdania og Rambøll lavede sidste år på baggrund af Horsens, Furesø, Ballerup, Sorø og Aarhus Kommuner, viser, at udgifterne til personlig pleje, hjemmehjælp og praktisk hjælp til ældre, der bor i seniorbofællesskab, er meget mindre end til ældre, der bor på plejehjem.

De to grupper kan ikke direkte sammenlignes, fordi de har forskellige forudsætninger og situationer. Men tallene giver et fingerpeg om perspektiverne i at forøge ældres livskvalitet og helbred, så de slet ikke eller senere får behov for at komme på plejehjem. 

Arne Rolighed mener, at flere af de eksisterende seniorbofællesskaber allerede beviser, at de økonomisk betaler sig.

- I seniorbofællesskabet Sonnesgården i Aarhus (lokalforening under Danske Seniorer, red.) har vi erfaret, at når man møder folk på fællesområdet, i fælleshuset og til fællesaktiviteter, giver det livskvalitet, tryghed og socialt fællesskab. Det slår over i ansvar for hinanden i en grad, så det har betydning for deres behov for pleje udefra. Man hjælper automatisk hinanden med at rulle en støttestrømpe på eller handle ind i stedet for at ringe til hjemmehjælpen. Og indtil for nylig var der ingen, der var endt på plejehjem. De bor der, til de dør eller kommer på hospice, fortæller han.

Flere ældre kræver flere bofællesskaber

  • Antallet af ældre i Danmark forventes at stige fra omkring 1,39 millioner i 2015 til omkring 1,89 millioner i 2040 og dermed komme til at udgøre godt en fjerdedel af befolkningen.
  • 8% af de ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år – det svarer til 80.000 ældre.
  • I dag findes der ca. 300 seniorbofællesskaber med i alt knap 7.000 boliger.
  • I gennemsnit står der 28 på venteliste til hvert seniorbofællesskab.

Ældre fra flere samfundslag

I Realdania er man meget opmærksom på, at det er en svær opgave at få fat i de mest udsatte og ensomme ældre, og at der ikke kun findes én løsning.

- Men lige nu er der ikke mulighed for, at alle kan flytte ind i et seniorbofællesskab, hvis de gerne vil. Det tilbud vil vi gerne skabe, og så er det klart, vi må følge nøje med i, hvem der ender med at efterspørge tilbuddet. Parallelt med, at vi sætter gang i byggerierne, sætter vi også gang i en formidlingskampagne, der har fokus på, at seniorbofællesskaber er en god måde at få et nyt fællesskab på, hvis man er ensom eller ikke har så meget familie. Det håber vi kan være med til at åbne flere folks øjne for muligheden, siger Per Schulze.

Han mener, der er større chance for at samle ældre fra flere forskellige sociale samfundslag med projektets lejeboligfællesskaber, end i de private andels- og ejerfællesskaber.

- I de bofællesskaber, hvor folk selv finder sammen og bygger sammen, er de ofte meget ens, også økonomisk. I vores projekt kortslutter vi økonomien og samler folk fra flere lag. Derudover lægger vi op til interaktion med omgivelserne i de nye fællesskaber. Vi skaber rammerne for, at man fx kan åbne sine værksteder eller festlokaler op. På den måde kan man også mødes på tværs af alder og segmenter, siger han.