Hårdt pressede træbriketter er et populært alternativ til almindeligt brænde, bl.a. fordi de fylder mindre og har et lavt fugtindhold på mellem 6 og 10 procent. Det betyder, at du kan fyre i brændeovnen uden at bekymre dig om, hvorvidt dit brænde er tilstrækkeligt tørt.

Hvad er en træbriket?

En træbriket er en form for biobrændsel, der typisk fremstilles af overskydende biprodukter fra savværker og andre virksomheder i træ- og møbelindustrien, fx sav- og høvlspåner eller savsmuld. Nogle træbriketter støbes i et stykke, mens andre formes med et lufthul i midten, der gør briketterne mere brændbare i brændeovne og pejse med dårlig ventilation.

For at fremstille en træbriket udsættes savsmuldet eller høvlspånerne for ekstrem varme, hvilket får træet til at frigive en naturlig lim, der binder materialet sammen. Samtidig komprimeres træmassen, så det færdige produkt til sidst kun udgør 10 procent af den oprindelige volumen, når træbriketterne er kølet ned. Komprimeringen betyder desuden, at træbriketterne brænder længere end andre træbrændsler.

Er der kvalitetsforskel på træbriketter?

Hvis træbriketter skal varme optimalt, skal de være af god kvalitet.

Og der kan være stor kvalitetsforskel på briketter. Nogle briketter brænder dårligt, og det giver en dårligere varmeøkonomi. Andre briketter lugter kemisk ved afbrænding eller smuldrer let, hvilket kan medføre ekstra rengøringsarbejde i stuen.

Hvad består en god træbriket af?

Ideelt består en god træbriket af rent, tørt aske- eller løvtræ, der brænder præcist som et stykke brænde af samme træsort.

Det kan være en fordel at vælge en træbriket, der kan brækkes i flere stykker, hvis du vil være sikker på, at briketterne kan være inden i lige netop din pejs eller brændeovn.

Hvad kendetegner en dårlig træbriket?

Træbriketter af dårlig kvalitet svulmer, smuldrer og giver meget aske. Hvis det anvendte træmateriale er for finkornet, og fugtmængden i træet for høj, bliver briketten ikke presset godt nok. Det betyder, at briketten svulmer og derfor smuldrer let, ligesom briketterne brænder hurtigt og efterlader mere aske.

Nogle af de billigste træbriketter fremstilles i de tidligere østbloklande, hvor man ikke alle steder går op i, hvor det anvendte træmateriale stammer fra. Hvis træspånerne fx stammer fra en møbelfabrik, hvor man ukritisk fejer revl og krat op fra gulvet og smider det i pressen, kan der fx være melaminrester og MDF i briketten.

Er det farligt at fyre med dårlige træbriketter?

Der kan dannes giftige forbindelser i form af røgpartikler ved afbrænding, hvis der er for mange urene materialer i træbriketten. De kan slippe ud i dit hjem, hvis der kommer røg ud under optænding, eller når du åbner ovnen for at lægge ekstra brændsel på.

Røgpartiklerne trænger ned i lungerne, hvor de kan sætte sig fast eller ryge tilbage op i svælget og ud i blodet via mavesækken.

Ifølge Miljøstyrelsen er der fundet sammenhæng mellem høje koncentrationer af partikler i lungerne og øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, primært blandt ældre og personer, der i forvejen lider af luftvejs- eller hjertekarsygdomme.

Hvordan kan du undgå dårlige træbriketter?

En god træbriket skal føles robust og ikke lugte dårligt, men vær opmærksom på, at du som regel ikke se eller lugte, om du står med en god eller dårlig træbriket mellem hænderne, før du har pakket den ud.

Hvis der en beskrivelse af træbriketterne, bør du vælge briketter, der er fremstillet af rent, relativt groft savsmuld, høvlspåner eller knust træ, der sættes under en trykkraft på op til to tons pr. kvadratcentimeter.

Følg ellers disse råd:

  • Test et mindre parti træbriketter. Som regel hænger kvalitet og pris sammen, men du kan ikke være sikker på, om de dyre brænder bedre end de billigere, alene på prisen. Hvis du er i tvivl, så nøjes med at købe en mindre mængde, så du kan se, hvordan briketterne brænder i din pejs eller brændeovn.
  • Brug din lugtesans. Hvis der breder sig en lugt af brændt lim og lak, når du tænder op, er det tegn på, at briketten ikke består af rent træ. Smuldrer briketten, giver den også dårligere forbrænding.

Det er forskelligt, hvor mange og hvilke oplysninger leverandørerne giver om de træbriketter, de sælger. Men der er nogle informationer, du kan holde øje med, som indikerer træbrikettens kvalitet. Hvis oplysningerne mangler, kan du spørge leverandøren om mere information.

Tjek, inden du køber briketter

  • Tjek, om træbriketten er lavet af 100 procent træ - hvis den er, så undgår du både usunde røgpartikler og dårlig lugt.
  • Gå efter træbriketter med askeprocent på under 1 procent, da det er tegn på, at der ikke er andre affaldsprodukter i træbriketten end rent træ, og det giver mindre rengøringsarbejde.
  • Gå efter træbriketter med så høj brændværdi som mulig. Den skal være 4.600 kcal eller højere. Jo højere, jo mere brændeffektiv er den.
  • RUF træbriketter består af lyse og ’lette’ træsorter som gran og poppel. Hvis du vil have højere brændværdi, skal du gå efter briketter med ’tunge’ træsorter som fx bøg. Du skal dog være opmærksom på, at prisen som regel også er højere ved mørke træbriketter.