Vores anbefalinger til dig

Du har allerede lavet en række tiltag, der reducerer risikoen for oversvømmelse af boligen markant. 

Men husk, at det er vigtigt at du holder trit med den løbende vedligeholdelse af både tag, afløb, brønde og deslige, hvis du vil holde risikoen nede. Som husejer er det desuden dit ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde, riste og kloakker på din grund fungerer, så regnvandet bliver ledt væk.

  • Tøm dine tagrender jævnligt - minimum to gange årligt

  • Tjek dine nedløbsrør

  • Efterse og tøm husets riste og brønde

  • Efterse taget for skader

  • Husk dine drænledninger

  • Tjek husets sokkel samt væggene i kælderen for eventuelle revner, skader og fugt

Se her hvordan

Was this post helpful?