Fra efteråret og frem knirker og banker det i mange hjem, men sædvanligvis er det varmerørene, og ikke nisser, der er tidligt på færde, som forstyrrer husfreden.

Derfor larmer dine varmerør

Hvis du oplever støjende varmerør, er du langt fra alene. Det siger teknisk konsulent Nils Lygaard fra installatørernes brancheforening, Tekniq.

- Rør ekspanderer ved gennemløb af varmt vand og trækker sig sammen igen, når de får lov at køle ned. Det er ren fysik.

- Men de arbejdende rørmaterialer larmer ikke i sig selv. Larmen opstår derimod, hvis rørene ligger for tæt op ad f.eks. gulv eller andre bygningsmaterialer og gnider imod, siger Nils Lygaard til Videncentret Bolius.

Mest støjende varmerør i hjem med naturgasfyr

Der er størst problemer med larmende vandrør i huse med naturgasfyr. Her sendes der med mellemrum en relativ lille mængde varmt vand rundt i centralvarmesystemet.

Det får rørene til at arbejde i langt videre omfang end med f.eks. et gammeldags centralvarmesystem, hvor rørene holder en mere stabil temperatur, uddyber Nils Lygaard.

Men også nyere kondenserende oliefyr, der principielt er opbygget som et moderne gasfyr, vil kunne blive ramt af nøjagtig de samme problemer med knirkestøj.

Sådan finder du larmende varmerør

Lyde og vibrationer bevæger sig langt bedre gennem faste materialer som f.eks. rør end gennem luft. Derfor kan en 'rørbanken' godt stamme fra andre steder end der, hvor du måske umiddelbart hører den.

Er du i tvivl om, hvorfra larmen primært stammer, kan du lette eftersøgningen ved at skrue relativt langt ned for varmen en aften og derefter skrue godt op morgenen efter.

Det vil i mange tilfælde fremkalde en rørbanken, der er mere kraftig end den, du hører til hverdag, hvilket kan gøre det lettere at finde præcis det eller de steder, hvor du skal give varmerørene ekstra spillerum.

Sørg for en smule luft om varmerøret

I de fleste tilfælde er det teknisk meget enkelt og - ofte - relativt hurtigt at få varmerørene til at stoppe med at banke og knirke. Det kræver bare en smule værktøj og lidt gør det selv-snilde.

- Rørene skal simpelthen have plads til at bevæge sig. Derfor bør du finde ud af, hvilke gennemføringer der skaber problemer. Så skærer du en lille smule af gulv- eller loftsmaterialet rundt om rørgennemføringen og monterer en glidebøsning ud over røret.

- På den måde kan det frit bevæge sig en smule uden at gnide mod øvrige bygningsdele, siger Nils Lygaard.

Han vurderer, at det i de fleste tilfælde vil kunne afhjælpe problemet, med mindre lydene stammer fra områder, hvor du ikke kan komme til.

Stabilt varmeflow kan hjælpe mod bankelyde

I nogle tilfælde kan du også tilstræbe et hyppigere gennemløb af varmt vand i systemet, da temperaturudsvingene i varmesystemet derved bliver mindre.

Det kan du f.eks. sikre ved at lade radiatorernes termostater 'kalde' på vand i stedet for at tids- eller intervalstyre cirkulationspumpen for at spare strøm.

Virker de lettest tilgængelige løsninger ikke, er der sjældent andet at gøre end at brække gulvet op og afhjælpe problemet ved enten at flytte lidt på rørinstallationerne eller fjerne det bygningsmateriale, rørene gnider op imod.

Det kan fx være nødvendigt, hvis varmerørene er støbt ned i husets betongulve og ikke korrekt isoleret.

- Løsningen er i hvert fald ikke at begynde på at hælde olie ned langs rørene eller andet i den stil for at nedsætte gnidningsmodstanden. Det vil kun svine, men ikke fungere i længden, siger Nils Lygaard.

Slidt ventil kan give banken fra varmesystem

Banken fra varmesystemet kan også skyldes andet end rørbevægelser.

- Støjen kan godt stamme fra mekaniske dele i selve fyret, f.eks. en lidt slidt trevejsventil eller andre bevægelige komponenter, og forplante sig gennem husets rørsystem.

- Hvis det er tilfældet, kan du bede en servicetekniker kigge fyret igennem og fokusere på de dele, der kan give en smule støj, f.eks. ventiler af forskellig slags. Men det er dog ikke sikkert, at han finder fejlen lige med det samme - det kan godt tage lidt tid, hvis larmen opstår periodisk, oplyser Nils Lygaard.