Spørg Bolius

Vil "byggeretsligt skel" forringe værdien af min ejendom?


En nabo til en af mig eget sommerhusgrund har fremsat ønske om at få etableret et byggeretsligt skel.
Hans ønske er begrundet i, at han har et sommerhus, hvor en garagebygning ønskes ombygget til et soveværelse i relation til hans sommerhus. Kommunen vil ikke tillade dette fordi afstanden til mit skel er mindre end 5 meter.
Kun hvis jeg kan godkende etablering af et såkaldt byggeretsligt skel på det pågældende stykke af mit skel ind til naboen, vil kommunen give tilladelse.

Jeg er ikke ekspert på sådanne juridiske forhold og ved ikke, hvad min eventuelle godkendelse vil indebære for værdien af min ejendom. Jeg ville være meget taknemlig for Jeres råd.

Kære Bent B.

Det er fuldstændig normal procedure og en meget smidig løsning. For at overholde byggeretten i sommerhusområder (i henhold til bygningsreglementet) skal beboelsesarealer placeres mindst 5.00 m fra naboskel. De primære årsager er, at man i sommerhusområder ønsker en mere åben bebyggelsesstruktur og at sommerhuse traditionelt set ikke var så godt brandsikrede, som beboelsesbygninger i byzone. For at sikre afstandsbestemmelserne kan kommunen medvirke til, at der på naboejendommen tinglyses en servitut om byggeretsligt skel. Det byggeretslige skel kommer således til at definere den grænse, hvortil du som nabo skal beregne ”afstanden til skel” ved kommende projekter.

Din eventuelle godkendelse vil betyde, at der bliver tinglyst en såkaldt rådighedsindskrænkning på din ejendom. Det er i den forbindelse vigtigt, at vurdere om det byggeretslige skel kommer til at ligge i vejen for en eventuel fremtidig udvidelse af dit nuværende sommerhus eller påtænkt opførelse af et skur (som kun skal ligge 2.50 fra skel) . Al indskrænkning af rådighed har en økonomisk konsekvens, men hvis det byggeretslige skel ligger langt fra eksisterende bygning, er værdiforringelsen af din ejendom sandsynligvis minimal.

Mit råd vil være, at kontakte en ejendomsmægler og få en vurdering af salgsprisen af din ejendom med og uden tinglyst servitut. Hvis der er tale om et potentielt tab kan du vælge, at takke nej (og dermed måske gøre naboen ked af, at projektet går i vasken) eller at bede naboen indbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden