Spørg Bolius

Nye naboer flytter skelpæle og vil bygge uden at have informeret os - er det virkelig ok?

Hej Bolius

Min søn og svigerdatter købte ejendom september 2019. Sælger af den købte ejendom ejer også den ubebyggede nabogrund .

I december 2020 henvender sælger sig, da de vil bygge på grunden. I henvendelsen nævnes, at hegnet mellem min søn og svigerdatters grund og nabogrund ikke er korrekt placeret, hvilket ikke er nævnt i købsaftalen. Hegnet mellem de to grunde har sælger selv etableret. Sælger får sin ubebyggede grund målt op, og skelpæl flyttes ind på min søn og svigerdatters grund uden deres vidende. De har korresponderet med sælger, men de kan ikke komme til enighed, og kommunikationen er gået i hårknude.

I ejendomsarkivet kan de ikke se nogen byggetilladelse. Skal de spørge kommunen, om byggetilladelsen er givet? De frygter, det kan blive et meget ubehageligt forløb.

Sælger/nabo truer nu med at nedtage hegnet om 14 dage, så de har råderet over det areal, der er på min søn og svigerdatters grund. Anmelder de et sådant overgreb til politiet? Eller?

Hvordan forholder min søn og svigerdatter sig i det hele taget?

Venlig hilsen

Jytte B

Hej Jytte

Det er vigtigt at sikre sig den præcise placering af skellet - og så skal I være opmærksomme på, at det alene er en praktiserende landinspektør, der må afsætte skel og flytte skelpæle.
Se mere om det her: Sådan finder du skellet på din grund

Hvis der er uenighed om hegn og hæk, kan det muligvis afklares med et Hegnssyn - læs mere om det her: Hegnsloven og hegnssyn

Hvis der er  foregået ulovligheder så som, at skelpæle er flyttet eller andet, så må I forsøge at kontakte kommunen og ellers en advokat.

Byggesagen bliver først arkiveret i byggesagsarkivet, når byggeriet er færdigt og sagen afsluttet, men som naboer har I mulighed for at kontakte kommunen og få tilsendt byggetilladelsen, når den er givet, og inden byggeriet går i gang. Men hvis byggeriet holder sig indenfor byggeretten, og der ikke er givet dispensationer, så har I ikke mulighed for at få indflydelse på, hvad  og hvordan der bygges på nabogrundene.

Det mest hensigtsmæssige vil være, hvis din søn og svigerdatter kan blive enige med naboen om skel, hegn og hæk og få en snak om byggeprojektet - også selv om de, hvis naboen holder sig til, at der er givet byggetilladelse, ikke har krav på de informationer. Men det er på længere sigt vigtigt for begge parter at få etableret et naboskab, der hvis det ikke kan blive godt, så i det mindste bliver tåleligt for begge parter, da det erfaringsmæssigt har stor betydning.
Læs mere her: Naboer

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden