Spørg Bolius

Der bygges på nabogrund, så man fra 1. sal kan se direkte ind til os - er det lovligt?

Til Bolius

En boligforening vil  40 lejligheder på en grund der støder op til vores. Vi bor 2,5 meter fra skel.

Der bygges 2 etager ind til os med terrasse vendt ind mod os. Det  betyder, at dem der bor på på 1. sal kan se lige ind til os .

Med venlig hilsen Ulla og K

 

Kære Ulla og K

I må undersøge, om det byggeri, der opføres, er, som der er givet byggetilladelse til, og hvis der gælder en lokalplan for området sikre, at byggetilladelsen er givet på grundlag af den.

Se mere her: Lokalplan

Der er i Bygningsreglementet krav i forhold til indbliksgener, men præcis hvilke krav der kan stilles og skal opfyldes afhænger helt af de konkrete forhold. Blandt andet ,hvad man kan forvente i det aktuelle område - fx at man må tåle (leve med) mere indblik, hvis man bor i tæt bebygget område som en by

Indbliksgener skal være væsentlige, før kommunen kan stille krav. Desværre er det ikke sort-hvidt, det er en vurdering, kommunen skal gøre - hvornår noget i denne sammenhæng er væsentligt, og hvornår det ikke er det.

Kontakt kommunen, og for jer og de naboer, der bor, så I rammes af generne ved det nye byggeri, kan det muligvis  være hensigtsmæssigt at kontakte en praktiserende landinspektør, der kan vurdere de konkrete forhold - både bygningsmæssigt og i forhold til kommunens byggesagsbehandling.

Vær opmærksom på, at i tætbebyggede områder vil der skulle accepteres en vis form for indblik, og at indbliksgener gælder i forhold til opholdsrum - og ikke på samme måde i forhold til have og udearealer.

Hvis I ikke kan komme videre med sagen, kan løsningen være at plante nogle træer, der placeres strategisk, så den beplantning kan skærme for det værste indblik.

Men start med at få undersøgt mulighederne, og om der er noget, I kan gøre.

Læs mere her: Når naboens byggeri bliver et mareridt

og her: Må naboen glo ind ad vinduet til dit soveværelse?

og her:Må naboen glo ind på mig?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden