Når du fyrer op i brændeovnen, kræver det, at du tænder korrekt op og sikrer et ordentligt træk, hvis du skal undgå røggener i både stue og nabolag.

Inden for de senere år er der derfor kommet en række såkaldte røgsugere på markedet – et ekstra ’aggregat’, som sættes i toppen af skorstenen, og som ifølge producenterne sikrer optimalt træk i skorstenen, så der udledes færre sundhedsskadelige partikler. En af røgsugerne på markedet skulle endda sørge for, at røgen sendes længere op i luften, så den ikke generer naboerne i kvarteret.

Røgsugere fås både til brændeovne, åbne pejse og pejseindsatser.

Hvordan virker en røgsuger til skorstenen?

Konkret fungerer en røgsuger som en slags elektrisk ventilator i toppen af din skorsten, hvor den lille motor sørger for at skabe sug i skorstenen og altså i nogle tilfælde medvirke til at puste røgen op i luften.

Hvad koster en røgsuger?

Prisen for ’light-modeller’ af røgsugere ligger på mellem 3.500 og 6.000 kr. (december 2023), og flere af dem kan du som almindelig gør det selv-person godt montere selv. Ved fuld belastning bruger en røgsuger fra producenten Draftbooster ca. 36 watt.

Det er også muligt at få dyrere modeller, som har en større grad af styring.

Virker en røgsuger til brændeovnen?

Spørgsmålet er så, om røgsugerne egentlig virker?

Der findes ikke umiddelbart nogen videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer virkningen af røgsugere. Ifølge Teknologisk Institut er der dog ingen tvivl om, at en røgsuger kan reducere partikelemissionen fra en brændeovn. Det skyldes, at en røgsuger kan trække gang i en slumrende forbrænding og få forbrændingen til at ske ved kraftigere lufttilførsel. Dermed kan der opnås en højere temperatur i brændkammeret, og det giver en renere forbrænding.

Hos Teknologisk Institut vil et MUDP-støttet projekt i starten af 2024 dog give mere syn for sagn – projektet har nemlig undersøgt effekten af forskellige tiltag for at minimere emissioner fra brændeovne, herunder røgsugere.

Producenten Exodraft har ifølge den selv bevist, at der udledes 80 procent færre partikler i stuen og 20 procent færre partikler ved skorstenen, hvis der er monteret en røgsuger på toppen. Producenten bag røgsugeren BlueChimney, som er udviklet af en skorstensfejer, fortæller, at røgsugeren sørger for at fortynde røgen op til 25 gange.

Ifølge fagekspert i Videncentret Bolius, Ole Vedsted-Jakobsen, kan en røgsuger kan være en god idé. Men hvis du har en fornuftig skorsten, der er placeret midt i huset – hvis skorstenen er der, sørger luften i huset for en god forvarmning af skorstenen – burde du ikke have et problem og dermed ikke have behov for at installere en røgsuger.

Nyt sensorsystem på vej til brændeovne

Et andet MUDP-støttet projekt fra Teknologisk Institut er i gang med at udvikle et sensorsystem til brændeovne. Ud fra en række driftsparametre skal sensorsystemet give brændeovnsejeren feedback på, om han eller hun fyrer korrekt i brændeovnen. Projektet forventes afsluttet i juni 2024.