Røg fra naboens brændeovn, bål eller grill kan være generende, uanset om du har et varmegenvindingsanlæg fra Genvex, Duka, Bosch eller et andet mærke.

For når anlægget suger luft ud af din bolig og veksler den med luften udefra, kan både lugt og røgpartikler komme på besøg i stuen.

Her får du tre tip til at undgå generne.

1. Montér pollenfilter og kulfilter

(Den bedste og nemmeste løsning)

Det er en god idé at få monteret et F7 filter/pollenfilter og et kulfilter på dit varmegenvindingsanlæg.

Et F7-filter/pollenfilter kan fjerne 60-90 % af de røgpartikler, du får ind fra naboens brændeovnsrøg, og det kan fås for 200 - 500 kr. alt afhængigt af, hvilket anlæg du har. F7-filtret monteres direkte på de eksisterende rør på anlægget.

Et kulfilter tager lugtgenerne fra røgen. Det er en ekstern boks, som monteres dér, hvor luften kommer ind, og den koster omkring 4.000 kr.

Montering af F7-filter og kulfilter er den bedste og nemmeste løsning. Det er dog en god idé, at kontakte producenten af dit varmegenvindingsanlæg for vejledning, inden du installerer de nye filtre, bl.a. for at sikre dig, at dit anlæg er dimensioneret til filtrene, så du stadig får den optimale effekt ud af varmegenindvindingen og ventilationen.

Det er også en god idé at få et serviceeftersyn, når filtrene er påmonteret. De filtre, som systemet indeholder fra start, skal renses og skiftes jævnligt alt efter producentrens anvisninger. 

2. Flyt indsuget på varmegenvindingen

(Den dyreste og mest usikre løsning)

Du kan flytte indsuget på dit varmegenvindingsanlæg, så det vender væk fra den eller de naboer, der ofte fyrer op i brændeovn eller laver bål i haven.

Det kan være både ret enkelt og ret besværligt afhængigt af, hvordan din bolig er bygget, og om en flytning af indsuget kræver en helt ny rørføring.

Det er dog en usikker løsning, da vinden kan komme fra mange retninger og føre røgen hen mod dit indsug, uanset hvor det sidder.

3. Bed naboen om at fyre korrekt i brændeovnen

(Den billigste løsning)

Tal med din nabo. Hvis din nabo fyrer korrekt op i sin brændeovn, vil der ikke blive udviklet så meget røg, og så vil varmegenvindingsanlægget ikke suge lugt- og partikelgener ind i din bolig. Måske kan I tage en god snak om, hvordan man fyrer på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvorvidt denne tilgang virker, kommer dog meget an på jeres naboskab. Kan I ikke blive enige, kan du slukke anlægget, mens naboen fyrer – men det kan være en irriterende læsning i længden og kan skade dit indeklima.