Det kan få folk til at blive/flytte på landet

Positive tiltag, som danskerne generelt vurderer vil have størst effekt for landdistrikterne:

  • Effektiv offentlig transport: 61 %
  • At give erhvervslivets særlige gunstige vilkår: 50 %
  • Lægge offentlige institutioner i yderområderne: 45 % 
  • Hurtigt internet/bedre mobildækning overalt: 37 %
  • Lavere skat for folk bosat i landdistrikterne: 31 %
  • Udbedring af motorvejsnettet: 19 %
  • Andet: 8 %
  • Ved ikke: 7 %

Kilde: Undersøgelse om yderområder gennemført af YouGov for Videncentret Bolius i 2014. 

Er der hold i myterne om livet på landet? Og hvad kan få flere danskere til at blive eller flytte fra byen til landet?

To eksperter - forskningschef Hans Thor Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut og direktør Ellen Højgaard Jensen fra Dansk Byplan Laboratorium - giver deres bud på, om 10 myter om livet på landet er sande eller falske.   

Myte 1: Der er ringe jobmuligheder på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Hovedproblemet med landdistrikterne er, at der ikke er beskæftigelsesmuligheder nok.

Ellen Højgaard Jensen: Både og. I nogle landdistrikter er der uden tvivl problemer, fx på den jyske vestkyst i en by som Lemvig. Men i de områder, der ligger i pendlerafstand til byerne, fx Brønderslev - Rebild i forhold til Aalborg - går det bedre. Og så er der jo de yderområder, der har store virksomheder, Danfoss på Als, Bang & Olufsen i Struer, Bestseller ved Herning og LEGO i Billund.

Myte 2: Der mangler offentlige transportmuligheder på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Det er primært et problem for unge under 18, der ikke kan køre bil, og samtidig skal i skole og har et stort behov for at føjte rundt og besøge venner. Næsten alle har bil, og derfor klarer de fleste sig helt fint uden offentlige transportmidler.

Der har flere steder været eksperimenteret med forskellige former for offentlige transportmodeller, uden at det nødvendigvis får folk til at bruge dem mere, endsige flytte dertil. Eksempelvis har man i nogle kommuner indført flexture, hvor du kan ringe efter en taxa eller en bus efter behov- det er dyrere end en regulær busbillet, men en del billigere end en taxitur. Også busruter er blevet ændret for at vægte hurtighed frem for dækning, men selv i hovedstadens yderdistrikter er der problemer med at få ordentlig økonomi i det. 

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Vi ser nedskæringer mange steder, og det er især et problem i aftentimerne.

Myte 3: Der bliver stadig færre børneinstitutioner på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Det er en reel udfordring for kommunerne, fordi lukkede daginstitutioner og skoler også gør det svært at trække nye til.

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Børnetallet falder, og det får kommunerne til at lukke institutioner.

Myte 4: Der er ringe indkøbsmuligheder på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Men om det også er et stort problem, er et andet spørgsmål. Hvis man har en bil, som de fleste har, kan man let klare sig. Problemet er ældre, der har svært ved at komme omkring, og unge under bilalderen.

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Men i bil kan du let nå supermarkeder og dagligmarkeder. Ældre kan have et stort problem, som dog kan løses med nethandel.

Myte 5: Der er dårlig mobil- og internetdækning på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Men der er forbedringer på vej. 

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Der er hvide huller mange steder.

Siden Videncentret Bolius skrev om emnet første gang i 2014, er der sket en forbedring af internetdækningen i Danmark. I 2014 havde 64 procent af de danske boliger eksempelvis adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, mens dækningen i 2018 var steget til 93 procent. 

Myte 6: Det er mere trygt på landet

Hans Thor Andersen: Både og. Det kommer an på, hvad vi taler om. Der er faktisk mindre kriminalitet, men der kan være problemer med trafik i de småbyer, hvor der er gennemfartsveje. Men det er også meget afhængigt af hvem man spørger. Ældre er typisk mere frygtsomme end yngre.

Ellen Højgaard Jensen: Både og. Det er nok sandt, hvis vi taler om den oplevede tryghed. Man kan i højere grad lade være med at låse sin dør, og et mindre, overskueligt samfund kan måske virke mere trygt. Men eksempelvis er handlen med hårde stoffer jo spredt rundt i hele landet både i provinsen og i de større byer. Samtidig mangler der også sikrede skoleveje mange steder på landet.

Myte 7: Der er mere frisk luft på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Bortset fra dem der bor i nærheden af en svinefarm, der bliver spredt gylle fra.

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Der er ikke så meget trafikos som i byerne. Men der er nogle, der er uheldige at bo ved siden af en svinefarm men bortset fra det ...

Myte 8: Der er flere billige boliger på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Det er helt sikkert, men det er både et plus og et minus. Lave boligpriser afspejler en ringe efterspørgsel, der betyder, at det kan være svært at få solgt sin bolig igen, hvis man ønsker det.

Ellen Højgaard Jensen: Sandt. Ingen tvivl om det. Der er rigtig mange, og man får mange kvadratmeter for pengene.

Myte 9: Der er bedre rammer for børnene

Hans Thor Andersen: Både og. Indtil en vis alder, er der nok bedre rammer for børnene, ikke mindst fordi forældre gør meget for små og mindre børn. Men som teenager er det ikke det sjoveste at være lukket inde i en lille verden og ikke kunne komme ud og opleve de nye muligheder i livet.

Ellen Højgaard Jensen: Både og. Det er et spørgsmål om værdier. Ja, der er god adgang til naturen, men det kniber måske med de kulturelle tilbud, ligesom man ikke konfronteres med den mangfoldighed af mennesker og oplevelser, der kan være i større byer. Jeg tror, nogle flytter til landdistrikterne på grund af børnene, og nogle flytter derfra på grund af børnene, fx når de skal i gymnasiet.

Myte 10: Der er færre kulturtilbud på landet

Hans Thor Andersen: Sandt. Der kan være særlige lokale attraktioner som et lokalt fødevaremarked eller en borg, og typisk fylder sport også meget i mindre byer, men der er ikke en pallette af kulturtilbud som i en storby med flere teatre, museer osv. Hvis man sammenligner med forstæderne til de større byer, er det dog heller ikke fordi, der er det store udbud her.

Ellen Højgaard Jensen: Både og. Der er mindre finkultur, men masser af folkelig kultur. Der er masser af interesseklubber, kunstforeninger, forskønnelsesforeninger, og der er forsamlingshuset, hvor der sker mange ting. Sport fylder også stadig en del, men der er også lidt krise, fordi holdsporten ikke er så populær som tidligere. Det påvirker det stærke sammenhold, som der tidligere var om fx håndboldholdet.

Hvad kan få flere til at bo på landet?

Hans Thor Andersen, forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut: 

- Hvis folk vil bo i en storby, er der ikke meget at gøre. Vi må konstatere, at der er en urban dragning i disse år, og hvis det skal ændre sig, skal det komme indefra hos folk som en ændret lyst, og det kan godt være, at det sker på et tidspunkt. Men samtidig ser også vi en ny global arbejdsdeling i disse år, hvor Asien meget billigere løser mange af de opgaver, som tidligere lå på landet. Danmark konkurrerer på viden, og de jobs ligger i byerne. 

Jens Bo Jensen, direktør i Center for fremtidsforskning: 

- Det, der afgør, hvordan vi klarer os som land, er vores eksport – kort sagt: kroner og øre i statskassen. Og her bidrager landbruget og industrien med så væsentlige milliardbeløb, at de nærmest finansierer folkeskolen og sundhedsvæsenet i sig selv. Så hvorfor booster vi ikke disse områder, regulerer anderledes i landbruget og politisk skaber noget vækst derude, hvor pengene gror? Det ville naturligt føre både arbejdspladser og tilflytninger med sig, siger Jesper Bo Jensen.