Den danske undergrund indeholder ler – og meget af den. Derfor har vi, siden vi lærte kunsten at fremstille mursten i Danmark i 1100-tallet selv fremstillet dem her til lands. I dag er der 12 teglværker tilbage, der tilsammen producerer knap 300 millioner mursten årligt.

Hos Strøjer Tegl, hvis fabrik ligger gemt i de vestfynske bakker ved Assens, producerer de cirka 172.800 mursten dagligt – eller cirka 60 millioner årligt. Leret hentes 6-7 km fra fabrikken og køres hjem i mange tonsvis ad gangen.

Engang blev mursten lavet i hånden, men i dag styres produktionen hovedsageligt af maskiner og robotter. Spild undgås, hvorfor de kasserede mursten genanvendes, ligesom lerstøv fra fabrikken støvsuges op og kører igennem teglværket endnu en gang.

Du kan her komme en tur med produktionschef Asbjørn Skjøth Bruun, når han guider os gennem produktionsfaciliteterne og murstens vej fra ler til færdigbrændt mursten, som i alt tager omkring 15 dage.

1. Fabrikken

Strøjer Tegl uden for Assens spreder sig over 50.000 m2, og teglværkets historie kan spores tilbage til omkring 1850. I dag beskæftiger de 80 mand, og producerer 60 millioner mursten årligt. Foruden mursten produceres murstensoverliggere til over vinduer og døre og keramikler til fx juledekorationer.

2. Tonsvis af ler på lager

Når leret er hentet ude på marken, havner det i lerhallen. Her ligger rødler, som giver røde mursten, og blåler, som giver gule mursten, i forskellige bunker. De store maskiner kører efter produktionsoptimerede ruter, så arbejdstiden udnyttes mest effektivt.

3. Ler blandes og valses

Leret bliver blandet sammen i alt 11 gange, og kornstørrelsen valses ad flere omgang ned til 0,6 mm. Foruden ler blandes der fx sand, rester af stenuldsisolering, frasorterede mursten fra produktionen og savsmuld i murstensblandingen. Strøjer bruger cirka 500 tons ler dagligt.

4. Blødstrygeren laver mursten

Når leret er færdigbehandlet, sørger blødstrygeren for at lave murstenene i den rigtige form, inden de bliver transporteret mod tørrerummene. Inden da kan stenene dog oversprøjtes med en lerfarve – blanding af ler og vand. Processen kaldes engobering.

5. Tre skiftehold holder produktionen i gang

Der skal kun 10 mand og en masse robotter til at holde Strøjers produktion i gang. De tre skiftehold arbejder fra kl. 6 til 23, men forudproducerer også syv tunnelvogne fyldt med mursten, så ovnen kan brænde sten i det tidsrum, hvor der ikke er nogen på arbejde.

Vidste du, at ...

danske teglværker eksporterer millioner af mursten til både Norge og Sverige, som igennem årene har afviklet deres teglværker. Tyskland er også et stort eksportmarked for danske mursten, selvom der stadig er teglværker på de kanter.

6. 39 tørrekamre med overskudsvarme

Før stenen brændes, har den været en tur til tørring. De i alt 39 kamre rummer hver 23.040 mursten, og de bliver tørret ved hjælp af overskudsvarme fra tunnelovnen. De er til tørring i 96 timer i op til 80 grader, før de læsses på en tunnelvogn

7. Tunnelovnen på 172 meter

Hvert 20. minut rykker en tunnelvogn et trin frem i ovnen, hvis temperatur når 1.050 grader. Derved når den at have 126 stop i ovnen ved forskellige temperaturer, inden den er ”færdigbagt” efter 42 timer. Ovnen kører altid og slukkes kun, når den skal serviceres. Sidst var i 2018.

8. Færdig tørret vs utørret

Fra murstenen kommer igennem blødstrygeren og til den færdigtørret, har den været på slankekur. Den har smidt omkring 0,6 kg i ren væske og er skrumpet knap to centimeter i længden.

9. Kontrolmål efter brænding

Murstenen har faktisk sin endelige størrelse og vægt, før den kommer i ovnen. Alligevel tjekker Asbjørn Skøjth
Bruun lige, at de færdigbrændte sten overholder dimensionerne. En mursten skal være 228 x 108 x 54 mm.

Fakta om Strøjer Tegls murstensproduktion

  • Familievirksomheden drives i dag af 6. generation
  • Grundlagt i ca. 1850
  • Producerer 60 mio mursten årligt – 172.800 i døgnet
  • Har ca. 100 forskellige farvenuancer i porteføljen
  • 10 mand arbejder i tre skiftehold i murstensproduktionen
  • Tunnelovnen bruger 7,5 mio m3 gas årligt
  • Foruden produktion af mursten, producerer Strøjer også overliggere, der bruges over vinduer og døre, ligesom de producerer ler, glasur samt dekorationsler

10. Færdigbagte mursten

Når stenen kommer ud af ovnen, har den en temperatur på ca. 30-50 grader. Det sidste varme damper af, mens de kører hen mod pakkerobotten, der stabler stenene på paller og pakker dem ind, inden de kører ud på lageret. På denne tid af året har Strøjer Tegl ca. 7-8 mio. mursten på lager, men tallet kan svinge.