Den tid er forbi, hvor aflagte mursten udelukkende blev brugt til vejfyld. Det har virksomheden Gamle Mursten været med til at lave om på. Lige nu kan virksomheden sælge alle de genbrugte mursten, som de 23 ansatte overhovedet kan overkomme at rense.  

Sådan har det været i et par år. Gamle Mursten A/S i Svendborg er blevet en gedigen succes. Og hvad der i 2003 begyndte som et idealistisk genbrugsprojekt, er i dag en blomstrende forretning.

Sidste år blev 1,5 millioner sten kørt igennem systemet, renset og pakket og herefter sendt ud i verden til et nyt liv i bygninger og facader på alt fra folkeskoler til private boliger.

Det er dog langtfra nogen nem opgave at fjerne mørtel fra mursten. Udfordringen har været at kunne rense stenene uden for meget hårdt manuelt arbejde og uden at slå dem itu. Løsningen har vist sig at være et patenteret vibrationssystem, hvor stenene danser ned ad et transportbånd beklædt med grove raspe. Det får mørtlen til at springe af, og skulle der være en helligdag, står en medarbejder klar for enden af transportbåndet og skraber den sidste mørtel af. 

– Man kan sige, at den første kvalitetskontrol af vores sten i virkeligheden er den hårdhændede behandling, de får i vores maskinrensning. Men det er vigtigt, at maskinen renser så grundigt, at vi ikke skal slå så meget på dem. Vi kan dog ikke helt undgå, at enkelte sten skal have et slag, men typisk skal stenen faktisk kun lige skrabes lidt af, forklarer Gamle Murstens projektchef, Sille Marie Sales.

Der er rift om gamle sten

Tidligere har Gamle Mursten frabedt sig murværk muret efter begyndelsen af 1960’erne. I Danmark gik man nemlig i de år fra at mure med kalkmørtel til at mure med cementmørtel, som sidder helt anderledes godt fast. 

I dag kan maskineriet med visse undtagelser også rense hårdere cementmørtler. Det giver mulighed for at genbruge nogle af alle de mursten, som vi herhjemme har muret op i de seneste 60 år. Og med den stadig stigende interesse for bæredygtige mursten med patina og historie er den største udfordring faktisk lige nu at skaffe mursten nok til efterspørgslen.

– Vi kan i sagens natur ikke bare bestille vores råvarer. Vi er afhængige af, at noget bliver revet ned, og ikke mindst at vi får fat i det. Derfor bruger vi også mange kræfter på at gøre det attraktivt for nedbryderne at arbejde sammen med os. Sagen er, at knuste mursten også er i høj kurs. De bruges for eksempel som stabilt underlag til stier og skovveje eller som basismateriale til grønne tage. Men vores dagsorden er selvfølgelig, at vi skal have fat i murstenene, før de bliver ødelagt. Det er bare en alt for god og ikke mindst CO2-tung ressource til, at den blot skal bruges til fyld. Det, vi mangler mest, er faktisk lovgivning, dvs. ændringer i affaldsregulativet, som understøtter øget genbrug, konstaterer projektchefen.

Sten fra hele landet

Hos Gamle Mursten vil de gå ret langt – eller rettere køre – for at få fat i de brugte mursten. De afhenter både i Jylland og på Sjælland. For selvom transporten hjem til Fyn selvsagt også koster CO2, kan det stadig sagtens betale sig, og fragten foregår altid i returbiler, som ellers ville være kørt tomme. Miljøstyrelsen har i en samfundsøkonomisk analyse omkring genbrug af mursten slået fast, at hver eneste genbrugt mursten sparer miljøet for cirka 0,5 kg CO2, så klimaregnskabsmæssigt hænger det stadig sammen, selvom der skal køres en del kilometer. Foruden aftaler med nedrivningsfirmaer, entreprenører og kommunale genbrugspladser arbejder virksomheden sammen med private boligejere. Skal du rive dit murstenshus ned, kan du kontakte virksomheden og få dem til gratis at vurdere dine sten.

– Vi har en afdeling, som kører ud og tager en sten ud til test. Vi har fået vores eget laboratorium, hvor vi tester, om stenene er egnet til genbrug, og om det er muligt at fjerne mørtlen. Mange kommuner har allerede benyttet den ordning. I Horsens skal de for eksempel bygge en ny børnehave med sten fra byens gamle statsfængsel, som vi har renset, fortæller Sille Marie Sales.
 

Rensede sten er ikke billige

Mens nye mursten fås helt ned til cirka 4-5 kr. pr. stk., koster sten fra Gamle Mursten typisk mellem 8 og 15 kr. De genbrugte mursten konkurrerer da heller ikke med de helt billige sten, men derimod med bekostelige mursten, som har et rustikt udseende eller på anden måde har et interessant designmæssigt udtryk.

På trods af at der er cirka lige mange røde og gule bygninger i Danmark, er de røde mursten i øvrigt altid de sværeste at skaffe og dermed også lidt dyrere. Forklaringen er, at de røde bygningers bagmur ofte er muret med gule sten, som der derfor findes flere af.

To projekter, hvor du kan bruge gamle mursten

Mursten kan genbruges til meget andet end til at mure vægge med. Da almindelige mursten suger meget vand og kan tage skade af frost, er de bedst egnede til projekter under tag.