Mursten er i sig selv meget stærke og kan under de rette forhold holde i mange århundreder. Men der kan opstå skader på både mursten og fuger, især hvis dit murværk ikke er blevet vedligeholdt i tide.

Her får du en tjekliste, der gør dig i stand til at identificere de mest almindelige skader og forandringer på murstensvægge – og ikke mindst blive klogere på, hvad der kræver reparation, og hvad der kun er kosmetiske ændringer.

Porøse fuger

Når fugerne begynder at blive bløde og smuldre, er det et tegn på, at de er ved at være klar til udskiftning. Fugerne er vigtige for at opretholde murværkets styrke og holde fugt og skadedyr som fx murbier ude. Er fugerne så porøse, at du ved blot at se på muren kan identificere et problem, er det vigtigt, du hurtigt får sat en reparation i gang. Er du i tvivl, kan du køre en finger hen over fugen og se, om den smuldrer, og i så fald hvor meget der ryger af.

Mursten uden brandhud

Murstens overflade kaldes også brandhud. Det er den hårde, glatte overflade, som murstenene opnår under produktionen, hvor de bliver brændt ved 1.050 grader. Denne brandhud er med til at gøre murstenene hårdføre og sikre, at de holder deres form, når de udsættes for vind og vejr. Når brandhuden forsvinder, forsvinder denne glatte overflade, og stenen vil gradvist blive nedbrudt og smuldre.

Brandhuden kan forsvinde, fordi der sker en frostsprængning, eller hvis facaden er blevet renset hårdhændet for at fjerne et pudslag. Når først brandhuden er væk, er stenen sårbar, og den er ikke mulig at reparere. Derfor bør du udskifte stenen. Det arbejde bør du overlade til professionelle, mens du sagtens selv kan påtage dig arbejdet med at finde den sten – fx en genbrugsmursten – der passer til dit murværk.

Revner i fugerne

Med tiden kan der opstå revner i fugerne på murværket. Problemet med revner i fugerne er, at der kan trænge fugt ind bag ved murstensvæggen og ind i murstenene, hvor det fx kan skabe fugt i isoleringen. Det er et problem, fordi der kan ske opfugtning bag ved murværket, der kan give skimmelsvamp og med tiden også føre til frostsprængninger i murstenene. Derfor er det vigtigt at identificere, om det er overfladiske, små revner, eller om det er sætningsskader, der skal stabiliseres og udbedres.

Murstenene ændrer farve

Mursten har en lang holdbarhed, men de udsættes også for meget i deres levetid. Vind, vand og sol kan påvirke murstens udseende, ligesom forurening i luften, som fx bilos, også kan påvirke udseendet. Det er oftest de gule mursten, hvor farveændringen synes størst. 

En ændring i murstens farve er ren kosmetik og uden nogen betydning for murværkets holdbarhed.

Frostsprængninger

Frostsprængninger i en murstensydervæg er en almindelig skade. Ofte opstår skaden på grund af en utæt tagrende eller revne i et nedløbsrør, så regnvandet fra taget løber ned ad muren i stedet for ned i brønden. Dermed bliver murstenene så våde, at de ikke kan nå at afgive fugten. Når det så bliver frostvejr, vil den fugt, som er i murstenene, fryse til, udvide sig og forårsage skader på mursten og fuger. 

Fugerne kan revne, og skaller af murstenene vil blive ”sprængt” fra. Ved frostsprængning vil enkelte mursten typisk miste brandhuden, som er den yderste, hårde hinde. Hvis denne er væk, vil stenen forvitre hurtigere, da murstenen lettere vil suge fugt til sig og have sværere ved at afgive det ved større vandmængder. Typisk vil man skulle udskifte stenene, hvis de er frostsprængte.

Salpeterudtræk

Hvis dit murværk har hvidlige skjolder, er det formentlig salpeterudtræk, også kaldet kalkudblomstring, du kan se. Det opstår, når der sker en kemisk reaktion mellem vandet i mørtlen og kalken i mørtlen. Det forekommer oftest, når der er blevet brugt for meget vand i mørtlen, eller hvis murværket har været meget vådt under opførelsen. 

Salpeterudtræk er ganske uskadeligt, og selvom det måske er irriterende at se på, sker der altså ikke noget ved, at det er der. Har det været der i nogle år, kan du prøve at feje facaden med en havekost, men undlad at bruge fx saltsyreopløsninger som behandling, da det kan skade både sten og fuger.

 

Før du begynder en reparation

Når du skal reparere, er det vigtigt at vide, at det ikke er helt ligegyldigt, hvilke vejrforhold der er på reparationstidspunktet. Selvom murerarbejde kan udføres om vinteren med de rette forholdsregler, er det bedst at udføre arbejde på murværk, når det er varmt og tørt, hvilket her til lands betyder sommerhalvåret.
Årsagen er, at hvis man murer, mens det er koldt og vådt, kan det give følgeskader på arbejdet. Du minimerer risikoen for, at der sker skader på sigt, når arbejdet udføres under bedst mulige vejrforhold.