1. Tjek, om ejerskifteforsikringen dækker skimmel

Når du får konstateret skimmelsvamp, kan du starte med at overveje, om du vil få det fjernet, inden du sælger din bolig. 

Måske har der været skimmelsvamp i din bolig - eller stor risiko for det - gennem længere tid, og du kan tjekke, om din egen ejerskifteforsikring dækker skimmelsvampeangrebet. I så fald kan forsikringen betale for at fjerne skimmelsvampen.

Hvis ejerskifteforsikringen skal dække, kræver det, at skaden var til stede ved din overtagelse af ejendommen, eller at der var nærliggende risiko for det. Der skal også være tale om et forhold, der nedsætter brugbarheden eller værdien nævneværdigt i forhold til tilsvarende ejendomme med samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand.

Få evt. en byggesagkyndig med forstand på skimmel til at vurdere forholdet. I større sager kan en advokat vurdere, om der er tale om en skade, der er berettiget til dækning fra ejerskifteforsikringen.

2. Hyr en byggesagkyndig

Hvis du ønsker at fjerne skimmelsvampen, inden du sætter huset til salg, skal du alliere dig med en byggesagkyndig, der har fugt og skimmel som sit speciale. Det kan fx være et rådgivende ingeniørfirma.

Den byggesagkyndige skal vurdere skaden og lave en projektbeskrivelse for, hvordan den kan udbedres. Bed ham om at anbefale specialister, der har forstand på skimmelsvamp, og som kan fjerne skimmelsvampen. Få ham desuden til at udfærdige dokumentation for udbedring og kvalitetssikring af arbejdet. Lad evt. den byggesagkyndige føre tilsyn med renoveringen på vigtige tidspunkter undervejs i processen.

3. Skjul ikke skimmelsvamp

Hvis du ved, at der er skimmesvamp i huset, skal du ikke skjule det.

Du har en moralsk forpligtelse til at informere om skimmelsvamp, da det kan skabe store gener og helbredsproblemer for de kommende ejere. Derudover har du også en juridisk oplysningsforpligtelse. Du kan derfor risikere at få en erstatningssag på halsen, hvis de nye ejere efterfølgende kan påvise, at skimmelsvampen var til stede på overtagelsestidspunktet, og du er for alvor i problemer, hvis de nye ejere også kan bevise, at du havde kendskab til den.

4. Indføj kendskab til skimmelsvamp i tilstandsrapport og købsaftale

Ved at oplyse om skimmelsvamp frasiger du dig ansvaret for yderligere skimmelproblemer, efter at handlen er gennemført. Indføj kendskab til skimmelsvampen i tilstandsrapporten under sælgers bemærkninger og i købsaftalen.

Tilstandsrapporten fungerer på den måde som en skriftlig frasigelse af dit ansvar for skimmelsvampen, idet køber har kendskab til problemerne, når han køber din bolig.

5. Giv nedslag i pris

Med hjælp fra specialister kan du tilbyde at fjerne skimmelsvamp og renovere den forvoldte skade på boligen. Hvis ikke du ønsker at løse skimmelproblemet selv, inden du sælger huset, kan du give køberen et afslag i prisen. Har du givet et nedslag, er skaden en del af prisen.

Få indføjet i købsaftalen, at der er givet nedslag i prisen på grund af skimmelsvamp. Det sikrer dig bedre mod yderligere ansvar for skimmelsvamp efter overdragelsen. Få evt. fat i en advokat, der har forstand på boligsalg, fugt og skimmelsvamp, til at bistå med at indgå en aftale med køber.

Bed køber om at koble en byggesagkyndig på (for egen regning), hvis du ikke har fået foretaget en byggeteknisk undersøgelse af skaden, sådan at der i købsaftalen kommer til at være en udførlig beskrivelse og dokumentation af skaden. Hermed pålægger du i vidt omfang køber risikoen og fraskriver dig dit fremtidige ansvar. Samtidig får køber en idé om omfanget af den fremtidige omkostning for at reparere skaden.