Hvorfor er der dug på indersiden af mine vinduer?

Når der dannes dug – eller kondens, som det også hedder – på indersiden af dine vinduer, kan det skyldes flere ting. Det kan være, at dine vinduer ikke er isoleret godt nok, eller at du ikke lufter tilstrækkeligt ud.

5 tips til at undgå duggede ruder

  1. Brug emhætten, når du laver mad.
  2. Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
  3. Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
  4. Tilstop ikke udluftningsventiler i vinduer og ydervægge.
  5. Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen starter.

Hvor kommer fugten fra?

Fugt i boligen stammer primært fra beboerne; fra vores ånde og sved, når vi laver mad, tager et bad, og vores planter, dyr m.v. Hvis du ikke kommer af med denne fugt, stiger den relative luftfugtighed i boligen, og det viser sig blandt andet gennem dug på indersiden af vinduerne.

Hvorfor kommer der kondens på vinduerne?

På et tidspunkt kan den relative luftfugtighed i boligen blive så høj, at selv godt isolerede bygningsdele ikke kan holde temperaturen høj nok til at undgå dugpunktet.

Dugpunktet er den temperatur, hvor den relative luftfugtighed har nået 100 procent. Det er ved denne temperatur, vandindholdet i luften fortættes til små vanddråber. Det er disse vanddråber, du ser som kondens på vinduerne.

Et eksempel er nyere termoruder, som ellers isolerer godt, men selv de kan ikke holde luften omkring dem varm nok til at undgå dugpunktet. Når fugttilføjelsen er stor – fx hvis du har mange gæster – vil de dugge til.

Den relative luftfugtighed

Den relative luftfugtighed er forholdet mellem den aktuelle mængde vanddamp i en luftmasse og den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde. Den relative luftfugtighed afhænger desuden af luftmassens temperatur og tryk.

Relativ luftfugtighed udtrykkes normalt i procent med værdier fra 0-100.

Dug og kondens på vinduer er et større problem om vinteren

Mange oplever, at kondens på vinduerne er et særligt vinterfænomen. Det er der en grund til.

Når temperaturerne falder udenfor om efteråret og vinteren, bliver ydervægge, vinduer, tag mv. også nedkølet. Og når bygningsdelene bliver nedkølet tilstrækkeligt, sker det ofte, at de indvendige overflader når under den dugpunktstemperatur, hvor fugten i luften fortættes til vanddråber.

Udluftning kan fjerne dug og kondens

Alle indeklimaeksperter er enige, den bedste løsning mod dug er grundig udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen af 5-10 minutters varighed.

Hold øje med den relative luftfugtighed

Investér i et hygrometer, som kan vise den relative luftfugtighed i boligen, og sørg dernæst for at holde den relative luftfugtighed under 50-55 procent i hele vinterhalvåret fra november til maj ved udluftning og opvarmning.

Placér radiatorer under kolde vinduer

Når radiatoren sidder under et vindue, vil den varme luftstrøm fra radiatoren stige op og hæve rudens overfladetemperatur. På den måde kan du modvirke kondens.

Er dine vinduer gamle, kan du også overveje at udskifte dem med nye lavenergivinduer, der isolerer bedre.

Hold en ensartet temperatur i huset

Kolde rum trækker varm og fugtig luft ind, og når den varme luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luftfugtighed, og der kan dannes kondens.

Temperaturen i et rum bør ikke være under 18 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel i temperaturen i varme og kolde rum i boligen.

    Undgå skimmelsvamp: Tør fuger af ved dug og kondens

    For at undgå skimmel i fugerne på dine vinduer, er det en god idé at tørre fugerne af dagligt. Fjern også dug og kondens fra ruder og vindueskarm med et stykke køkkenrulle eller en tør klud.