1. Større vinduer

Det giver sig selv, at jo større vinduer din bolig har, jo mere lys trænger der ind. Med større vinduer får du også en bedre udsigt og mere kontakt til omgivelserne.

Hvis glasset går helt ned til gulvet, opnår du, at lysrefleksionen fra gulvet bliver større og går i flere retninger. Det betyder, at lyset vil blive spredt i rummet og lyset vil trænge længere ind i rummene.

Ulempen ved større vinduer er, at du kan få problemer med overophedning. Især ved vinduespartier, der vender mod syd og vest, kan der blive behov for solafskærmning i perioder med meget sol.

Overvejer du at få større vinduer, skal du tænke over, at radiatorer kan komme i vejen og dermed skal flyttes eller udskiftes til mindre typer. Vær også opmærksom på, at du ikke fjerner bærende elementer, fx stolper eller eksisterende vinduer, fra facaden, når du monterer de nye vinduer.

2. Indendørs vinduer

Indendørs vinduer kan med fordel placeres over døre eller i væggen mellem to rum. Med indvendige vinduer trækker du lyset længere ind i rummene og oplyser på den måde områder i boligen, som ellers kan fremstå mørke. 

Især de steder i boligen, hvor det er umuligt at få trukket tilstrækkeligt med dagslys ind, kan et indendørs vindue være en god løsning til fx at skabe lysindfald fra flere retninger.   

Ud over at vinduer i indervægge kan understøtte din indretning, kan de bruges til at skabe kontakt mellem de forskellige opholdsrum – fx kan de give udsyn mellem to rum og dermed binde dem sammen, hvis det er placeret lavt.

Vær opmærksom på, at du ikke placerer indvendige vinduer på steder, hvor lysgennemstrømningen kan være til gene – fx mellem et opholdsrum og et soveværelse. Bemærk også, at et vindue ofte ikke lydisolerer lige så godt som en væg.

3. Vinduer med ovenlys og lysskakter

Et ovenlysvindue giver udsigt til himlen og en god fornemmelse af højt til loftet. 

Løsningen egner sig til at få dagslys ind de steder i boligen, hvor der ikke er vinduer i facaden og kan også kombineres med vinduer i facader for at give lysindfald fra flere retninger på samme tid. 

Er ovenlysvinduet placeret centralt i boligen, hvor der ellers ville have været mørkt, kan det give en besparelse på din elregning, da du ikke behøver tænde lyset i dagtimerne.

Ovenlys kan ikke kun være med til at skabe et bedre indeklima i forhold til lysindfald. Monterer du ovenlysvinduer, der kan åbnes, kan boligen også ventileres mere effektivt, hvilket klart er et plus for indeklimaet. Hvis vinduet ikke er i nåhøjde, er det her en fordel at vælge en motordrevet åbnemekanisme, så det kan åbnes uden besvær. 

Med ovenlysvinduer vil der være en risiko for overophedning. Ligeledes kan der være tidspunkter på døgnet, hvor det kan være en fordel at lukke lyset ude – fx på en sommeraften kan det være rart at kunne mørklægge et soveværelse. Tænk derfor også over solafskærmning til dine ovenlysvinduer. 

Det er en fordel at vælge ovenlysvinduer, som kan tippes, så du kan nå ydersiden indefra, når vinduerne skal pudses. 

Vær opmærksom på, om tagkonstruktionen kan klare et ovenlysvindue. En bygningsingeniør med erfaring i at lave statiske beregninger kan hjælpe dig med at vurdere det. Bemærk også, at mulighederne for opbevaring på loftet kan blive begrænset, hvis du placerer en lysskakt midt i tagfladen.

4. Dagslys fra flere retninger

Det kan give boligen et løft, at der kommer dagslys ind i et rum fra flere retninger end blot gennem et eller flere vinduer i samme side af facaden. Lys fra flere retninger opnår ved hjælp af ovenlysvinduer eller lysskakter eller ved at orientere vinduerne i facaden i forskellige retninger.

Dagslys fra flere verdenshjørner øger fornemmelsen af plads, øger udsynet til omgivelserne i flere retninger og giver varierende dagslys dagen igennem. Lys fra flere retninger kan også være med til at gøre det nemmere at indrette boligen.

Pas på blænding fra vinduer vendt mod syd og vest. Brug evt. solafskærmning, og vælg gerne en løsning, hvor afskærmningen kan justeres alt efter årstid og lysintensitet.

5. Lysreflekterende overflader

Når mørke overflader erstattes med lyse overflader, genspejles lyset i stedet for at blive absorberet af de mørke flader, og du vil få mere ud af det dagslys, der trænger ind i boligen. 

Teknikken med lyse overflader, der reflekterer lyset videre, fungerer på alle flader: Gulve, vægge, lofter og i vindueslysninger. 

Især i nyere huse kan det være en god idé at arbejde med lyse overflader i vindueslysningerne, da nyere isoleringskrav betyder, at husene ofte har tykkere facader, hvilket igen betyder bredere lysninger. Når fladen, der absorberer lysindfaldet, bliver bredere, giver det en god effekt, at denne overflade er lysreflekterende.

Ulempen ved lysreflekterende vindueslysninger er, at der kan opstå blænding, og så kan det blive nødvendigt at skærme af for solen. Imidlertid kan dybe nicher være vanskelige at montere gardiner i, så det skal du lige være opmærksom på. 

Omgivelsernes farver har stor betydning for de refleksionsfarver, som kommer ind i boligen. En græsplæne giver fx et grønligt skær, mens efterårsblade giver et gulligt/rødligt skær, så årstidens farver bliver trukket ind i boligen.

6. Højtsiddende vinduer

Jo højere et vindue sidder i facaden, jo længere kommer lyset ind i boligen. Det vil i nogle tilfælde kunne mærkes på elregningen, da du slipper for at skulle have lys tændt i dagtimerne. 

Med højtsiddende vinduer er det muligt at møblere op ad hele vægfladen, hvilket giver andre indretningsmuligheder. 

Højtsiddende vinduer giver begrænset udsigt og fungerer derfor bedst i rum, hvor der også er vinduer med kig til omgivelserne. Til gengæld giver et højtsiddende vindue kig til himlen.

7. Indsæt vinduer med jernfattigt glas

Brug jernfattigt glas. Jernfattigt glas er dyrere end almindeligt glas men er til gengæld mere transparent. Det betyder, at flere af solens stråler kan komme igennem det, heriblandt de stråler, som giver D-vitamin til kroppen. Det betyder også, at farvegengivelsen gennem det er bedre, så omgivelserne vil fremstå mere klare og naturtro – himlens blå farve vil være blå, når du ser den gennem jernfattigt glas, mens almindeligt glas godt kan give en smule lysegrønt skær. 

Der kommer ikke kun mere lys gennem jernfattigt glas. Der kommer også mere varme. Det giver en større risiko for overophedning i sommermånederne, som du skal tage højde for.