Dagslys er en fællesbetegnelse for det lys, der kommer ind i din bolig gennem vinduerne - enten som direkte sollys, himmellys eller reflekteret dagslys fra andre bygninger, belægninger og overflader udenfor.

Dagslys betyder så meget, at der bl.a. er krav i bygningsreglementet om, hvor meget dagslys der skal kunne komme ind i beboelsesrum.

Der er mange faktorer, der spiller ind på dagslyset. De vigtigste er tiden på dagen og årstiden, men der er også andre ting, der spiller ind på, hvor klart dagslyset er.

Følgende faktorer har indflydelse på, hvor klart dagslyset er:

 • Vejrforhold
 • Luftfugtighed
 • Støv og partikler
 • Solens placering
 • Lysets vinkel, når det rammer jorden

Direkte sollys

Det dagslys, der når længst ind i boligen, er den direkte solindstråling.

Sollyset er med sine kraftige lys/skyggevirkninger med til at give et rum karakter. Og direkte sollys giver også altid en meget konkret fornemmelse af tid og sted.

Det direkte sollys kan dog blive så kraftigt, at du er nødt til at reducere det eller lukke det helt ude for ikke at blive blændet, fx med en solafskærmning.

Himmellys

Himmellys er lys fra den oplyste himmel og det dagslys, vi har mest af i boligen. Når det er overskyet, er det fx himmellys og ikke direkte sollys, der kommer ind gennem vores vinduer. Himmellys oplyser rummene blødt og ensartet.

Vil du være sikker på at have dagslys i dine opholdsrum, skal du kunne se himlen fra rummene.

Reflekteret dagslys

Reflekteret dagslys er det dagslys, som omgivelserne kaster ind gennem vinduet. Det kan fx komme fra terrassen, naboens vinduer og tagsten eller en væg. Meget af lyset går dog tabt undervejs, og derfor har det reflekterede dagslys ikke stor betydning for dagslyset i boligen.

Hvilke fordele og ulemper er der ved dagslys i boligen?

Dagslys i boligen er en nødvendighed, men for meget sollys er en ulempe. Det er en balancegang at få så meget dagslys ind som muligt og samtidig både undgå varmen, som kommer fra direkte sollys om sommeren, og holde på den i de kolde vintermåneder.

Lyset har stor betydning for, hvordan vi oplever både enkelte rum og hele vores bolig. Lys er en lige så betydningsfuld faktor for indeklimaet som temperatur, fugtforhold, støj osv. Men lys er ofte en meget subjektiv størrelse. Nogle vil mene, at der er for lidt lys, mens andre måske synes, der er for meget. Der er dog nogle generelle fordele og ulemper ved dagslys.

Fordele ved dagslys

 • Dagslys har en meget positiv effekt på vores humør og vores evne til at opleve tid, rum, former og farver.
 • Dagslys har stor indflydelse på vores koncentrationsevne.
 • Dagslys kan modvirke og helbrede såkaldt vinterdepression.
 • Dagslys bidrager til opvarmningen af boligen.

Ulemper ved dagslys

 • Dagslys kan give overophedning af boligen, hvis der er for store vinduesarealer.
 • Dagslys i form af direkte sollys eller reflekteret dagslys fra blanke overflader som fx solceller eller glaseret tegltag hos naboen kan genere ved at blænde.

Hvordan påvirker dagslyset vores sundhed?

Det er videnskabeligt bevist, at lys har stor indflydelse på vores sundhed og velvære samt på vores koncentrationsevne og søvnkvalitet.

Forskning viser fx, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme, og dermed påvirker kvaliteten af vores søvn. Dagslys bruges også som behandling mod vinterdepression. Og atter andre undersøgelser viser, at de fleste mennesker vælger at sidde ved et vindue med udsigt, hvis de kan vælge. Vi tiltrækkes simpelthen ubevidst af lyset.

Regler for dagslys i boligen

I bygningsreglementet er der særlige regler for dagslys i forhold til beboelsesrum. Det er der både for at sikre, at boligen er ordentligt oplyst, men også så beboere har udsyn til omgivelserne udenfor.

Overordnet beskriver bygningsreglementet, at rummene skal være velbelyste, og at vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene.

Disse krav er opfyldt, hvis det samlede vinduesareal i et rum udgør mindst 10 procent af rummets gulvareal. Hvis lyset kommer fra ovenlys, vil et samlet areal på 7 procent af gulvarealet dog være tilstrækkeligt ifølge vejledningen i bygningsreglementet.

Læs om kravene her  

Dagslys er også nævnt i bygningsreglementet i forhold til energi. For at opfylde og overholde energibestemmelser for nye bygninger kan du nemlig lade den passive varme fra dagslys og solindfald indgå i beregningen af boligens energiforbrug.

Læs om kravene til boligers energiramme her.

Mod hvilket verdenshjørne skal en glasfacade vende?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken retning en glasfacade bør placeres, men der findes retningslinjer for, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Hvis det kun er et spørgsmål om udsyn og dagslys, kan det være udmærket at have nordvendte vinduer.

Men du bør altid overveje både opvarmning og varmetab, når du placerer et vindue. I forhold til de faktorer er nordvendte vinduer ikke de mest hensigtsmæssige. Fra nord kommer der nemlig aldrig direkte sollys ind, som kan bidrage til at varme boligen op. Derimod forsvinder der mere varme ud gennem nordvendte vinduer, end der kommer ind, og du kan derfor ende med at skulle isolere huset mere for at sikre, at det lever op til bygningsreglementets krav til husets energiramme.

Vender vinduerne derimod mod syd, giver de et gratis tilskud til varmebudgettet i kraft af den passive solvarme. Dette er især muligt med energivinduer med specielt varmeisolerende ruder.

Placerer du store glaspartier mod syd, får du sandsynligvis behov for solafskærmning. Dels fordi solen og lyset i det hele taget kan virke generende og kan blænde, men også fordi du om sommeren bliver nødt til at holde varmen ude, for at rummet ikke skal blive for varmt at opholde sig i.