Det er ikke ligegyldigt, om et rum vender mod syd, øst, vest eller nord. Lyset har nemlig forskellig karakter alt efter, hvilken vej vinduerne vender. Og uanset om du skal købe ny bolig, skal bygge om eller ud i en til- eller nybygning, kan det være en rigtig god idé at gøre sig klart, hvilket lysindfald du vil have.

Lysindfald ved ombygning eller nybyggeri

Skal du have tegnet en bolig af en arkitekt eller bestille et typehus og tage beslutninger i forhold til lysindfaldet i boligen, er det godt at vide, hvad man skal spørge arkitekten eller typehusfirmaet om. Har du mulighed for selv at være med til at bestemme boligens udformning i samarbejde med en arkitekt, kan den formes, så det mest optimalt passer til dine behov for lysindfald og udsigt.

Hvis du skal bygge om eller bygge nyt, kan du sammen med arkitekten lave en plan for, hvilket lys du gerne vil have i de forskellige rum.

Lysindfald ved opførelse af nyt typehus

Skal du have opført et nyt typehus, skal du være opmærksom på, om huset passer til grunden. Kan bygningen orienteres, så dagslyset bliver optimalt, eller skal du gå efter en anden type hus? Som køber vil man ofte have ændringer til typehusets udformning, placeringen af vinduer eller have et ønske om at få sat flere vinduer ind. Det koster ekstra, men pengene kan være givet rigtig godt ud i forhold til dagslysindfaldet i boligen.

Nogle gange skal der blot få ændringer til, før der kommer det rigtige flow i huset, så hus, have, funktioner og lyset fungerer

Hvad siger bygningsreglementet om daglys?

I boligen er der ifølge bygningsreglementet krav om tilstrækkelig tilgang af dagslys i beboelsesrum og køkken. Enten skal det dokumenteres at glasarealet uden skyggende forhold dækker 10 procent af gulvets areal, eller også skal det eftervises, at den indvendige belysningsstyrke er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af gulvarealet. Læs vejledning i Bygningsreglementet her.

Lysindfald når du køber bolig

Hvis du skal købe en bolig og ser den første gang på en dag, hvor det er overskyet, kan det være en god idé at have et kompas med. Så kan du aflæse boligens placering i forhold til verdenshjørnerne og undersøge boligens dagslyskvaliteter. Overvej eksempelvis, om der kommer sol på terrassen, om der vil være generende blænding fra sollyset i arbejdsrummet, og om der er morgen- eller aftensol i soveværelset.

Eksempler på lysindfald i eksisterende huse

Lysindfaldet i en bolig kan beregnes ved hjælp af et computerprogram, hvor man simulerer solens bevægelse på himlen, og på den måde kan man få en idé om, hvornår lyset kommer ind og hvor meget lys, der når ind i boligen. Simuleringen kan bruges til at vurdere, hvor man med fordel kan gøre en ekstra indsats, hvis man vil have mere lys i boligen. Beregningen kan fx give en idé om, hvor man mest optimalt placerer ekstra vinduer, men den kan også give en idé om, hvordan man kan indrette sig, hvis man vil have mest muligt ud af lysindfaldet.

Følgende er tre eksempler på tre forskellige boliger, på tre forskellige tidspunkter på dagen i marts måned. I alle tre eksempler er nordfacaden øverst i billedet.

Murermestervilla

Bungalow

Typehus

Eksempel 1: Dagslysberegning i en murermestervilla

Villaen er placeret med entréen og en mindre forhave mod vejen mod vest og en baghave mod øst. Det medfører, at der kun vil være sol på terrassen i sommermånederne, tidligt om morgenen og sene aftentimer. Stuen vil have sol om formiddagen, og i køkkenet vil der være sol eftermiddag og aften. Værelset mod nord-vest har en lukket væg mod vest. Her kunne det være en fordel at sætte et vindue i, hvis mængden af dagslys i huset skal øges.

Eksempel 2: Dagslysberegning i en bungalow

Huset har en stue med vinduer mod øst, og en stue med en sydvendt udgang til haven. Tilbygningen mod syd-vest skygger for lysindfaldet i stuen mod syd, samt for lys på terrassen i vintermånederne, hvor solen står lavt. I sommermånederne vil der være sol på terrassen mod vest. Ved at sætte et ekstra vindue i stuens sydfacade vil lysmængden i stuen øges betydeligt. En større åbning mellem køkkenet og stuen kan også give aftenlys fra køkkenet mod stuen.

Eksempel 3: Dagslysberegning i et typehus

I dette eksempel på et typehus vil den overdækkede terrasse mod nord-vest få aftensol i sommermånederne. En stor del af året vil stuen skygge for sollys på terrassen. Stuen vil få dagslys fra tre sider, hvilket giver et godt varieret lys i løbet af dagen. Men rækken af rum mod syd vil blokere for lysindfald fra syd til køkken/alrummet ved nordfacaden. I et typehus, som dette, kan der ofte være en mørk gang med døre ind til værelserne. I dette tilfælde er der glas i hoveddøren, så gangzonen er lys, man kan også med fordel indbygge ovenlys i gangzoner som denne.

Hvordan får du den bedste udsigt fra dit hus?

Vi opholder os gennemsnitligt 80 procent af vores tid indendørs. Og det er mennesket ikke skabt til. Der er områder i hjernen, som er indstillet til at opfange skiftende forandringer i lys og vejr i naturen. Signalerne bliver sendt til hjernen, og kroppen agerer ud fra disse signaler. At kunne se ud på et landskab eller haven og se forandringerne gennem året, er for de fleste derfor en positiv ting.

Fra undersøgelser på hospitaler ved man, at indlæggelsesperioden ofte er kortere for de patienter, som har udsigt til naturen. Udsigten bliver en positiv distraktion og kan virke beroligende på patienten.

Vinduerne skal derfor placeres i forhold til både udsyn og dagslysindfaldet. Det er ikke altid, at den flotte udsigt ligger mod syd, som er den retning, man typisk gerne vil have terrassen orienteret mod, for at få sol på den længst tid muligt. Ligger den gode udsigt mod nord, kan du overveje at vælge at have glaspartier orienteret mod nord og supplere med ovenlysvinduer for at få nok sollys i stuen.

Dagslys ved tilbygning og ombygning

Hvis du skal bygge en udestue, en overdækning eller en fast solafskærmning, skal du overveje, om ombygningen går ud over mængden af dagslys i din bolig.

En udestue bliver en lys zone, hvor man kan opholde sig, når det begynder at blive for koldt i haven. Samtidig kan udestuen producere ekstra varme til huset fra det lys, der trænger ind. Til gengæld tager en udestue også dagslys fra det rum, den bliver koblet på. Taget i udestuen kan virke som en ”kasketskygge”, som gør, at muligheden for direkte sollys i rummet bliver begrænset. Hver gang du tilføjer et nyt lag glas bliver dagslyset bremset, så du skal overveje funktionen i det rum, udestuen kobles på, inden du går i gang med at bygge udestue.

En overdækning til en terrasse giver mulighed for at forlænge ophold udendørs. Du får en tør udendørs zone, og sommeraftenerne kan forlænges. Men overdækningen kan tage dagslys fra boligen, så den skal placeres, så den ikke giver unødig skygge i boligen.

En fast solafskærmning kan udformes, så der både kommer dagslys ind i rummet, og den skarpe sol bliver forhindret i at give blænding og unødig varme. Det er dog ikke ligegyldigt om rummet, der skal have skygge, ligger mod øst eller syd. Den faste afskærmning skal tilpasses rummets orientering og vinduets placering i facaden for at få det bedste lys.

Byggeprojekt med dagslys i fokus

Boligen er tegnet i samarbejde med arkitekten Werner Mathies, Danske Boligarkitekter. De store glaspartier mod haven giver en god kontakt mellem ude og inde. Et udhæng forhindrer sommersolen i at komme ind og dermed også varme om sommeren. Når solen står lavt på himlen om vinteren, kan den derimod komme ind gennem vinduerne og varme huset op. Rækken af ovenlys midt i boligen giver lys til en ellers mørk zone og sænker energiforbruget til kunstig belysning.

Se flere billeder fra projektet her