En omfattende renovering kan være nødvendig, fordi dele af huset er slidt og fx trænger til et nyt tag eller en ny facade. Men baggrunden for en renovering kan også være, at du vil forny din bolig og få den til at passe bedre til de behov, du og din familie har.

Måske er der behov for et stort arbejdsværelse eller et ønske om et køkken-alrum, hvor hele familien kan samles. Du får ikke flere kvadratmeter, når du renoverer din bolig, men du kan udnytte den plads, du har, bedre.

En større ombygning og renovering kan helt ændre husets karakter. Derfor bør du altid nøje overveje, om de påtænkte forandringer vil forbedre og øge værdien og kvaliteten af dit hus, eller om det vil være synd og skam, fordi ændringerne ødelægger husets oprindelige stil og charme. Overvej valget af materialer nøje, og vælg materialer, der passer godt til husets stil.

Forsøg at tilgodese alle rum, når du renoverer. Hvis du kun fornyr en del af huset, risikerer du, at det kommer til at virke mindre, fordi du kun har lyst til at opholde dig i den nye, attraktive del af det.

Det kan også være, at du ønsker, at renoveringen skal gøres så bæredygtigt som muligt. Så kan du kigge på muligheden for ekstra isolering, en anden type opvarmning eller generelt bæredygtige materialer. Ofte vil det være muligt at gøre det bæredygtigt uden at forringe eller fordyre projektet.

Hvilken type rådgivning kan svare sig ved renovering?

En arkitekt kan være en god investering for dit renoveringsprojekt. Arkitekten kan bidrage med inspiration og idéer til løsninger, som du måske ikke lige selv ville komme på. Arkitekten kan også give dig et tidligt indblik i projektets omfang, og hvilke byggetekniske udfordringer dit byggeprojekt medfører. 

Få en ingeniør til at lave beregninger, hvis du ændrer på husets bærende eller stabiliserende konstruktion, så huset efter ombygningen stadig er sikkert og lovligt. Sørg også for at spørge en ingeniør til råds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en konstruktion, du vil ændre på, er bærende eller stabiliserende.

Senere i projektet kan det være en god idé at have en byggesagkyndig til at hjælpe dig med at lave budget for projektet og aftalegrundlag med håndværkerne samt med at styre byggeprojektet sikkert igennem og kontrollere, at renoveringen skrider frem efter planen uden fejl og mangler. Det gælder især, hvis det er en stor og omfattende renovering eller ombygning, du skal i gang med.

Det er et stort arbejde at styre en større renovering, og det kan være svært at nå, hvis du samtidig skal passe dit job og din familie. Det gælder også, selvom du har en hovedentreprenør på sagen. Han eller hun har nemlig ikke altid den samme interesse i sagen som dig.

De penge, du bruger på en uvildig, professionel rådgiver, kan hurtigt være tjent ind. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt, hvis der opstår problemer eller fejl undervejs.

Hvordan holder du styr på økonomien?

Det bedste, du kan gøre, for at sikre dig, at økonomien for din renovering holder, er at lægge et gennemtænkt og detaljeret budget. Jo bedre du planlægger byggearbejdet, jo mere præcist og sikkert budget kan du lægge. 

Typisk vil et byggeprojekt rumme opgaver og tekniske udfordringer, som det er svært at forudsige tidsforbruget og prisen på. En renovering bliver ofte både mere besværlig og dyrere end forudset, fordi den griber ind i mange dele af huset såsom vægge, gulve, installationer, konstruktioner og meget andet. 

Sæt derfor altid et ekstra beløb af til uforudsete udgifter, gerne 20 procent af det samlede budget. Der dukker næsten altid uforudsete udgifter og ekstraopgaver op undervejs.

Når budgettet er på plads, er det tid til at kontakte din bank eller dit realkreditinstitut for at få økonomien i projektet på plads.

Skal du søge byggetilladelse?

Det er de færreste renoveringer, der kræver kommunens godkendelse. Du skal dog søge byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt på facaden, sætter kviste på taget eller på anden måde øger antallet af kvadratmeter i din bolig. 

Hvis din renovering har betydning for afløb eller kloak, skal du efter endt arbejde indsende dokumentation til kommunen om, at arbejdet er udført korrekt og af et autoriseret firma.

Ansøgning om byggetilladelse foregår i dag elektronisk via din kommunes hjemmeside. Her logger du ind på kommunens byggesagsbehandling, hvorefter du vil blive guidet igennem de skemaer, du skal udfylde. Her vil det også fremgå, hvis de forskellige trin i byggesagsbehandlingen kræver dokumentation, fx tegninger eller ingeniørberegninger.

Du skal være opmærksom på, at der ved renovering, fx ved udskiftning af tagbelægning, i nogle tilfælde kræves, at der laves en rentabel efterisolering. Læs mere i Videncenter for Energibesparelser i Bygningers oversigter her.

Forsikringer under byggeriet

Du bør altid kontakte dit forsikringsselskab, før du går i gang med et større byggeprojekt. Du kan ellers risikere, at din husforsikring ikke dækker i tilfælde af brand og storm. En større ændring af huset kan ligeledes betyde, at din husforsikring skal ændres.

Det kan også være en god idé at tegne en entreprise- eller all risk-forsikring, så du er sikret mod tyveri af byggematerialer, skader på byggeriet m.m. Normalt dækker håndværkerens forsikring den slags skader, men hvis håndværkeren viser sig ikke at være så godt forsikret, er det rart selv at være dækket ind.

Skal du gøre det selv eller bruge håndværkere?

For at gøre renoveringen billigere overvejer du måske at stå for dele af eller hele byggeprojektet selv. I så fald gælder det om at være realistisk både i forhold til dine evner og den tid, du kan bruge på projektet. Det kan være drøjt både at ligge i byggerod og skulle bruge al sin fritid på at arbejde på huset. 

Hvis dit arbejde omfatter el-, vvs- eller kloakarbejde, skal du undersøge grundigt, hvad du selv må lave, og hvad der ifølge lovgivningen skal udføres af en autoriseret håndværker. 

Tilbud og kontrakt med håndværkere

Hvis du skal have håndværkere til at stå for renoveringen, bør du indgå en udførlig, skriftlig aftale med håndværkerfirmaet. Kontrakter skal være endeligt på plads, inden renoveringen går i gang. Det er nemlig stort set umuligt at afgøre tvister, hvis alt er aftalt mundtligt.

Indhent gerne flere tilbud fra håndværkere, så du har noget at vælge ud fra, inden du skriver kontrakt.

Det kan være svært at forstå indholdet og rækkevidden af et tilbud, og det kan være vanskeligt at gennemskue, om et tilbud dækker præcis det, du har bedt om. Få derfor en rådgiver til at læse tilbuddene igennem. Han eller hun kan også hjælpe med at indføje betingelser i kontrakten, som sørger for, at du er godt stillet, hvis du og håndværkerne bliver uenige.

Det er særligt vigtigt at sikre, at den byggetekniske del af renoveringen udføres korrekt, fx tagkonstruktion, arbejde under gulv og med installationer m.v. 

Undervejs i byggeriet bør du dokumentere arbejdet ved at tage fotografier. Du kan fx fotografere isoleringen i vægge og gulve med en tommestok lagt henover, så det tydeligt fremgår, hvor tykt isoleringslaget er. Når først væggen er lukket, og betongulvet er støbt, har du ikke længere adgang til isoleringen og kan derfor heller ikke bevise, at der er fejl i arbejdet. 

Den bedste sikkerhed for, at arbejdet bliver udført korrekt, får du dog, hvis du får en byggesagkyndig til at føre tilsyn med projektet undervejs. Det kan spare dig for mange penge og ærgrelser.

Kan du bo i huset under renoveringen?

En renovering kan give byggerod i hele boligen i flere måneder. Derfor skal du vurdere, om det overhovedet er muligt at bo i huset, mens du bygger om. Står du fx uden toilet, bad, vaskemaskine eller køkken i flere uger, er det svært at få dagligdagen i en familie til at fungere.

Det kan være meget mere bekvemt at rykke helt ud af huset, men det er naturligvis også en ekstra udgift, hvis du ikke lige har et sommerhus el.lign., hvor du kan bo under renoveringen.

Hvis du vælger at blive boende i huset under renoveringen, er det ekstra vigtigt, at du planlægger projektet og rækkefølgen i arbejdet, så du kan få dagligdagen til at fungere, og håndværkerne kan komme til.

Det er også vigtigt at gøre det klart for håndværkerne, inden kontrakten udfærdiges, hvis I har planer om at bo i huset under renoveringen. I kontrakten har I nemlig mulighed for at stille evt. krav om ekstra oprydning og adgang til huset på bestemte tidspunkter.