Mængden af dagslys og indfald fra solen varierer meget i boligen. Både hen over døgnet, men også hen over året ændrer lyset sig, og det er ikke altid, at man lægger mærke til nuancerne i lysets skiften.

Eksempelvis vil solen om vinteren komme 10 grader op over horisonten mod syd, når solen står højest, mens den tilsvarende om sommeren vil komme 60 grader over.

Solen står op i syd-øst om vinteren og nord-øst om sommeren. Det betyder, at der er 90 graders forskel på, hvor på horisonten solen står op alt efter årstiden, og at dagslysindfaldet varierer.

Solens bane på himlen varierer meget, og det timeantal, vi ser dagslyset og mærker solen, varierer fra under 7 timer om vinteren til over 17 timer om sommeren.

Vær opmærksom på solen, når du bygger

Skitsen til højre viser, hvor højt solen står på himlen kl. 12, vinter, jævndøgn og sommer. Samt hvor solen står op og går ned disse tre tidspunkter på året.

Store dele af året kan vi ikke se sollyset, men lyset vil komme fra en skydækket himmel. Dagslysets indfald bliver diffust og ikke rettet, som når solen er fremme. Men det er dog godt at have en bevidsthed om solens placering på grunden, når man skal bygge nyt, bygge til eller flytte rundt i boligen.

Overordnet set skal du være opmærksom på disse forhold:

  • Sollys, der kommer ind af de vinduer, der er orienteret mod syd, vil om vinteren komme langt ind i boligen, mens det om sommeren ikke vil komme så langt ind, da solen står højt på himlen.
  • Mod øst og vest vil sollyset komme langt ind i boligen året rundt, da solen her står lavt på himlen ved sol op- og nedgang.
  • Ved vinduer mod nord vil der ikke være et direkte solindfald, men himmellys.
  • På solrige dage vil der være indfald af sollys og kontraster i rum, der har vinduer mod øst, syd og vest. I rum, der har vinduer mod nord, vil lyset derimod være diffust.

Årets gang kan på den måde aflæses i boligen. Et eksempel kan være, at sollyset kommer ind gennem et køkkenvindue orienteret mod nord-øst om sommeren, men ikke om vinteren.

På disse tre filmklip kan du se, hvordan solens placering på himlen kan aflæses i boligen. Illustrationerne er lavet i programmet VELUX Daylight Visualizer, der kan beregne dagslys. Der er stor forskel på, hvor meget lys der er i rummet, og hvilke flader sollyset rammer alt efter tidspunkt på året og tidspunkt på dagen. Lysberegningerne er foretaget i et simpelt rum med vinduer mod øst, syd og vest, fra kl. 8 til kl. 16. 

Vinter/December

Jævndøgn/Marts

Sommer/Juli

Hvor meget lys kommer fra solen og himlen?

Det største dagslysindfald i en bolig kommer fra syd, men der kommer også meget lys fra både øst og vest, når solen står lavt på himlen formiddag og eftermiddag. På overskyede dage kommer der lige meget dagslys ind fra alle 4 verdenshjørner.

Man måler belysningsstyrken fra solen i enheden lux. På en sommerdag med stærkt solskin kan belysningsstyrken komme op på 100.000 lux målt på en vandret flade. Heraf kommer de 12.000 lux fra himmellyset og 88.000 lux fra den direkte sol. På en overskyet dag vil belysningsniveauet være 7.500 lux om vinteren og 30.000 lux om sommeren.

Dagslysets kvaliteter

Dagslysets kvaliteter kan opleves i naturen og i boligen. Skal du have det fulde udbytte af lyset i din bolig, så giv dig selv tid til at iagttage lyset og blive inspireret til, hvilket lys du trives i om sommeren, og brug inspirationen til lyssætningen af boligen i vinterhalvåret.

Hvilken betydning har vinduets placering for dagslysindfaldet?

Lysindfald fra forskellige vinduestyper vil være meget forskellige. Dels på grund af størrelsen på vinduet, dels på grund af hvilke flader lyset fra vinduet rammer.

  • Sidder vinduet højt, vil lyset komme langt ind i rummet, og det vil ramme loftsfladen. Har du en glasdør eller et vindue, som går til gulv, vil lyset ramme gulvfladen.
  • Dagslyset fra et langt smalt vindue placeret i øjenhøjde vil måske hverken ramme gulv eller loft, og derfor vil der ikke være genskin fra andre flader i rummet.
  • Lyset fra et vindue som rammer en sidevæg vil reflekteres og give et ekstra tilskud af lys til rummet.

Disse illustrationer viser dagslysberegninger af forskellige vindues typer i samme rum. Beregningen er foretaget ved jævndøgn, kl. 12. Beregningerne er udført i programmet VELUX Daylight Visualizer. På billederne kan man se hvilken flade dagslyset rammer.

Hvis vinduet sidder midt i rummet, vil det reflekterede lys fra væg, gulv og loft være mindre, end hvis vinduet er placeret tæt på fx væggen.

Dagslyset vil ramme lofts- og vægflader, hvis et aflangt vindue placeres ved loftet. Hvorimod lyset også vil reflekteres fra gulvfladen, hvis lyset kommer igennem en dør.

Dagslyset kommer ind fra siden, når vinduet sidder i væggen i modsætning til, hvis vinduet sidder i tagfladen. Sidelyset giver en god gengivelse af form og struktur på ansigter og objekter i rummet. Formen bliver tydelig, da lyset kommer fra en side, og skygger bliver dannet i modsat side.

Sidelyset fungerer godt, når der er et rimeligt forhold mellem vinduets højde og rummets dybde. Hvis rummet er meget dybt, kan den bagerste del af rummet virke dyster. Hvis der kommer direkte sollys gennem vinduer i facaden, skal de ofte suppleres med en solafskærmning, for at der ikke kommer blænding i rummet.

Hvilken betydning har valget af materialer, farver og overflader for lyset i dit rum?

Materialevalg er afgørende for lysets farve i rummet. Rammer dagslyset et rødligt gulv, vil rummet få et rødligt skær. Rammer lyset en hvid flade, en væg eller et loft, vil lyset virke hvidt. Er fladen blank vil lyset reflekteres længere ind i et lokale, end hvis fladen er mat.

Om du vælger et lyst eller et mørkt trægulv, kan have stor indflydelse på dagslysmængden i dit rum. Den mørke farve reflekterer ikke lyset så meget som de lyse farver. Det kan også have stor betydning for lysniveauet, om gulvet er afslebet eller lakeret.

Om vægge er malet i lyse eller mørke farver har også indflydelse på mængden af lys i rummet. Farvenuancen har betydning, og det har betydning, om malingens overflade er blank eller mat. Farven på vinduesrammen har også betydning. Er vinduesrammen mørk vil der være risiko for blænding, da kontrasten mellem den mørke ramme og himmellyset bliver for stor.