Hvad er rytterlys?

Et rytterlys er et saddelformet ovenlysparti, som normalt sidder i tagryggen, også kaldet kippen, altså der, hvor de 2 tagflader møder hinanden øverst på et saddeltag. Rytterlys kan sidde i en del af taget eller i tagets fulde længde.

Rytterlys kan etableres både i gitterspærtage med lav hældning, som er den typiske tagkonstruktion i typehuse i ét plan, og i hanebåndstage og bjælkespærtage med høj rejsning, som typisk ses i halvandenplanshuse med udnyttet tagetage. Forudsætningen er dog, at der er loft til kip, evt. med en fritlagt spærkonstruktion, så der er åbent mellem rytterlyset og rummet nedenunder.

Hvornår er det aktuelt at etablere et rytterlys?

Rytterlys kan installeres i nybyggeri, tilbygninger eller i forbindelse med større ombygninger og renoveringer af eksisterende huse. Det er et større indgreb at etablere rytterlys på et eksisterende hus, så det vil typisk være en økonomisk og praktisk fordel at gøre det, hvis taget alligevel skal renoveres eller udskiftes.

Et rytterlys giver ikke bare store mængder dagslys i rummet, det kan også give et betydeligt varmetilskud til boligen. Derudover giver det et arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft til hele huset. Især mørke tagrum og lavloftede typehuse fra 60'erne og 70'erne, hvor lyset fra facadevinduerne ikke altid trænger langt ind i rummene, kan have glæde af rytterlys. Når det gælder tilbygninger og nye huse, skal rytterlys tænkes ind i husets arkitektur og løsninger fra starten.

Hvilke muligheder har du for at etablere rytterlys?

Den enkleste og billigste metode er at bevare den bærende del af taget, altså spærene, intakt, og så etablere vinduespartierne i rytterlyset imellem spærene.

Skæres spærene af, inden de når kippen, vil der være større muligheder for at udforme rytterlyset. Denne metode er dog kostbar og kompliceret, da den kræver et større indgreb i tagkonstruktionen, som ikke må miste sin bæreevne.

Valg af tagvinduer

Det er muligt at bruge almindelige tagvinduer, som man kender det fra skråtage. Her monteres vinduerne på række mellem spærene eller bygges sammen.

Fordelen ved at benytte denne type tagvinduer er, at man så har mulighed for at gøre brug af de mange slags tilbehør i form af solafskærmning og åbne/lukkeautomatik, der fås til almindelige tagvinduer.

En anden mulighed er at få speciallavet rytterlyset som faste vinduespartier, evt. med enkelte oplukkelige rammer af hensyn til udluftning. Rammerne kan enten udføres af træ eller aluminium. Sidstnævnte har den fordel, at vinduespartiet kan laves meget spinkelt og let, så rudearealet og dermed dagslysindfaldet optimeres.

Hvilke arkitektoniske hensyn skal du tage, når du bruger rytterlys?

Et rytterlys er ikke kun byggeteknisk kompliceret, men er også arkitektonisk et meget karakteristisk element, som skal anvendes med omtanke. Holder rytterlyset samme hældning som taget og flugter nogenlunde med det, vil det være mere diskret. Et rytterlys, som hæver sig op over tagryggen, evt. med en større hældning end taget, vil være mere markant.

Husets alder og stil kan gøre det meget svært at indpasse et rytterlys i taget med godt resultat. En tilbygning, nybygning eller en totalombygning, som omfatter hele husets ydre, gør det nemmere at få en helhed ud af projektet. Det er en god idé at lade en arkitekt komme med forslag til, hvordan et rytterlys kan indpasses i huset.

Hvilke lovkrav stilles der til rytterlys?

Blandt de helt basale krav i bygningsreglementet er kravene til husets stabilitet og brandsikkerhed, som også skal overholdes i forbindelse med ombygning og etablering af rytterlys.

Bygningsreglementet stiller også energikrav til tagvinduer, som du skal være opmærksom på, da de også gælder for rytterlys.

Kravene gælder det samlede vindue, dvs. den samlede isoleringsværdi for karm, ramme og rude. Du bør altid forlange dokumentation fra leverandøren på, at vinduespartiet kan leve op til de gældende isoleringskrav.

Det kan også være nødvendigt at få en ingeniør ind over projektet. Der kan være specielle forhold med spærkonstruktionen, som gør, at man ikke bare kan bygge rytterlys på rygningen af taget.

Skal du have byggetilladelse, før du monterer ovenlysvinduer?

Det vil normalt ikke kræve byggetilladelse at installere tagvinduer, men der kan være regler i en lokalplan eller servitutter på huset, som har betydning for husets udseende. Da etablering af rytterlys er en større ændring af husets udseende, bør du få en snak med kommunens tekniske forvaltning, mens projektet endnu er på planlægningsstadiet. Nybyggeri og tilbygninger vil altid kræve en byggetilladelse.

Kan du selv installere rytterlys?

Taget er rent byggeteknisk en af de mest komplicerede konstruktioner i huset og den sværeste at få tæt. Etablering af rytterlys indebærer desuden i mange tilfælde et indgreb i tagets bærende dele. Arbejdet bør derfor ubetinget udføres af professionelle håndværkere, ligesom du bør have en byggesagkyndig rådgiver med til udarbejdelsen af projektet.

Der findes facade, tag- eller vinduesfirmaer som har specialiseret sig i løsninger med rytterlys, og som kan levere en færdig løsning specielt til dit hus.