Dagslyset bidrager til opvarmningen i vores boliger. De fleste kender til, at der bliver for varmt inden døre i de varmeste perioder om sommeren, eller når man på klare vinterdage får et ekstra tilskud af varme ind gennem vinduerne midt på dagen. Det sker takket være solens stråler.

Det kaldes passiv solvarme eller bygningsintegreret solvarme, når du udnytter solens stråler til at varme bygninger op. Denne form for opvarmning er langtfra ny. Alle bygninger med vinduer opvarmes delvist med passiv solvarme. Passiv solvarme virker i hele husets levetid og kræver hverken strøm eller vedligeholdelse.

I mange tilfælde kan solens energi udnyttes endnu bedre, hvis du er opmærksom, når du bygger et hus:

  • Vinduesglassene. Jo mere isolerende glassene er, jo bedre. Du skal bruge energiglas, så der ikke opstår kuldenedfald fra store vinduespartier. Kuldenedfald opstår, når den indvendige glasflade er 6 °C koldere end luften i bygningen og opleves som kold træk.
  • De fleste vinduer skal placeres i den sydvendte facade eller øst/vest.
  • Varmen skal kunne opsamles af de indvendige mure, som derfor skal være af tunge materialer, da de holder bedst på varmen.
  • Om vinteren skal den lave vintersol også kunne komme ind i bygningen.
  • Glastilbygninger skal placeres mod øst, vest eller nord.
  • Der skal være solafskærmning for solen om sommeren.

Hvor meget energi giver passiv solvarme?

Solen spreder hver dag så meget energi ud over et parcelhus, at det svarer til 5-10 gange husets energiforbrug. Det er kun en lille del af denne energi, der kan udnyttes direkte til varme eller lys. Men ved at tænke over, hvordan du indretter dig, når du renoverer eller bygger om, kan du spare på både varmen og udgifterne til el.

Hvordan vinduet er udformet, og hvilke ruder der er sat i, har stor betydning for, hvor meget lys der kan komme ind i boligen. Hvis vinduerne fx har store tykke karme og mange sprosser, kommer der mindre lys og mindre varme ind, end hvis karme og sprosser er spinkle og tynde. Der kommer mindre dagslys gennem energiglas end gennem et almindeligt enkeltlagsglas. Til gengæld holder energiruder meget bedre på varmen end almindelige ruder.

Hvordan udnyttes dagslys bedst til opvarmning?

Både bygningens udformning og materialevalget er vigtigt at tage højde for, hvis du skal udnytte solens lys til varme. Derfor er det oftest i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, du kan få et udbytte ud af at tænke dagslyset med i dit energiregnskab.

Energivinduer

Ruder isolerer i dag så godt, at de kan bidrage med at tilføre boligen varme. Dagslys udnyttes bedst til opvarmning ved at etablere store glaspartier og ovenlys, der tillader det at komme ind i boligen.

Ved at vælge en 3-lags rude vil der opstå et mindre varmetab, end hvis du vælger en 2-lags rude. Der vil komme mindre dagslys igennem de 3 lag end de 2 lag, men energibesparelsen vil stadig være større med en 2-lags rude.

Tunge materialer

Du får varmemæssigt mest glæde af det dagslys, der kommer ind i løbet af dagen, hvis varmen kan lagres i konstruktioner eller genstande inde i boligen. Varme lagres bedst i tunge materialer som fx murede vægge eller vægge af beton. Klinkegulve er lavet af et tungt materiale, og derfor holder det også godt på varmen.

Ovenlysvinduer

Jo mere lys du får ind i din bolig, jo mere opvarmer lyset boligen. Mangler du derfor sollys i din bolig, og vil du gerne spare på varmeregningen, kan det måske betale sig at få installeret ovenlysvinduer - enten i eksisterende byggeri eller i nybyg.

Sydvendte facader

Det er bedst at placere store glaspartier mod syd. Her får man nemlig mest varme ind i boligen, både om sommeren og om vinteren. Men om sommeren har vi slet ikke brug for al den varme, så det er også nødvendigt at kunne skærme af for solen, når den står højt. For eksempel vil et tagudhæng kunne tage det værste af middagssolen. Når solen står lavt om vinteren, vil solens energi fortsat kunne udnyttes til opvarmning af boligen.

Solafskærmning

En fast solafskærmning kan udformes så sollyset i sommerperioden holdes ude, mens der stadig er lyst i rummet. Om vinteren når solen står lavt, skal sollyset kunne komme gennem ruden og varme rummet op. Hvis solafskærmningen ikke fungerer optimalt, kan mørklægningen lukke for meget dagslys ude, og der vil blive brug for kunstig belysning.

Glastilbygning

Om vinteren vil en glastilbygning kunne give et ekstra tilskud af varme, fordi solens varme lukkes ind og opvarmer boligens facade. En glastilbygning uden på huset kan give mere plads i boligen i form af et uderum, der kan bruges længere om efteråret og tidligere om foråret sammenlignet med fx en terrasse.

En glastilbygning vil også kunne give mere lys og luft i boligen. Men for at kunne udnytte glastilbygningen optimalt skal mindst 50 procent af den være oplukkelig, og der skal etableres en god solafskærmning, så den ikke overophedes, men kan bruges hele året.

Glastilbygninger kan dog også reducere mængden af dagslys inde i boligen. Det kan der kompenseres for, ved at husets facade ud mod glastilbygningen åbnes mere op. Det kan eksempelvis være med en glasdør eller et vinduesparti, der går helt ned til gulvet.

Spar på strømmen med sollys

Det er vigtigt at udforme boligen, så det ikke er nødvendigt at tænde lyset i dagtimerne. Jo højere vinduet sidder i facaden, jo længere kommer lyset ind i rummet. Og jo lysere overfladerne som vægge, lofter, vindueslysninger og vinduesplader er, jo bedre bliver dagslyset reflekteret og udnyttet.

Du kan også få et højere lysniveau ved at tænke over farven på de materialer, der er på udendørs belægninger tæt ved huset. En lys terrasse tæt på huset vil reflektere mere lys ind i huset end en mørk terrasse.

Dertil kan solen selvfølgelig også bruges til at opvarme solceller, der kan give energi til huset.