Det er ikke ligegyldigt, hvor stort solcelleanlægget er, hvis man kigger på økonomien i at have et solcelleanlæg. Ej heller er det ligegyldigt, hvornår du bruger strømmen, hvis du skal have mest for pengene for de kWh, anlægget producerer.

Især for kommende solcelleejere eller for de solcelleejere, der er omfattet af støtteordningen, der blev indført i november 2012, er det en balancegang at få mest værdi for pengene. Det skyldes, at den strøm, der ikke bliver brugt, sælges til elnettet til en lavere pris, end det koster at købe strøm fra elselskabet. Desuden afregnes forbruget time for time.

Øvelsen er derfor at producere den mængde strøm, man som husstand har behov for – og bruge den, når strømmen er der. Derfor kan det være en god idé at flytte noget af dit strømforbrug til dagtimerne, hvis du har et solcelleanlæg efter den nye ordning eller skal til at investere i et solcelleanlæg.

LÆS OGSÅ: Solceller

Sådan får du det største udbytte

Hvor meget af solcelleanlæggets strøm bruger en typisk husstand selv? Hvor meget af den strøm, et solcelleanlæg producerer, der går direkte til en husstands forbrug, afhænger af 2 ting - anlæggets størrelse og hustandens forbrug.

Er anlægget lille og strømforbruget stort, vil andelen af strøm, husstanden forbruger være stort. Er anlægget omvendt stort og strømforbruget lille, vil andelen tilsvarende blive lille, da meget strøm vil gå til spilde.

Hvis du fx har et årsforbrug på 6.000 kWh og et anlæg på 1 kWp, vil dit egetforbrug være nær de 100 procent, mens egetforbruget vil være nær de 17 procent, hvis du har et årsforbrug på 2000 kWh og et anlæg på 6 kWp, viser en vejledning udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i bygninger.

Skønsmæssigt går i gennemsnit ca. 40 procent af el-produktionen fra de private solcelleanlæg til solcellerejernes egetforbrug, ifølge Energistyrelsen. Et mere realistisk bud på det gennemsnitlige egetforbrug ligger dog nok noget lavere – og for en del husejere omkring 15 procent,  er erfaringen fra bl.a. Energitjenesten.

Jo mere strøm, der går til egetforbrug, jo mere økonomisk er anlægget i drift og jo mere får du for pengene. Det gælder altså om at dimensionere sit anlæg, så det ikke producerer mere strøm, end husstanden reelt bruger. Altså bør man dimensionere sit solcelleanlæg, så det er tilpasset ens forbrug.

Fordeling af elforbrug i danske husstande

 • 40 %: Tv, it og elektronik (underholdning)
 • 18 %: Vask
 • 14 %: Køle- og fryseapparater
 • 12 %: Belysning
 • 11 %: madlavning
 • 4 %: Opvarmning (Strømforbrug til drift af varmeanlæg, dvs. elopvarmning er undtaget)
 • 1 %: Diverse

Kilde: Sparenergi.dk

Hvad kan du gøre for at flytte dit strømforbrug til dagtimerne?

Det er muligt at flytte noget af dit strømforbrug til dagtimerne, så du bruger den, når den produceres. Det kræver lidt planlægning - og hjælp fra kontakt-ure - eller timere, som de også kaldes. Med kontakt-ure kan du indstille dine elapparater til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter.

En stor del af strømforbruget kan du dog ikke flytte, da du bruger mere strøm, når du er hjemme - hvilket rigtig mange ikke er i dagtimerne.

Det største strømforbrug er fra kl. 17-23, hvor man laver mad, har lyset tændt, ser tv og er på internettet.

Der er nogle simple ting, du kan gøre for at flytte på noget af dit elforbrug:

 • Indstil din vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler (hvis de har timer) til at vaske og tørre om dagen - 18 procent af en husstands elforbrug går til vask.
 • Oplad elektronik om dagen - fx batterier til værktøj, telefoner, tablets og pc’er, hvis det er muligt.
 • Lav tidlig aftensmad.
 • Indstil din varmepumpe korrekt. Hvis du har elvarme (varmepumpe), så indstil pumpen til at varme vandet op om dagen, når solen skinner. Pas dog på ikke at bruge alt det varme vand om aftenen, så der ikke er nok til et brusebad om morgenen.
 • Sænk temperaturen på din fryser 2 grader og tilslut et kontaktur, der sørger for, at fryseren kun er tændt i dagtimerne.
 • Har du vandseng, så hæv temperaturen en smule og tilslut samtidig et kontaktur, så du kun varmer den op i dagtimerne.

Anvender du flere kontakture til at styre dine elapparater, så sørg for at de starter på forskellige tidspunkter, hvis du vil udnytte strømmen mest optimalt.

Hvordan optimerer du udbyttet af dit solcelleanlæg?

Der er også andre ting, du kan overveje at gøre for bedre at udnytte solen og dit solcelleanlæg i dagtimerne. Det er dog ikke optimale løsninger, og de er ikke nødvendigvis en god idé for alle, hvorfor du bør få en fagmand til at lave beregninger for dig, før du kaster dig ud i følgende løsninger:

 • Vend solceller mod øst og vest. Få solcelleanlægget til at producere mere strøm tidligt og sent, når du er hjemme, ved at få et solcelleanlæg, hvor dele af det placeres øst- og vestvendt frem for kun mod syd. Solceller, der er placeret mod vest, producerer mere strøm sidst på dagen, mens solceller, der vender mod øst, laver mere strøm først på dagen. Ulempen er dog, at solcelleanlægget samlet vil producere mindre strøm, da det laver mest strøm, når solcellerne vender mod syd, så det er ikke sikkert, at det kan betale sig.
 • Køb et lidt mindre solcelleanlæg, hvis du skal til at investere i et nyt solcelleanlæg. Det kan bedst betale sig med et anlæg, der producerer den mængde strøm, du beregnet set skal bruge. Regn ud, hvad dit standby-forbrug er (den mængde strøm, du bruger, når du ikke er hjemme), og dimensionér evt. dit solcelleanlæg efter det.

Rengøring af solceller - kan det svare sig?

Det kan i nogle tilfælde godt svare sig at rengøre solcellerne, men som regel vil regnen gøre jobbet for dig. Er der fx et tykt lag pollen på solcellerne, eller har der dannet sig algevækst, er det især en god idé at rengøre solcellepanelerne. På den måde sikrer du, at de producerer mest muligt strøm.

Hvor meget, du øger solcellernes effektivitet afhænger helt af, hvor beskidte de er.

Ligeledes er det en god idé at fjerne sne fra solcellerne om vinteren, selvom solen ikke leverer så meget energi på denne årstid.