Danmark er et foregangslands indenfor grøn energi. I 2023 kom ca. 44 % af Danmarks energi fra vedvarende energi som vind og sol, og andelen er langt højere, når det drejer sig om strøm. 

I 2022 kom 81,4 procent af strømmen fra vedvarende energi i Danmark. Vindkraft leverede 53,6 procent af strømmen, biomasse 18,9 procent, mens solenergi, vandkraft og biogas stod for 8,8 procent.

Og der blev produceret grøn strøm som aldrig før. Danske vindmøller og solceller leverede 22,8 TWh – en ny rekord. Det skyldes især flere solceller og bedre vejr i forhold til den vedvarende energi. Målet er, at produktionen af grøn strøm fra vindmøller og solceller cirka skal femdobles frem mod 2030. 

Vi har taget et kig på, hvor de mange solcelleanlæg og vindmøller er placeret i Danmark.

Hvor mange solceller er der i Danmark?

Samlet set er der 143.272 solcelleanlæg i Danmark pr. 31. december 2023. Det viser tal fra Energistyrelsen. Der er tale om alle typer af solceller og gælder både for solceller på private, offentlige og erhvervsbygninger.

De mange solcelleanlæg har en produktion på 3.529 MW.

Hvilke kommuner har flest solceller?

I tabellen herunder kan du se, hvor mange solceller der er i din kommune. De er fordelt på små, mellemstore og store solcelleanlæg. Små anlæg sidder typisk på private boliger, og de har en kapacitet på maksimalt 10 kW i timen. Mellemstore anlæg kan producere 10 kW til 1.000 kW i timen, mens de store anlæg har en kapacitet på mindst 1.000 kW i timen. 
 
Kapaciteten beskriver, hvor meget strøm et solcelleanlæg maksimalt kan producere i timen.

Flest solcelleanlæg i Aarhus, Vejle, Viborg og Silkeborg

Det er særligt i de jyske kommuner, at man kan få øje på solceller. Aarhus Kommune har klart flest med 5.080 solcelleanlæg, mens Vejle (3.886), Viborg (3.684) og Silkeborg (3.411) følger efter.

Det er i det samme kommuner, at man støder på flest små solcelleanlæg. Aarhus har registreret 4.427 små solcelleanlæg, mens der er mellem 3.100 og 3.600 anlæg i de øvrige kommuner. Med 3.146 små solcelleanlæg er det også mange af slagsen i Aalborg Kommune.

Store solcelleanlæg produceret det meste strøm

Selv om der klart flest små solcelleanlæg, er det de store anlæg, der står for den største strømproduktion. Ifølge Danmarks Statistik stod små solcelleanlæg for ca. 20 procent. af kapaciteten i Danmark, de mellemstore for 10 procent, mens de store producerede omkring 70 procent af strømmen i november 2022. 
Pr. 1. januar 2024 var der 102 store solcelleanlæg i Danmark. Ringkøbing-Skjern har flest, 8 af slagsen. 

Samlet bliver der produceret klart mest solcellestrøm i Aabenraa Kommune, der har en kapacitet på 350.000 kW. Der er registret 2.002 solcelleanlæg i kommunen, deriblandt 5 store. 

Dernæst følger henholdsvis Vejle, Viborg og Holstebro, hvor solcelleanlæggene har en kapacitet 170.000-215.000 kW.

Først langt flere vindmøller, så lidt færre – men de producerer mere strøm

Der står langt flere vindmøller i det danske landskab i 2023 end for år tilbage. I 1983 var der registreret ca. 200 vindmøller i Danmark, alle opstillet på land, med en kapacitet på mindst 25 kW (små husstandsmøller er altså ikke talt med). 20 år senere, i 2003, var der 5.200 vindmøller i Danmark.

De senere år er antallet dog begyndt at falde lidt igen. I 2023 var der registreret 4.137 landvindmøller.

Til gengæld er vindmøllerne blevet større og kan producere mere strøm. I 1983 havde en vindmølle en gennemsnitlig kapacitet på 56 kW og kunne forsyne næsten 100 husstande med strøm, hvis det blæste optimalt hver dag året rundt. I 2023 har en vindmølle en gennemsnitskapacitet på ca. 1.500 kW og kan levere strøm til ca. 3.200 husstande. 

De 4.137 landvindmøller i 2023 producerede næsten 5 millioner kW.

Flest vindmøller i disse kommuner

Der er flest landvindmøller i Jylland og på Lolland og Falster. Først på en 17. plads på listen over danske kommuner med flest vindmøller finder man Slagelse Kommune på Sjælland, der i 2023 har 90 vindmøller på land.

Tønder Kommune har det største antal landvindmøller med 247. Dernæst følger Danmarks arealmæssigt største kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune med 231, mens Lolland, Thisted og Aalborg Kommuner følger efter med henholdsvis 191, 172 og 151. 

Der er ingen landvindmøller i 19 danske kommuner. De ligger alle i hovedstadsområdet.

648 havvindmøller i 13 danske kommuner

Der er kommet flere og flere havvindmøller, og de producerer mere og mere af den danske strøm. I 2023 var der 648 havvindmøller, og de producerer omkring en tredjedel af den danske vindstrøm.

Der er registreret havvindmøller ud for 13 danske kommuner kan bryste sig af at have en havvindmølle i deres farvand. Der er flest ud for Esbjerg, Norddjurs og Lolland.