Hver eneste gang, vi tænder komfuret, lamperne eller fjernsynet, eller på anden måde bruger strøm i boligen, har det et aftryk på klimaet.

I 2022 reducerede vi klimabelastningen fra vores strømforbrug. 

CO2-udledningen fra vores strømforbrug i boligen faldt samlet set med 24,6 procent i 2022 sammenlignet med 2021. 

– Vi ved fra vores undersøgelser, at flertallet har sparet på strømmen for at spare penge. Men vi kan nu se, at det også har hjulpet klimaet, for når vi sparer på strømmen, gør det, at vi ikke behøver at supplere den grønne strøm med sort strøm i samme omfang for at kunne have nok til at forsyne med, siger Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius. 

Sådan har vi gjort

Vi har udregnet CO2-udledningen fra strømforbruget i de danske boliger på følgende måde. Data hos Energinet er delt op i Øst- og Vestdanmark, og vi har brugt samme fremgangsmåde: 

  • Vi har hentet data for CO2-udledningen pr. time for hele 2021 og 2022 fra Energinet  og sorteret data for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. 
  • Vi har hentet data for strømforbruget pr. time for alle boligtyper (lejligheder m.v. uden elvarme, lejligheder m.v. med elvarme, lejligheder m.v. fællesforbrug, parcel-, række- m.v. huse uden elvarme, parcel-, række- m.v. huse med elvarme, parcel-, række- m.v. huse med varmepumpe og fritidshuse) for hele 2021 og 2022 fra Energinet  og sorteret data for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. 
  • Vi har kombineret de to datasæt og ganget CO2-udledningen for en bestemt time med det opgjorte strømforbrug fra alle boliger for den samme time – og gentaget for alle timer i 2021 og 2022 for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. 
  • Vi har sammenlagt CO2-udledningen fra strømforbruget pr. måned for hele 2021 og 2022 for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Disse data har vi brugt til at udregne den procentvise udvikling fra 2021 til 2022. 

Tre årsager til mindre CO2-udledning

Der er overordnet set tre årsager til, at CO2-udledningen fra vores strømforbrug i boligen er faldet sidste år. 

Den ene af årsagerne er, at vi i 2022 brugte mindre strøm end i 2021. Vi slukkede både for komfuret, lamperne og fjernsynet og sparede på strømmen sidste år på grund af energikrisen, rekordhøje elpriser og risikoen for ”brownouts”, hvor strømmen i et område bliver planlagt afbrudt i et par timer for at sikre nok strøm i systemet til alle.

Det private elforbrug i hjemmet var 10,8 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Og det endda selvom der kommer flere elbiler og varmepumper, som får det private elforbrug til at stige. 

Smartere brug af energi

Den anden af årsagerne til den faldende CO2-udledning er, at vi i 2022 brugte strøm på nye tidspunkter af døgnet, fx når vi indstillede opvaskemaskinen til at køre om natten. 

– Det siger sig selv, at hvis du bruger mindre energi, så sparer du CO2. Men vi har også lært at bruge energien smart. Vi har flyttet elforbruget fra de dyre til de billige timer. De fleste har gjort det for at spare penge. Men det gode er, at den billige strøm næsten også altid er grøn strøm, forklarer Kristian Rune Poulsen, chefkonsulent i Green Power Denmark. 

Bag om elprisen

Vores el i stikkontakterne kommer fra mange forskellige kilder. 

En del af strømmen bliver produceret i Danmark og kommer fra fx vindmøller, solceller eller kulkraftværker. 

En del af strømmen bliver produceret i andre lande og importeret til Danmark. Den kommer fx fra Sverige eller Norge, hvor der bliver lavet strøm fra vandkraft eller atomkraft, eller fra Tyskland, hvor der bliver lavet strøm fra værker med atomkraft, kul eller naturgas. 

Man bruger først den billigste strøm fra vind-, sol- og vandkraft. Når der ikke kommer nok strøm fra disse kilder, supplerer man op med strøm fra andre kilder, herunder naturgas. 

Det er den dyreste kilde, der bestemmer prisen på strøm. Så når der mangler strøm fra de vedvarende energikilder – fx når der ikke bliver produceret nok på grund af vejrforholdene, og/eller når de fleste bruger strøm på samme tid fx i tidsrummet 17-20 – så kommer en del af strømmen fra kraftværker, der bruger naturgas. 

Derfor smitter de høje priser på naturgas af på elprisen. 

Kilder: Energistyrelsen, Andel

Når der er mangel på vedvarende energi i Danmark – fx når det ikke blæser, eller solen ikke skinner – og/eller når mange bruger meget strøm på samme tid, så kommer strømmen fra de kraftværker, der bruger fossile brændsler som kul og gas, og dermed stiger CO2-udledningen fra vores strømforbrug. 

CO2-beskatningen gør, at strømmen fra kul- og gasdrevne kraftværker er dyrere end strømmen produceret på vind-, vand- eller solenergi. 

Vi kan ikke selv styre vejret, men vi kan sørge for at lægge så meget af vores strømforbrug som muligt, når strømmen er billigst. 

– Når vinden blæser i Danmark, har vi masser af grøn strøm, som samtidig er billig, så du kan bruge strøm med god samvittighed. Når solen ikke skinner, eller det ikke blæser, vil strømmen være dyr, og det skyldes, at vi har tændt de dyre, forurenende kraftværker, forklarer Kristian Rune Poulsen. 

Den tredje af årsagerne har ikke direkte noget med energikrisen at gøre. Overordnet set er der kommet mere vedvarende energi i vores elproduktion. Store vindmølleparker og kæmpe solcelleanlæg sørger for, at CO2-udledningen fra produktionen af strøm falder. 

Stor forskel på Øst- og Vestdanmark

Vores elnet i Danmark er delt op i øst og vest. I Østdanmark faldt CO2-udledningen fra strømforbruget i boliger samlet set med 41,3 procent i 2022 i forhold til 2021. CO2-udledningen faldt i alle måneder, på nær oktober. I Vestdanmark faldt CO2-udledningen samlet set med 18,1 procent. 
 

Vores elnet i de europæiske lande er forbundet med hinanden, men der er nogle forbindelser, hvor der bliver sendt mere strøm frem og tilbage end andre. Forbindelsen mellem Øst- og Vestdanmark er en af de mindste, mens Østdanmark udveksler en del strøm med Sverige, og Vestdanmark er tæt forbundet med Tyskland. 

– Vi har grønne naboer mod nord, og når der er overskud af strøm fra atomkraft og vandkraft, kan vi købe det fra Sverige og Norge. Mod syd er der stadig mange kraftværker i Tyskland, hvor strømmen bliver produceret med fossile brændsler, så den strøm vil typiske være sortere og dyrere, forklarer Kristian Rune Poulsen fra Green Power Denmark. 

Norge leverer også en del grøn strøm til Danmark, men i 2022 var et tørt år, og derfor var der ikke det normale overskud af energi fra vandkraft til eksport. 

Nye solceller og vindmøller betyder, at nærmest hele den danske elproduktion vil være grøn i 2030. Men da vi er afhængige af det rigtige vejr for at sikre en lav CO2-udledning fra strømforbruget, bør vi holde fast i de gode vaner, så vi undgår at bruge importeret sort strøm fra andre lande. 

– I fremtiden vil vi samlet set skulle bruge mere el, når der skal produceres strøm til stikkontakten, varme fra varmepumpen, og når elbilen skal lades op. Vi skal derfor vænne os til at bruge strømmen mere dynamisk, men et mindre forbrug end i dag vil også være vigtigt, siger Henrik Bisp fra Videncentret Bolius.