Efter at elpriserne er begyndt at stige, er danskerne for alvor begyndt at spare på strømmen. I 2022 har danskerne sænket deres private elforbrug i hjemmet med 10,8 procent i forhold til 2021.

Særligt i oktober (18,3 procent), februar (16,4 procent) og november (15,3 procent) er det private strømforbrug gået ned i forhold til samme måned i 2021, viser data. Og det endda selvom der kommer flere elbiler og varmepumper, som får det private elforbrug til at stige. 

– Det er ikke normalt, at vi ser, at forbruget falder så meget, siger Jesper Kronborg Jensen, seniorforretningsudvikler i Energinet. 

Selvom elpriserne er faldet i 2023, hvor elafgiften tillige var reduceret markant den første halvdel af året, er elforbruget også faldet i årets første måneder. I januar 2023 var elforbruget fra de danske boliger 12,5 procent lavere end januar 2022 og 21,8 procent lavere end januar 2021. I april 2023 var strømforbruget 7,4 procent lavere end i 2022 og 14,7 procent lavere end i 2021. 

Derfor sparer vi på strømmen

Besparelserne stemmer helt overens med en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i oktober 2022. Her siger tre ud af fire, at de i nogen, høj eller meget høj grad har sparet på strømmen i deres bolig det seneste halve år, mens blot 5 procent svarer, at de slet ikke har sparet på strømmen. 

Det er især på grund af prisen, at danskerne bruger mindre strøm, men også fordi de tænker på klimaet og vil hjælpe samfundet generelt. I undersøgelsen svarer de adspurgte følgende på spørgsmålet: ”Hvad motiverer dig til at bruge mindre strøm i din bolig?”: 

  • 85 %: Jeg kan spare penge. 
  • 43 %: Det gavner klimaet. 
  • 43 %: Det gavner samfundet, så der er strøm nok til alle. 

Fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson, håber, at vi bliver bedre til at bruge mindre energi. 

 – Begge de to første grunde er brugbare, når elprisen engang igen bliver mere normal. Det kan godt være, at vi til den tid ikke sparer 2.000 kr., men 1.000 kr., så derfor vil det være rigtig godt, hvis vi kan fortsætte med de gode vaner, siger han.

Sådan sparer vi på strømmen

Ifølge YouGov-undersøgelsen for Videncentret Bolius sparer de fleste strøm ved at slukke for belysningen. når de forlader rummet og skifter pærer til LED-pærer. Det gør de både nu, men har også gjort det tidligere. 

Det seneste halve år er mange danskere også begyndt på nye sparetiltag. Bl.a. har de: 

  • Snakket med børn mv. om mindre forbrug.
  • Brugt ovnen færre gange.
  • Begrænset opvarmning med el (fx gulvvarme).
  • Brugt tørretumbler færre gange. 

I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt om, hvilke spareplaner de har, som de vil begynde at gøre snarest. Her svarer flest, at de vil bruge terrassevarmere mindre, slukke håndklædetørreren og skifte hårde hvidevarer ud med nogle med et bedre energimærke. 

– Det er en god idé at spare på strømmen, hvor du kan, og lære børnene gode vaner, da de ofte holder ved. Mange af dem, der lærte at spare på energien i 1970’erne, har været bedre til det gennem årene og til at sænke forbruget i den nuværende energikrise. 

– Med hensyn til hårde hvidevarer kan det sjældent betale sig at skifte dem ud, før de er slidt op – både økonomisk og bæredygtighedsmæssigt – da produktion og indkøbspris fylder så meget i det samlede regnskab, at det hverken kan svare sig i kroner og øre eller i CO2-regnskabet, siger Tue Patursson.

Flere bruger strøm, når den er billigst

Udover at spare på strømmen er mange danskere begyndt at bruge endnu mindre strøm, når den er dyrest, og har flyttet noget af elforbruget til de tidspunkter af døgnet, hvor strømmen er billigst. Det kan betale sig for dem, der har en flexprisaftale, hvor forbruget fx afregnes time for time.  

– Vi har valgt at spare mest på strømmen der, hvor strømmen er dyrest og flyttet en del af det forbrug, der kan flyttes – måske har vi vasket i løbet af natten og dagen, hvor strømmen er billigst, og ladet elbilerne op på et andet tidspunkt, siger Jesper Kronborg Jensen, seniorforretningsudvikler i Energinet. 

Langt flere er da også begyndt at studere kWh-priserne via deres elselskab, diverse apps eller hos Videncentret Bolius. Før 2022 tjekkede 7 procent elpriser dagligt, og i oktober 2022 er det 37 procent, der gør det, ifølge Videncentret Bolius’ undersøgelse. 

– Vi kan se, at rigtig mange tjekker de daglige elpriser på vores temaside, og mange modtager vores daglige e-mail med nye elpriser, og hvornår det er billigst at bruge ovn, vaskemaskine og opvaskemaskine og lade elbilen op, siger Tue Patursson.

Nogle gange er det for besværligt at spare på strømmen

Selv om de fleste sparer og gerne vil spare endnu mere på strømmen, er der også flere ting, der får dem til at holde igen.

Som de største barrierer for at spare på strømmen i din bolig, angiver 40 procent, at det er for besværligt i forhold til deres hverdag (fx at undgå madlavning mellem kl. 17–20), mens 23 procent svarer, at det vil gå ud over komforten i boligen.