En stor del af de nye huse, som bygges i dag, bliver opført af såkaldte typehusfirmaer. Konceptet er, at firmaet bygger rigtig mange af den samme slags huse, og derfor kan det gøres effektivt og typisk også en del billigere. Flere typehusfirmaer er imidlertid også begyndt at give kunderne muligheder for, at de kan tage mere bæredygtige valg. Så selvom du overvejer at få bygget et typehus, er der altså i stigende grad mulighed for, at du kan vælge eller fravælge materialer og løsninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Står du overfor at bygge et specialtegnet hus, fx tegnet af en arkitekt, kan du i sagens natur selv bestemme størstedelen af husets elementer - og dermed gå mere målrettet efter de bæredygtige valg. Under alle omstændigheder kan du gøre dit nye hus mere bæredygtigt ved at følge et eller flere at de nedenstående råd. Nybyggeri koster nemlig generelt dyrt på klima-regnskabet, så selv kun med enkelte bæredygtige valg, kan du her aktivt være med til at gøre en forskel.  

Råd 1: Byg husets skelet i træ

Træ er et stærkt og fleksibelt materiale, der har masser af både bygge- og klimamæssige kvaliteter. Til en start vejer træ mindre end fx beton, og så er det let at finjustere og samle på byggepladsen, hvilket i praksis forkorter den samlede byggetid.

Klimamæssigt har træ den fortræffelige egenskab, at det har et meget lavt klimaaftryk sammenlignet med fx letbeton og stål. Det skyldes, at et træ optager CO2 fra luften, når det står og vokser, og den CO2 oplagres som kulstof i det færdige hus, hvor den altså vil forblive lagret - lige så længe huset står. Bygger du husets skelet i træ, får du altså både et skelet, hvor der er lagret CO2, og du undgår samtidig betonprodukter og stål, som udleder rigtig meget CO2, når det produceres.

I gamle dage var et træbyggeri typisk et bindingsværkshus, hvor der imellem den bærende trækonstruktion, blev lagt mursten. I dag er et træhus typisk bygget af færdige træmoduler, som bygges på en fabrik - og så samles til det færdige hus på selve byggepladsen. Træbyggeri kan også bestå af mere massive træelementer, der samles på byggepladsen og herefter beklædes med fx tegl eller skiffer.

Der er ikke regulativer, som begrænser opførelse af enfamiliehuse i træ. Der er altså ikke nogen lovmæssige hindringer i bygningsreglementet i forhold til at bygge i træ. Der kan dog være særregler fx i lokalplanen, der bl.a. kan stille krav til, at facadens materialevalg skal være fx mursten.

Råd 2: Brug biobaseret isolering

Der findes mange forskellige typer isolering med mange forskellige egenskaber, og du kan derfor sagtens stå med to typer isolering, som isolerer lige godt, men som har et helt forskelligt klimaaftryk. Valg af isolering afhænger først og fremmest af husets generelle opbygning og tæthed, men ved nybyg er der især rig mulighed for at vælge mellem isoleringstyperne. Vælger du i de tilfælde biobaseret isolering, vil det altid være mest klimavenligt.

Biobaseret isolering er kort sagt isoleringstyper, der er lavet af plantefibre. Det kan fx være træfiberbatts, papirisolering som granulat eller hampefibre i blokke. Fælles for de biobaserede isoleringsmaterialer er, at de, ligesom træ, har optaget CO2 fra luften og har oplagret kulstoffet som byggeklodser i cellerne.

Der findes efterhånden mange typer biobaseret isolering på markedet, og de kan fås med både forskellige egenskaber, teksturer og isoleringsevne med lige så høj standard som konventionelle isoleringstyper. For mange, der står overfor at skulle bygge et nyt hus, vil biobaseret isolering derfor være en ret nem måde at gøre byggeriet mere bæredygtigt, så for de fleste nybyggere vil det være oplagt i hvert fald at undersøge mulighederne.

Råd 3: Vælg klimavenlige flader på vægge og facader

Når du vælger materialer til de forskellige overflader i huset - såsom facader, indervægge, gulve og lofter kan du også her sagtens tænke klimavenligt. Overvej fx om huset skal have træplader på indervægge og loft i stedet for gipsplader, som er ret CO2-krævende at producere. Eller tænk eksempelvis over om gulvet skal være af træ og linoleum i stedet for mere CO-tunge produkter som fliser og vinyl. Udendørs kan du også overveje om husets facade skal have træbrædder eller tynde skærmtegl i stedet for fx traditionelle og mere klimatunge mursten.

I Danmark opholder vi os desuden op til 95% af tiden indendørs, og derfor er vores indeklima selvfølgelig af stor betydning for både velvære og sundhed. Vores indeklima bliver bl.a. påvirket af de kemikalier, der findes i alle de produkter, materialer og møbler vi sætter ind i vores hjem, og du kan derfor lige så godt indtænke sunde materialer i dit hus allerede fra start.

Mange typer maling er eksempelvis plastbaserede. Og udover at disse malinger har et stort klimaaftryk, afgasser de også kemikalier ud i dit hjem i lang tid efter at malingen er tørret. Hvis du vil undgå det, så skal du altså gå efter en anden slags maling. Det kan fx være silikatmaling eller kalkmaling.

Et generelt råd med hensyn til både valg af maling og andre materialer er at kigge efter miljømærker som fx Svanemærket, EU-blomsten, Indeklimamærket, FSC-mærket og PEFC-mærket. På den måde kan du hjælpe dit hjem til at indeholde færre unødvendige kemikalier, og at materialerne er produceret under mere bæredygtige forhold.

Råd 4: Byg færre kvadratmeter

Vores boliger bliver større og større. Et gennemsnitligt nyt typehus er i dag som standard på den gode side af 200 m2, men spørgsmålet er, om vi i virkeligheden har brug for så meget plads?

Et funktionelt godt hus handler oftest mere om, hvordan huset er indrettet, og om du har mulighed for at ændre på indretningen undervejs i livet. Grunden til, at vi ikke skal bygge større, end hvad vi i realiteten har brug for, er naturligvis - at hver eneste kvadratmeter i dit nye hus koster CO2 og ressourcer. 
Hver gang vi bygger en ekstra m2 koster det altså ekstra CO2 og ressourcer her og nu, men det koster også mere CO2 fremover, fordi de ekstra m2 skal opvarmes og driftes samt rengøres og vedligeholdes. Endelig koster ekstra m2 selvsagt også ekstra penge. Derfor kan en minimeret bolig, som er perfekt tilpasset dig og din familie faktisk spare dig penge, som måske i sidste ende kan give dig råd til at få flere eller andre drømme opfyldt andre steder i boligen.

Råd 5: Tjek materialepyramiden

At tænke over klimaaftrykket for et nybygget hus er i dag allerede for mange en helt naturlig ting, men fra år 2023 bliver det også et decideret lovkrav. Med det nye bygningsreglement kommer nemlig også kravet om en såkaldt LCA analyse for alt nybyggeri – en analyse, som skal afleveres til kommunen, sammen med alle andre dokumenter, for at opnå en byggetilladelse.

LCA er en slags livscyklus vurdering af byggeriet, altså en oversigt over dit hus’ samlede klimaaftryk fra hele sin levetid, heriblandt især fra de materialer som huset bygges af. En god del af LCA analysen handler om, hvor meget CO2 huset vil udlede igennem des levetid, og her vil materialevalg i hele huset have en helt afgørende rolle.

At udregne en LCA er en omfattende procedure, som professionelle typisk vil stå for, men der findes heldigvis mere simple oversigter, der kan give dig et indledende overblik over forskellige byggematerialers klimaaftryk og dermed guide dig på vej. Et af de værktøjer er Materialepyramiden.dk, hvor du nemt og gratis kan se, hvilke materialer der har et højere og lavere klimaaftryk.

Materialepyramiden er bygget op ligesom den velkendte madpyramide, hvor de sunde, eller i dette tilfælde de CO2-lette materialer findes i bunden af pyramiden, og de mere usunde, eller her mere klimabelastende materialer, findes oppe i toppen af pyramiden. Logikken er så, at man skal forsøge at spise/bruge mindre af mad/materialer i toppen, hvis man vil være sund/bæredygtig. Og i stedet gå efter mad/materialer i bunden af pyramiden, som er henholdsvis mere sunde/bæredygtige.