Radon er en usynlig, lugtfri, radioaktiv luftart, som kan sive ind i din bolig fra undergrunden. Radon er medvirkende årsag til ca. 9 procent af alle lungekræfttilfælde i Danmark og anses derfor som et sundhedsmæssigt problem.

Det skønnes, at der er et for højt niveau af radon i omkring hvert femte danske enfamiliehus, mens radon normalt ikke anses som et problem i etageboliger med lejligheder.

1. Der findes en national radonuge 

Den tredje uge i oktober danner i USA rammen om National Radon Week. En hel uge, hvor fokus er på at skabe opmærksomhed på problemerne omkring radon og de løsninger, der findes for boligejerne. Januar er National Radon Month, der markeres med omfattende oplysningskampagner i hele USA og Canada.

Radon sammenkædes med tusindvis af dødsfald
Det amerikanske miljøagentur EPA anslår, at 21.000 mennesker hvert år dør som følge af radongassernes stråling.

2. Engang blev radon brugt i mad

Ironisk nok blev radium, som radon stammer fra, i slutningen af 1800-tallet brugt til blandt andet at behandle kræft. Dengang blev radium og dets radioaktive stråling præsenteret som et mirakelmiddel, der kunne kurere hvad som helst, og blev tilsat alt fra cremer til tandpasta og madvarer. Festen stoppede omkring 1930’erne, da forskere opdagede de alvorlige bivirkninger ved radioaktiviteten

3. Ordet 'radon' stammer fra latin

Radon er opkaldt efter radium, som stammer fra det latinske ord ’nitens’, der betyder ’skinner’ eller ’glimter’.

4. Radon måles i becquerel

Radioaktivitet – som fx kan stamme fra radon – måles efter måleenheden Becquerel. 1 Bq svarer til et radioaktivt henfald pr. sekund i gennemsnit. Måleenheden er opkaldt efter den franske fysiker Henri Becquerel, som vandt Nobelprisen i 1903 for sin banebrydende forskning i radioaktivitet i slutningen af 1800-tallet. Det var imidlertid forskerne William Ramsay og Robert Whytlaw-Gray, der isolerede radon i 1908.

5. Radonterapi er et udbredt fænomen

Mange steder udbydes radonterapi som et tilbud til mennesker, der lider af kroniske dårligdomme. For eksempel på kurstedet Gastein i de østrigske alper, hvor du boltrer dig i til formålet indrettede radonhuler. Selv skriver Gastein, at 90 procent af deres kurgæster oplever øget livskvalitet og færre smerter efter radonterapi. Konsekvenserne og de positive effekter ved radonterapi er fortsat et stridspunkt i forskningskredse.

6. Din bordplade kan afgive radon

En bordplade af granit udsender også ganske små mængder radon. Vil du i øvrigt måle radonkoncentrationen i din bolig, er det smartest at gøre det om vinteren, hvor vinduer og døre er lukket det meste af tiden.

7. Radon er et gammel fænomen

Anerkendelsen for at have opdaget radon tilfalder den tyske keimer Friedrich Ernst. Han opdagede gastypen radon i år 1900. Siden har forskere kortlagt, hvordan radon påvirker mennesker.