Tema

Radon i boligen

Radon kommer fra undergrunden og findes overalt i naturen, og også naturligt i boligen. Men det bliver et sundhedsmæssigt problem, hvis den er i for store koncentrationer. Læs her om hvordan radon kommer ind i boligen, hvordan du finder ud af om der er for meget og hvad du kan gøre ved det. Bliv klogere og få et radonfrithjem.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv og kræftfremkaldende gasart, som kan hobe sig op i boligen og skabe sundhedsmæssige problemer. Omkring 300 personer får hvert år radonrelateret lungekræft i Danmark. Langt den største del er rygere, men også ikke-rygere risikerer at blive syge og dø af radon.

Radon i Danmark - hvor er problemet størst?

Radon findes overalt i Danmark, da den kommer fra undergrunden. Men risikoen for høje koncentrationer af radon i hjemmet varierer, alt efter hvilken undergrund der er hvor du bor.

Specielt i det østlige Danmark har mange huse for høje radonniveauer pga. opbygningen af undergrunden, mens man i områder med sandet jord som i Vestjylland overvejende har mindre niveauer.

Se radonkortet herunder og bliv klogere på, hvor høj koncentration af radon der er i dit område. Vær opmærksom på, at data stammer fra undersøgelser i 1996 og 1997 og derfor vist med de gamle kommunegrænser. I 2021 håber vi i fællesskab med SBi at lancere et nyt radonkort. 

Radonkort - her er der mest radon i Danmark

Mål dit radonniveau

Det er ret ukompliceret og ikke særlig dyrt at foretage en måling af radonniveauet i dit hjem. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på – bl.a. hvilken type målere du anvender, hvor mange der skal bruges og placeringen af dem. Det anbefales, at du måler over 2-3 måneder fra 1. oktober til 1. maj.

Tre trin til en korrekt radonmåling

  1. Bestil et passende antal radonmålere, minimum to, fra et godkendt firma. Find evt. firmaet på danvak.dk.
  1. Placér målerne i de rum du oftest opholder dig i i vinterperioden samt i kælderen.
  1. Send resultatet ind til målefirmaet efter 2-3 måneder og afvent resultatet.

Grænseværdien for radon

Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). 

Myndighederne i Danmark har fastsat det vejledende referenceniveau for radon på 100 Bq/m3. Ligger niveauet under 100 Bq/m3 i din bolig, behøver du som udgangspunkt ikke at foretage dig noget.

Lavt

Ligger radonniveauet i din bolig under myndighedernes grænseværdi på 100 Bq/m3, kan du mindske det ved blot at lufte mere ud.

For højt

Ligger niveauet af radon mellem 100-200 Bq/m3, bør du sætte ind med lette tiltag for at begrænse niveauet af radon.

Kritisk

Er niveauet af radon i din bolig over 200 Bq/m3, er det kritisk, og du bør sætte ind med mere omfattende tiltag.

chevron_left
chevron_right

Radonsikring - her er dine muligheder

Typiske spørgsmål om radon

Hvad er radon?remove

Radon er en usynlig, lugtfri og radioaktiv gas, som skønnes at være et problem i hvert femte hus og skyld i 300 dødsfald årligt i Danmark. Læs mere her.

Er radon farligt?remove

Radon skønnes at være skyld i 300 dødsfald årligt i Danmark. De radioaktive stoffer i gassen kan sætte sig i lungerne og medvirke til lungekræft. Du kan læse mere her.

Kan udluftning alene afhjælpe radon?remove

Det korte svar er nej. Men udluftning og ventilation kan medvirke til mindre radon i din bolig. Læs mere her.

Kan jeg få håndværkerfradrag for radonsikring?remove

Ja, du kan få dækket en del af arbejdslønnen, når du laver radonsikring af din bolig. Læs reglerne her.

Radonmåling i etagebolig - hvordan skal vi gøre?remove

Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at måle for radon i etageboliger, da radon kommer fra undergrunden. Hvis I vil være på den sikre side, er det bedst at måle for radon i kælderen eller stueetagen. Læs mere her.

Hvordan måler jeg for radon?remove

Det er relativt let og billigt at måle for radon. Men du skal være sikker på at gøre det rigtigt, så du ikke får en fejlbehæftet radonmåling. Læs hvordan du måler korrekt her.

Hvad er Becquerel?remove

Radioaktivitet – som fx kan stamme fra radon – måles efter måleenheden Becquerel. 1 Bq svarer til et radioaktivt henfald pr. sekund i gennemsnit. Måleenheden er opkaldt efter den franske fysiker Henri Becquerel, som vandt Nobelprisen i 1903 for sin banebrydende forskning i radioaktivitet i slutningen af 1800-tallet. Det var imidlertid forskerne William Ramsay og Robert Whytlaw-Gray, der isolerede radon i 1908.

Hvor i Danmark er der mest radon?remove

Der er radon overalt i Danmark. Men seneste data viser, at risikoen for radon i boligen er størst i den østlige del af Danmark. Til gengæld er der generelt laveste niveau af radon i Vestjylland.