Jo flere etager, der er mellem boligen og jordens overflade, desto mindre bliver risikoen for, at der er for meget radon i dit hjem.

Det betyder, at du udsættes for langt mindre radon, hvis du bor i lejlighed, end hvis du bor i hus.

Det konkluderer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Her har forskere undersøgt radonniveauet i en række danske lejeboliger, nærmere afgrænset som etageejendomme samt kæde- og rækkehuse opført efter 1960.

Mindre radon i lejligheder

Et højt niveau af gasarten radon er sjældent et problem i lejlighedsbyggeri, fordi radon typisk slipper ind i bygningen via kælderen eller stueetagen gennem revner og sprækker i kældergulv, kældervægge og terrændæk.

Radon bevæger sig med luftstrømme i bygningen, dog tilsyneladende ikke i et omfang, der fører til forhøjede niveauer i lejligheder, som ligger over en kælder eller på første sal i en etageejendom med terrændæk. 

Forskerne fra SBI bemærker således i en undersøgelse, at radonniveauet i mere end 95 procent af lejeboligerne var under de 100 Bq/m3, der i bygningsreglementet er fastsat som den øvre grænse for, hvor meget radon indeluften må rumme, uden at der er behov for radonsikring.

Radon skyld i lungekræft

Radon er en usynlig, radioaktiv gasart, som kan trænge ind i boliger gennem utætheder i bygningens konstruktioner mod jorden. Det anslås, at radon er skyld i 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år i Danmark, og det er især rygere, der er i farezonen.

Trapper giver ikke mere radon

Forskerne har også interesseret sig for, om der er en sammenhæng mellem enkelte bygningsdele, som fx affaldsskakte, trapper eller installationsskakte, og forekomsten af radon i de undersøgte boliger. Men det er der ikke, lyder konklusionen fra forskerne, der også har opstillet et forsøg, som skal undersøge, hvilke materialer der egner sig til radonsikring, og hvilke materialer som ikke har nogen begrænsende effekt på radon.