Nul radon med 5 minutters udluftning? Nej, så let går det desværre ikke. Der er mange myter, hvad angår få minutters åbne vinduer, men det fjerner desværre ikke radon i tilstrækkelig grad fra boligens indeluft.

Radon trænger ind i din bolig på mange måder, men ofte hænger indtrængningen sammen med vi menneskers lyst til at have det godt og varmt. Et varmt indeklima i forhold til luften udenfor øger nemlig den primære drivkraft for radon til indeklimaet. Når den varme luft stiger opad og ud af sprækker og utætheder i boligen, skaber det et såkaldt relativt undertryk, som betyder at det vil suge omgivende luft til sig, men det betyder selvfølgelig ikke, at du skal gå og fryse.

Mange mennesker har fra barns ben lært, at man skal huske at lufte ud. Det er der flere gode grunde til, men det kan være farligt at tro, at åbner man et par vinduer, er alt godt. Det er det ikke nødvendigvis, og det er langt fra givet, at manuel udluftning på den måde kan bidrage til at sænke radonniveauet i indeklimaet.

Øvelsen er at sikre et korrekt luftskifte, således at man fortynder radonkoncentrationen og dermed bidrager til en mindre eksponering af radioaktiv stråling.

Dårlig og god ventilation

Det er en god idé at sørge for, at din bolig er godt ventileret. Frisk luft fortynder mængden af radon i luften og kan desuden give en række andre fordele, såsom at nedbringe andre former for partikelforurening i hjemmet.

Når du åbner vinduerne og skaber gennemtræk, øger du naturligvis luftskiftet i boligen. Du får med andre ord skiftet en masse af den gamle luft ud med frisk luft, og det kan medføre en lavere koncentration af radon i indeklimaet. Men så snart vinduerne igen er lukkede, stiger koncentrationen, og ca. en halv time senere er den tilbage på det niveau, den var før vinduerne blev åbnet.

God ventilation betyder derfor ikke, at man bare åbner vinduerne og laver gennemtræk engang imellem.

Ventilation er først god, når den foregår vedvarende, i hvert fald såfremt formålet er at fortynde indholdet af radon i boligen.

Måden hvorpå man kan øge ventilationen i hele boligen er ved eksempelvis at installere luftventiler i klimaskærmen. Luftventiler installeres som eksempelvis murventiler eller spalteventiler i vinduer.

Ventilerne bør være justerbare, således at man kan justere indfaldet af frisk luft. Desuden bør du installere tilstrækkeligt med sådanne luftindtag til, at der kan foregå en jævn, konstant udskiftning af luften.

Luftventiler kan give gener i forbindelse med kulde og træk, særligt hvis de ikke er installeret korrekt. Her er det essentielt at systemet er dimensioneres korrekt, så du undgår gener. Det er derfor tilrådeligt at spørge en ekspert, førend du påbegynder installationen. En murer vil kunne hjælpe dig med at installere luftventiler i den murede facade korrekt mens en tømrer kan hjælpe dig med friskluftventiler i vinduerne.

Større ventilationssystemer

Rigtig mange eksisterende boliger har installeret ventilator i badeværelse og en emhætte i køkkenet. Disse har til formålet at fjerne fugtig luft, men er ikke dimensioneret til at skabe en ventilation af hele boligen og vil derfor ikke fungere til formålet.

De er dog glimrende til at transportere brugt luft ud af boligen og er derfor et vigtige, hvis ventilationen i din bolig foregår ved hjælp af naturlig ventilation gennem friskluftventiler.

Som alternativ til den naturlige ventilation kan man overveje større ventilationsløsninger som eksempelvis balanceret mekanisk ventilation, hvor en central station sørger for, at der hele tiden pumpes frisk luft rundt i boligen.

Sådanne ventilationssystemer kan være bekostelige, men hvis de er installeret korrekt, sørger de for en ren, sund indeluft, og de kan indstilles således, at de i høj grad hjælper med til at mindske koncentrationen af radon.

Balanceret mekanisk ventilation er et ventilationssystem, som sikrer et korrekt luftskifte ved at suge luft ud fra de mest fugteksponerede rum som badeværelser, køkken og eventuelt kælder og blæser ny frisk luft ind i resten af rummene i boligen. På denne måde foregår et konstant og kontrolleret luftskifte, hvor gammel luft erstattes af ny luft.

Ønsker du en sådan løsning, bør du kontakte fagmænd i ventilationsbranchen. Det anbefales at installere sådanne ventilationssystemer i forbindelse med større energirenoveringer. Ved nybyggeri bør der altid være ventilationsanlæg.

Ventilator i baderum og køkken

Emhætter og baderumsventilatorer bør ikke køre hele tiden. De bør kun bruges punktvis ved madlavning eller udluftning i forbindelse med eksempelvis brusebad for at fjerne fugt i luften.

Såfremt der ofte dannes meget kondens eller at kondensen tager lang tid at fjerne med emhætte/baderumsventilator, har du sandsynligvis behov for at øge antallet af friskluftventiler i de pågældende rum. Værd opmærksom på, at ventilationsanlæg ikke fungere korrekt sammen med friskluftventiler, da disse kan forstyrre ventilationsanlæggets balance.

Emhætter og baderumsventilatorer bør desuden ikke være den primære kilde til frisk luft i indeklimaet.

Sørg derfor for at holde luftventiler åbne og kontakt en fagmand, hvis du oplever gener i forbindelse med kuldenedfald eller træk.

Tilstoppede luftventiler

Har du en krybekælder eller andet hulrum under gulv, bør du sikre ventilation under gulvet for at modvirke fugt og skimmelsvamp. Dette gøres ofte med luftventiler gennem soklen, men på grund af gener i forbindelse med kulde eller træk bliver disse luftventiler ofte stoppet til.

Luftventiler skal give os frisk luft, men den kolde luft kan give gener, og derfor er nogle tilbøjelige til at lukke dem. At lukke dem, især om vinteren, gør ikke noget positivt for boligens indeklima, men har i stedet en negativ effekt på både fugt og radon. Det er derfor nødvendigt, at luftventiler holdes rene og åbne med påsat gitter for at holde mus og andre smådyr ude. Dog kan det i sommerperioden være en god idé at lukke for dem for at undgå somemrkondens. Men det er vigtigt at holde dem åbne om vinteren, så den fugtige luft kan transporteres væk fra boligen.

Oplever du gener i forbindelse med kulde eller træk, når ventilerne er åbne, er det derfor en god idé at overveje at isolere krybekælderen. På denne måde kan man øge isoleringsgraden mod jorden og samtidig holde en stabil ventilation mod jorden, som reducerer indholdet af radon i den luft, der trænger op til indeklimaet. Søg altid råd og vejledning fra en rådgiver, inden du efterisolerer krybekælderen.

Husk frisk luft til brændeovnen

Åben ild i brændeovne og pejse kræver meget frisk luft, og den høje varme kan være med til at skabe et forøget relativt undertryk i boligen. Har du tændt for pejs eller brændeovn, er det vigtigt, at du sikrer tilstrækkelig frisk luft via effektiv ventilation gennem luftventiler eller mekaniske ventilationsanlæg.