1. Skorstensbrand opstår sjældent i skorstene, hvor der fyres korrekt, da sodlaget i skorsten og røgrør her vil være minimalt. En skorstensbrand opstår, når et sodlag på indersiden af skorstenen samt i ovnens røgrør antændes (røgrøret er det rør, der fører fra brændeovnen og op til skorstenen).
  2. Fyr kun med tørt, rent træ. Vådt træ brænder dårligt og giver ufuldstændig forbrænding, der let afsætter sod i skorstenen.
  3. Tilfør altid rigeligt luft, både under optænding, men også når der er fut i brændeovnen.
  4. Luk aldrig helt ned for spjældet under fyringen, heller ikke for at spare på brændslet eller for natten. Der skaber uforbrændte røggasser, der afsætter et sodlag på indersiden af skorstenen. Luk først spjældet, når flammerne er døet ud og der ikke skal fyres mere.
  5. Er du hjemme en dag, hvor skorstenen fejes, så bed skorstensfejeren rense brændeovnen. Det kan han ikke gøre udefra. Lyt til skorstensfejerens råd og spørg gerne ind til, om du ser ud til at fyre korrekt.
  6. Ring 112 med det samme, hvis der opstår skorstensbrand. Luk alle luftventiler i brændeovnen for - om muligt - at kvæle ilden. En skorstensbrand breder sig heldigvis sjældent, hvis brandvæsenet tilkaldes hurtigt.
  7. Prøv ikke at slukke en skorstensbrand ved at hælde vand på skorstenen. Det kan få den til at flække, så branden breder sig til resten af bygningen.
  8. Fyr aldrig op i brændeovn tilsluttet en skorsten, der har været ild i, før den er gennemgået minutiøst af skorstensfejer/brandmyndigheder. Heller ikke selv om der ikke er synlige skader. En fagmand skal kontrollere, at der i forbindelse med voldsom varmepåvirkning ikke sker skader eller deformationer på skorstenen