Klimaforandringerne er i gang, og derfor er det vigtigere end nogensinde før, at du sætter dig ind i, hvordan din bolig er dækket, når vejret viser sig fra sin værste side.

Med denne liste kan du få styr på, hvad du skal være særligt opmærksom på: 

1. Tillægsforsikring kan afhænge af oversvømmelseskort

Vil du købe bolig i et område, der ifølge Kystdirektoratets oversvømmelseskort er særligt udsat for oversvømmelser, kan forsikringsselskabet nægte at tegne tillægsforsikring for vandskader.

2. Mange vandskader kan betyde dyrere forsikring

Bliver du gentagne gange ramt af vandskader, som udløser forsikringsdækning, kan forsikringsudbyderen hæve prisen på din police.

3. Husk at forebygge – ellers kan det have betydning for din forsikring

Har du allerede haft vandskader, og gør du ikke selv nok for at forebygge, at det sker igen, kan forsikringsselskabet nægte at forsikre din ejendom.

4. Skybrud dækkes ofte af din almindelige forsikring

Din almindelige hus- og indboforsikring dækker typisk skader forårsaget af skybrud og tøbrud, mens skader efter oversvømmelser fra stormflod dækkes igennem stormflodsordningen.

5. Stormflod eller ej? Det afgør stormflodsrådet

Din forsikring dækker ikke skader, der er en følge af oversvømmelser fra åer, vandløb eller havet, medmindre der er tale om stormflod. Stormflodsrådet afgør, om der er tale om stormflod.

6. Skader pga. langvarig regn dækkes normalt ikke af husforsikringen

En husforsikring dækker generelt ikke skader, der sker pga. længerevarende regn, der fx siver ind gennem utætheder i boligens klimaskærm, medmindre du har tegnet en udvidet vandskadeforsikring.

7. Skader pga. grundvand dækkes normalt ikke af husforsikringen

Vandskader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv, dækkes heller ikke af din husforsikring, medmindre du har en udvidet vandskadeforsikring – det samme gælder for skader efter opstigning af kloakvand, uden at der har været skybrud.

8. God idé at tjekke dine forsikringer for klimaskader

Vil du undgå overraskelser, bør du sætte dig ind i, hvad din nuværende forsikring dækker, og få afklaret, om du er dækket godt nok.