Efterhånden som dagene bliver kortere, bliver risikoen for voldsomt blæsevejr og stormflod  større. Stormfloder i Danmark forekommer oftest mellem oktober og april og varierer meget i styrke.

En stormflod kan finde sted, når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Det skete senest i januar 2019, hvor stormen Alfrida med vindstød af stormstyrke pressede enorme vandmasser ind mod flere danske havnebyer. 

Fra Sønderborg til Jyllinge Nordmark kæmpede myndighederne en brav kamp mod oversvømmelser efter en vedvarende og voldsom nordenvind, men med begrænset held.

Sådan forbereder du dig mod stormflod

  • Flyt inventar, haveværktøj og lignende fra gulve og terræn
  • Har du kælder, så prøv at sikre den imod indtrængende vand.
  • Forsøg at hindre vand i at komme ind – fx ved hjælp af sandsække
  • Vær opmærksom på, at skader forårsaget af stormflod ikke er dækket af din private hus- eller indboforsikring – til gengæld kan du være dækket af den såkaldte stormflodsordning i Danmark

Læs mere om stormflodssikring her.

Kilde: Videncentret Bolius
 

Fremtid byder på flere oversvømmelser 

Og hvis forskningen og fremtidsudsigterne holder, kan vi roligt forberede os på, at oversvømmelser bliver et endnu større problem i fremtiden.

Klimaforandringerne får verdenshavene til at stige, og ifølge et studie fra 2017 vil det skabe dobbelt så mange oversvømmelser om blot få årtier. 

Specielt troperne kommer til at lide under den stigende vandstand, men også i byer på den europæiske atlanterhavskyst og ved kysterne i de indre danske farvande skal man forberede sig på, at oversvømmelser, som for få år siden blev betegnet som 100 års-begivenheder, kommer til at ske langt oftere.

Klimasikrer først, når det er for sent

På trods af udsigten til oversvømmede boliger oplever Tue Patursson, fagekspert i klimasikring i Videncentret Bolius, at mange danskere holder igen med at klimasikre, hvor det er nødvendigt.

For nogle handler det om, at det er svært at vurdere, hvor udsat ens bolig er. I en undersøgelse, analyseinstituttet YouGov lavede for Videncentret Bolius og Realdania i november 2018, gav 43 procent af de adspurgte udtryk for, at de ikke selv kan vurdere risikoen for oversvømmelse ud fra boligens tilstand.  På spørgsmålet om, hvorvidt de kunne vurdere risikoen ud fra boligens beliggenhed, svarede 38 procent nej.

Andre er tilbageholdende, fordi klimasikring først bliver aktuelt, når vandet strømmer ind.

- Vi ved desværre, at klimasikring er et emne, mange opfatter som mindre vigtigt, medmindre de allerede har haft en vandskade med al den ballade, der kan følge med. En ting er de økonomiske udgifter, men for mange, der har oplevet vandskader, har det værste været uvisheden , det efterfølgende besvær og de personlige ting som familieklenodier, der er gået tabt, siger Tue Patursson.

Få oplysninger om stormflod i din kommune

På det interaktive danmarkskort nedenfor kan du se din kommunes plan for klimatilpasning. Du kan også se, hvilken risikogruppe kommunen er i. Risikogruppen angiver kommunens behov for beskyttelse mod oversvømmelse ud fra en analyse, som Kystdirektoratet lavede i marts 2017.

Kortet viser også, hvor meget der er blevet udbetalt i erstatning som følge af skader, der er opstået efter stormflod. Oplysningerne er blandt andet hentet hos Kystdirektoratet, DMI og Stormrådet.

bolius.dk/vandetkommer kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at sikre din bolig mod oversvømmelser efter skybrud eller stormflod. Du kan også finde en risikoberegner, der kan give dig indblik i, hvor udsat din bolig er. Når du har beregnet din risiko, vil du få vist en række anbefalinger til konkrete tiltag, du kan gennemføre.