Spørg Bolius

Advokatregning på 20.000 kr. pr lejlighed, advokaten er selv medlem af bestyrelsen - er det lovligt?

Kære Bolius

Vi har helt uventet fået en advokatregning, fordi bestyrelsen ønskede at få undersøgt nogle forhold i ejerforeningen. Regningen er på 20.000 kr. pr. lejlighed.

Jeg har hørt. at der er særlige regler omkring. hvor meget en advokat må få uden godkendelse af ejerne.

Advokaten er selv en af de tre bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen Svend A

Kære Svens A

Ud fra din beskrivelse af forholdene, så er der flere forhold, som efter min vurdering kan udgøre et problem i forbindelse med den omtalte afregning fra advokaten.

For det første skriver du, at det er bestyrelsen, som har bedt om at få undersøgt forholdene. Det betyder samtidig også, at advokaten har haft ejerforeningen (alternativt foreningens bestyrelse) som klient. Denne omstændighed indebærer, at enhver afregning skal ske i forhold til ejerforeningen, og ikke i forhold til de enkelte medlemmer, som jeg ud fra dit spørgsmål lægger til grund er sket i denne sag.

Advokater er allerede i forbindelse med sagens opstart forpligtede til at give en skriftlig prisoplysning, når klienten har karakter af at være en ”forbruger”. Eftersom jeg går ud fra, at I er private boligejere, så vil medlemmerne i denne sammenhæng blive betragtet som ”forbrugere”. Den nævnte prisoplysning skal advokaten allerede give jer ved sagens opstart eller snarest mulig herefter. Her skal advokaten bl.a. oplyse om, hvordan han/hun afregner sagen – dvs., om det er i henhold til timetakst, om der er henset til et eventuelt ansvar forbundet med at varetage jeres interesser sagen etc. Endvidere skal advokaten anslå, hvad han/hun forventer, at udgifterne til bistanden vil løbe op i.

Jeg vil anbefale, at I drøfter forholdet med advokaten først. Er der ikke udsigt til at opnå enighed er der mulighed for at klage over forholdene – både honorarets størrelse og advokatens adfærd – ved at indgive klage til Advokatnævnet.

Hvis advokaten er sat i arbejde efter beslutning fra bestyrelsen, vil det vil desuden være relevant at få belyst, om bestyrelsen overhovedet har været berettiget til at træffe denne beslutning uden at inddrage de øvrige medlemmer ved f.eks. en ekstraordinær generalforsamling. Idet jeg ikke er bekendt med foreningens vedtægter, har jeg ikke mulighed for at svare endeligt herpå. En sådan økonomisk væsentlig beslutning vil dog efter min opfattelse kræve en sådan inddragelse, såfremt Jeres foreningen har vedtaget ”sædvanlige vedtægter”. Idet den pågældende advokat tillige er medlem af bestyrelsen, kan han/hun ikke have været ubekendt hermed.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden