Spørg Bolius

Ændring af sommerhus til helårsbeboelse for pensionist, kan kommunen kræve, at energiramme i Bygningsreglementet opfyldes?

Til Bolius

Jeg har et spørgsmål vedr. regler for overførsel af sommerhus til helårsstatus.

Mit sommerhus er fra 1954 og renoveret omkring årtusindskiftet i forhold til det daværende bygningsregulativ, min agt var, at jeg senere selv eller andre kunne tilflytte denne bolig til helårsbrug.

Men min kommune har oplyst over for mig, at det kan jeg kun, hvis energirammen for BR15 er opfyldt.

Jeg har forsøgt at finde svar i Planloven, og mener, jeg har den ret, da jeg har ejet boligen i 20 år og er folkepensionist. Dette godtager kommunen ikke, da de påstår, sommershusreglerne ikke gælder for Solrød Kommune og kun gælder for sommerhusområder. Jeg har gennemlæst rammerne for Planloven og har fået den forståelse, at reglerne for sommerhuse er miljøet og ikke et krav. at selve bygningerne skal opfylde energirammen BR15, som jeg ikke mener, nogle sommerhuse kan opfylde.

Jeg har endvidere fået den forståelse, at bygningerne skal vurderes efter den tid, hvor man har erhvervet dem og ikke skal vurderes efter nuværende bygningsreglement, men være velegnet til bolig og ikke nedrivningstruet.

Håber på at få svar på disse spørgsmål, da de har vital betydning for mig, eller hvis andre overtager huset.

mvh Kjeld P

Kære Kjeld P

Det er korrekt, at de særlige regler, der betyder, at man som pensionist kan bo i sit sommerhus helårs, når man har ejet det mindst et år, kun gælder for sommerhuse i sommerhusområder - og at det så er en tilladelse, der kun gælder for den pensionist, der ejer sommerhuset og hans/hendes og ægtefælde/samlever, så længe de benytter sommerhuset. Her er det korrekt, at bygningen ikke skal opfylde de gældende krav i Bygningsreglementet, men skal være egnet til helårsbeboelse.
Læs mere her: Helårsbeboelse i sommerhuse

Da du skriver, at kommunen påpeger, at reglerne kun gælder i sommerhusområder, så forstår jeg dit spørgsmål som, at du har et sommerhus, der er placeret i et område med helårshuse, og du ønsker at huset ændrer status fra sommerhus til helårshus. Da det i det tilfælde er selve bygningen, der skal ændre status, er det korrekt, at kommunen kan kræve, at bygningen lever op til de krav, der nu gælder for helårshuse - idet der så er tale om, at selve bygningen ændrer anvendelse fra sommerhus til helårsbolig. Den ændring af anvendelse betyder, at de nu gældende regler i bygningsreglementet BR15 eller BR18 skal opfyldes for, at bygningen kan godkendes som helårsbolig.

For helårsboliger gælder andre krav end for sommerhuse for at sikre, at de er egnede til helårsbeboelse. Der er større krav til både indretning, og at de er bedre isolerede. Hvis man så har fået den tilladelse, forbliver det så helårshus med de fordele, det medfører, og det gælder så også for fremtidige ejere af ejendommen.
Læs mere her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Det er lidt komplekst, men der er to forskellige regelsæt, der egentlig ikke har noget med hinanden at gøre – idet tilladelsen til som pensionist at benytte sommerhuse sommerhusområdet som helårsbolig gives til den enkelte pensionist og ophæves, når han/hun fraflytter eller sælger huset. Mens hvis et sommerhus i et villa-område ændrer status fra sommerhus til helårshus, er det selve ejendommens status, der ændres og forbliver ændret også for fremtidige ejere.
Læs mere her: Helårsbeboelse eller sommerhus

Det er korrekt, at en bygning generelt skal opfylde de krav, der var gældende, da huset blev opført, men hvis der foretages gennemgribende renovering, eller man ændrer anvendelse, så er det de på det tidspunkt gældende regler. der skal opfyldes.

Håber det besvarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden