Tager du i sommerhuset om vinteren, er det rart, hvis der er varmt, når du ankommer.

Videncentret Bolius har fundet frem til forskellige løsninger til, hvordan du med din mobil-/smarttelefon kan styre og tænde varmen i sommerhuset før din ankomst – uanset, om du har elvarme eller luft til luft-varmepumpe i dit sommerhus.

Styr varme, alarmer og andre anlæg med din telefon

Med et GSM-styret system kan du via din smartphone/mobil bl.a.: 

  • Fjernstyre varme, køleskab, varmtvandsbeholder, lys og tyverialarm. 
  • Blive alarmeret ved bevægelse, strømsvigt, for høje eller lave temperaturer. 
  • Automatisk få sendt besked til venner og naboer, hvis der er alarm. 
  • Få aflyttet rum via fjernopkald fra telefon.

Styr varmen med et simkort eller wi-fi

De fleste fjernstyringssystemer består af et elektronisk modul – som fx kan være en slags stikkontakt med en temperaturmåler – der bliver styret med et simkort eller internettet.

Et fjernstyringsmodul – der også kaldes for et GSM-system (Global System for Mobile Communications) – fungerer typisk med et simkort (uden pinkode), så det kan modtage og sende sms’er. Det koster 200-600 kr. om året for et abonnement og sandsynligvis det samme for et taletidskort. 

Da taletidkort er ved at blive udfaset, anbefaler flere forhandlere, at du investerer i et telefonabonnement.

De fleste GSM-systemer – som man også bruger i bl.a. fjernstyrede tyveri- og røgalarmer – anvender simkort til 2G-netværk og kan ofte kun bruge de 3G- og 4G-simkort, vi har i vores smartphones, hvis disse simkort kan køre på 2G-netværk.

Princippet i et GSM-system er, at det kan slukke eller tænde for strømforsyningen til din radiator eller varmeanlæg på basis af den indbyggede temperaturmåler, som justerer varmen ved at tænde og slukke for radiatorerne, til den ønskede temperatur er nået. Det sker ved, at en fjernstyringsenhed sættes i eltavlen eller i en stikkontakt. 

Stikket fra det, du ønsker at styre – el-radiator, varmepumpe eller varmeblæser – kobles herefter til fjernstyringsenheden. Hermed kan du tænde, slukke og styre varmen via sms eller den app, der ofte kan downloades til produktet.

Simkort med billigt abonnement eller taletidskort

Fjernstyring af varme og andre GSM-styrede systemer kræver typisk et simkort, der kan fungere på et 2G-netværk. Nogle produkter kan også køre på et 3G-netværk.

Det mest sikre og sandsynligvis også billigste er at købe et billigt abonnement frem for taletidskort/tank op-løsninger, da meget tyder på, at taletidskort vil blive udfaset.

Videncentret Bolius har fundet frem til nogle af de bedste/billigste simkort-løsninger i august/september 2017:

SIM Supply har indgået aftale med TDC om en abonnementsløsning målrettet GSM-alarmer. Abonnementet koster 25 kr. i oprettelse og 22,50 kr./md (august 2017) – i alt 295 kr. det første år og 270 kr. årligt efterfølgende. I abonnementet er inkluderet 100 sms’er og et alarmopkald på 60 sekunder pr. måned.

  • Greentel, der samarbejder med Telia og Telenor, tilbyder abonnementer til alarmer og varmestyring, hvor forbruget er inkluderet i abonnementet til en fast pris, og som bl.a. forhandles af GSM teknik, Valtronics, S-Home, Trueguardog Jysk sikringsservice. Det billigste abonnement koster 23,75 kr. pr måned (september 2017) – 285 kr. om året (+ oprettelse på 50 kr.), har ingen binding og omfatter 100 sms’er om måneden.
  • Fullrate (der bruger TDC’s mobilnetværk) tilbyder et abonnement, der koster minimum 29 kr. om måneden + oprettelse på 99 kr. Dvs. 447 kr. det første år og efterfølgende 348 kr. om året.
  • GSM Teknik tilbyder i forbindelse med salg af sine produkter et abonnement på et simkort til 399 kr. om året (det kører på TDC's net, men opkræves og administreres af GSM Teknik).
  • Ifølge onlinemediet Meremobil.dk kan du også få et ekstra simkort til dit mobilabonnement, hvilket koster 49 kr. om måneden – 580 kr. om året.

Taletidskort fra YouSee/ TDC

Du kan også købe et simkort uden telefonabonnement, men mulighederne er ikke så mange, da YouSee/TDC er den eneste danske operatør der udbyder traditionelle taletidskort. Telia stoppede salget af taletidskort primo 2017, og Telenor stoppede det i 2016. Det betød, at mange GSM-enheder, der kørte på den slags kort, holdt op med at virke.

En taletids-startpakke fra YouSee, som har 2G-dækning, med taletid for 35 kr. koster ifølge YouSee/TDC 35 kr. i vejledende pris – hvilket fx dækker 47 sms’er. Herefter kan du tanke kortet op online.

Ulempen ved taletidskortet er, at du skal sørge for, at der står nok penge på kortet, for ellers virker dit varmestyringssystem ikke. Du skal også huske at tanke det op mindst en gang om året med et vist minimumsbeløb (50 kr. i 2017), da kortet ellers udløber.

Med taletidskort koster en sms 75 øre, indtil du får tanket op, hvorefter det koster 20 øre pr. sms. I de billige abonnementer koster en sms typisk 20 øre, efter at det maksimale forbrug i abonnementet er overskredet.

Ifølge YouSee kan du også bruge Mobilt Bredbåndsabonnementer til GSM-varmestyring. 

Simkort uden abonnement fra Netto 

Netto tilbyder billigt simkort uden abonnement til 79 kr., hvor de 29 kr. er gebyr for oprettelse og de 50 kr. er til forbrug. Her koster en sms 20 øre, så du kan ud over engangsbeløbet på 79 kr. muligvis nøjes med en udgift årligt på 100 kr. til fjernstyring af varmen i dit sommerhus.

For at være sikker på, at du vælger en god, billig og stabil løsning, tal altid med din forhandler om, hvilken teleteknik dit valg af fjernstyringsenhed fungerer bedst med.

Smart house-systemer er for dyre til sommerhuse

Du kan også installere mere avancerede, intelligente smart house-systemer, som fx IHC (Intelligent House Concept) og KNX, der via en app kan styre hele din boligs forbrug af energi (olie, el, gas, vand og varme). Disse løsninger, der kræver hjælp fra professionelle elinstallatører, bliver typisk installeret i større boliger, kontorer og andet erhverv og er umiddelbart for dyre at etablere i et almindeligt sommerhus.

Fjernstyring af både varme og andre el-anlæg

GSM-modulerne fås i flere forskellige varianter, hvor nogle kun kan bruges til at fjernstyre din varme, mens andre produkter også kan styre elektriske anlæg som fx tyveri- og røgalarmer. Hvis der bliver for varmt i huset i tilfælde af brand, eller for koldt med fare for frostsprængte rør, kan nogle af systemerne også sende en sms til en eller flere telefoner. 

De nedenstående priser er indhentet i august og september 2017.

Et modul, der kan fjernstyre varmen i en enkelt el-radiator, kan du få fra 800 kr. Moduler, hvor du har mulighed for at tilkoble såkaldte slaveenheder, så du har mulighed for at styre flere radiatorer og/eller andre typer anlæg som fx en tyverialarm, koster 1.000-2.200 kr. for mastermodulet og 400-700 kr. for den tilhørende slaveenhed.

Sigfox er en ny billig mobilteknologi på vej

Hele markedet for styring af alt muligt via diverse apps – ofte kaldet Internet of Things (IoT) – er i konstant udvikling. Siden efteråret 2016 har firmaet IoT Denmark arbejdet på at indføre et helt nyt mobilnet – Sigfox – særligt rettet mod billige og strømbesparende dataforbindelser til målere og sensorer, bl.a. i forbindelse med forbrugsmåling/styring af vand, varme, el, tyveri- og røgalarmer. 

Sigfox-teknologien kræver ikke simkort, men er stadig så ny, at der ikke er konkrete forbrugerløsninger at henvise til endnu.

Et GSM-system til wi-fi, der består af et wi-fi-modul og en trådløs stikkontakt, kan fås for omkring 1.200 kr.

Her er et udvalg af forskellige løsninger og modeller fra 800 kr. til 2.200 kr.:

Særlige fjernstyringsløsninger for varmepumper

Løsninger, der kun er designet for varmepumper, koster 1.300-3.000 kr. Nogle kan styre flere varmepumper – fx IC5 Remote Control – og /eller flere el-anlæg som gulvvarme og vandvarmer, fx CTSmall (kræver et ekstra relæ pr. ekstra enhed til ca. 300 kr.). Nogle enheder dur til flere varmepumpe-mærker, mens andre kun dur til et særligt mærke – fx Panasonic GSM modul.

For alle løsninger skal du huske at tilføje udgiften for et telefonabonnement/taletidskort, som minimum vil være på omkring 200 kr. om året.