De omkring 375.000 husstande, der opvarmer deres bolig med gas, får nu mulighed for at aflæse deres forbrug hvert kvartal frem for hvert år, som det er tilfældet nu. I første omgang bliver der en ekstra aflæsning i december 2022 og frem til senest 17. januar 2023 (udskudt fra 5. januar), men i løbet af 2023 forventes det at blive indført permanent.  

Hvis du har sparet på gassen i den senere tid ved at skrue ned for varmen og/eller tage kortere bade, har du formentlig betalt for meget aconto (betalt regningen delvist på forhånd med henblik på en senere, endelig afregning). Men med den nye ordning kan du hurtigere få de penge tilbage, du har betalt for meget til i hvert fald det nationale gasdistributionsselskab Evida og måske også din gasleverandør. 

”Vi vil gerne imødekomme kundernes ønske om en bedre sammenhæng mellem deres acontoregninger og den gas, de reelt bruger. Derfor tilbyder vi nu, at de gaskunder, som ønsker det, kan lave en ekstraordinær aflæsning af gasforbruget i december (2022, red.)”.  

”Den aflæsning laver vi så en ekstraordinær opgørelse ud fra og justerer samtidig det forventede årsforbrug, så de kommende regninger også afspejler det reelle forbrug bedre”, siger kundechef i Evida, Morten Braae Nielsen, i en pressemeddelelse. 

Fakta om den nye mulighed for gasafregning

Evida har sendt/sender en besked direkte til gaskunder, som giver mulighed for en ekstraordinær aflæsning og opgørelse, i december 2022. 

Det er frivilligt, om du vil foretage den ekstra aflæsning og registrere den hos Evida – det skal ske senest den 5. januar 2023.  

De danske gaskunder modtager en opgørelse for Evidas del af regningen i februar 2023 til udbetaling/afregning den 6. marts. Hvis du har Norlys, Andel eller Energi Fyn som leverandør, vil disse gasselskaber inkludere opgørelsen fra Evida i en samlet gasregning til dig - det er op til dem, hvornår det sker. 

Uanset, om du foretager den ekstraordinære aflæsning, får du også din sædvanlige opgørelse for dit årlige gasforbrug i maj/juni 2023.  

Du kommer ikke til at betale for et gasforbrug, du ikke har haft. Når en opgørelse bliver lavet, vil det blive modregnet, hvis du har betalt for meget aconto. 

I løbet af 2023 forventer Evida at indføre obligatoriske, kvartalsvise aflæsninger og opgørelser i samarbejde med gasleverandørerne. 

Læs mere på evida.dk her

Kilde: Evida

Gasleverandører kan også betale penge tilbage

Den ekstraordinære opgørelse fra Evida dækker den del af regningen, som går til distribution af gassen og afgifter til staten. Gasleverandørerne – fx Andel, OK og Energi Fyn - opkræver den største del af regningen for selve gassen.  

Hvis du laver den ekstra aflæsning og registrering senest 5. januar 2023, bliver aflæsningen automatisk sendt til gasleverandørerne. De kan også – hvis de vil – lave en ekstraordinær opgørelse af deres del af regningen, betale penge tilbage, hvis du har brugt mindre gas, end du har betalt for, og justere de kommende regninger til efter, hvor meget gas du har brugt i den senere tid.

Er det en god idé at aflæse din gasmåler flere gange om året?

Hvis du vælger at aflæse gasmåleren den ekstra gang senest 5. januar 2023, bliver dit gasregnskab gjort op for en kortere periode. Hvis du har brugt mindre gas, end du har betalt for, får du pengene tilbage fra i hvert fald Evida.  

Du kan dog så risikere at skulle betale mere senere på året. 

”Dit gasforbrug svinger over året. Du bruger mest gas om vinteren og mindst om sommeren. Men de 4 acontoregninger, du får i løbet af året fra Evida, er delt i 4 lige store dele. Det betyder groft sagt, at du sparer op om sommeren, så du har overskud til de kolde vintermåneder”.  

”Hvis du vælger den ekstraordinære opgørelse, bliver dit gasregnskab gjort op, og dit overskud bliver udbetalt. Det kan medføre en ekstraregning på din kommende årsopgørelse i maj/juni alt efter dit forbrug de kommende måneder”, skriver Evida. 

Ekspert: Aflæs dit gasforbrug hver måned

Fagekspert i Videncentret Bolius, Henrik Bisp, har selv naturgasfyr. Han ser den ekstra aflæsning som en god mulighed for at få en lidt mere realistisk pris for den gas, vi bruger, når gasprisen svinger så meget, som den er gjort gennem det sidste år.

Selvom der kun bliver åbnet op for en mulig kvartalsmæssig aflæsning, anbefaler Henrik Bisp, at du hver måned aflæser gasforbruget og laver din egen opgørelse, så du kan se, hvor meget gas du bruger og sammenligne det med tidligere.

- Selvom du sparer på forbruget, kan det med de varierende priser sagtens være, det ikke bliver billigere, fordi gassen måske bliver dyrere. Men med et kendskab til dit konkrete forbrug vi du kunne se, om du bruger mere eller mindre sammenlignet med tidligere år. Især i de kolde måneder kan det være en rigtig god idé, da det er her at det største forbrug ligger, siger Henrik Bisp.