Hvor kan jeg se min gasregning?

Din regning opkræves af to parter – distributionsselskabet Evida og dit gasselskab. Hvis dit gasselskab har en samarbejdsaftale med Evida, får du en samlet regning. Det gælder i dag dig, der bruger Norlys Energi, Andel Energi eller Energi Fyn som gasleverandør. Bruger du ikke et af de 3 selskaber, så får du to regninger – en fra hhv. gasselskabet og en fra Evida. Pr. 1. april 2023 eller 1. maj 2023, alt efter hvor du bor i landet, vil alle gaskunder dog få separate regninger fra hhv. Evida og gasleverandøren.

Dine regninger kan du typisk se på dit gasselskabs hjemmeside på din personlige login-side. Og har du tilmeldt regningerne betalingsservice, kan du typisk også se en oversigt i din netbank. Får du en separat regning fra Evida, kan du også altid finde den på din personlige side på evida.dk.

Hvis du tilhører en af de ca. 400.000 private husstande i Danmark, som har et gasfyr, og som får en aconto kvartalsafregning på dit gasforbrug, har du sikkert også bemærket, at regningen lige nu er steget voldsomt. 

Som følge af den høje regning og på grund af de høje gaspriser sparer du muligvis på gassen - men det er desværre en besparelse, du må kigge længe efter.

Som ordningen er nu, får du nemlig ikke din besparelse at se, før du aflæser dit forbrug, hvilket i dag sker en gang om året. 

Når du har aflæst din gasmåler, udregner dit gasselskab en pris for dit samlede gasforbrug for året, der gik. Hvis du har brugt mindre gas, end gasselskabet oprindeligt havde estimeret, så trækkes dit samlede besparede beløb fra din første aconto-regning i det nye kvartal.

Ingen ekstra besparelse på din gasregning, hvis du bruger mindre gas, når den er dyr

Sparer du, når gasprisen er er højest? Det tager gasselskabet ikke højde for i din årsopgørelse, da de netop kun modtager en samlet årlig aflæsning, og derfor ikke kan se, hvor meget gas du har brugt i hvilke måneder.

Hvis du har sparet på naturgassen i løbet af året, får du besparelsen modregnet i årsopgørelsen, men når din årsopgørelse laves, bliver din samlede besparelse fordelt ud over årets 12 måneder efter en fordelingsnøgle og med udgangspunkt i gaspriserne for hver måned. 

Dermed er det ikke sikkert, at du får den reelle besparelse tilbagebetalt.

Hvornår kommer gasregningen?

Evida opkræver et acontobeløb fire gange om året, og de opkrævninger kommer i juli, oktober, januar og april. 

Har dit gasselskab en samarbejdsaftale med Evida, får du de samlede aconto-gasregninger her. Pr. 1. april 2023 eller 1. maj 2023, alt efter hvor du bor i landet, vil alle gaskunder dog få separate regninger fra hhv. Evida og gasleverandøren. Derudover opkræver gasselskaberne i forskellige perioder, og nogle selskaber tilbyder også deres kunder at betale aconto, fx månedsvis i stedet for kvartalsvis.

Mindre aconto-regning for gas? Sådan ændrer du dit estimerede forbrug af naturgas

Hvis du oplever, at dit forbrug er sat for højt i forhold til, hvor meget gas du reelt bruger lige nu, og du ikke kan vente på en ændring af afregningsformen, kan du få ændret dit estimerede årsforbrug ved at ringe til gasdistributionsselskabet Evidas kundeservice uanset, hvor du er kunde.

Det er dog Evida, der vurderer hver enkelt henvendelse, og dermed om dit estimerede årsforbrug skal sænkes. Derfor kan du risikere, at du skal fortsætte med det estimerede årsforbrug, du har nu, og altså vente på din eventuelle besparelse til årsopgørelsen. 

- Vi oplever, at mange ønsker at få ændret det forventede årsforbrug, som ligger til grund for aconto-afregning på gas. Det imødekommer vi gerne, men det er vigtigt, at der reelt er basis for at nedsætte det forventede årsforbrug. Ellers risikerer forbrugeren en stor efterregning, når årsopgørelsen kommer – ikke så meget på Evidas del af regningen, men på gasleverandørens del af regningen, siger Evidas administrerende direktør, Kim Søgård Bering Kristensen.

Gasleverandør skal justere aconto-regning

Hvis du er blevet enig med Evida om at justere dit forventede årsforbrug, registrerer Evida ændringen i sit it-system, og herfra går der automatisk en besked til gasleverandøren om ændringen, som gasleverandøren kan se i løbet af et døgn. Herfra er det op til gasleverandøren at justere på sin del af aconto-afregningen ud fra det nye forventede årsforbrug. 

Med de aktuelle gaspriser udgør distribution 5-8 % af regningen, mens selve gassen udgør 60-65 %.

Det skal du vide om din gasregning

Her kan du se et eksempel på en gasregning samt baggrunden for de forskellige poster derpå. Regningerne fra de forskellige gasleverandører varierer, og din regning vil muligvis også indeholde nogle andre poster end denne. 

Evida undersøger ny afregningsform for gas

Det er gasdistributionsselskabet Evida, der står for aflæsningen af landets gasmålere, og selskabet er åbne for at ændre aflæsningsformen.

- Vi undersøger lige nu, om vi kan tilbyde kunderne kvartalsmæssige aflæsninger af gasmåleren i stedet for en gang årligt, så gasleverandøren har mulighed for at indrette deres fakturering og prisallokering efter kundernes faktiske forbrug over året. Vi er i dialog med gasleverandørerne og relevante myndigheder herom. 

- Gasleverandørerne står for den største del af regningen, hvorfor samarbejde er altafgørende. Deres metodevalg vil have stor betydning, da de står for den største del af regningen. Derudover vil det kræve en godkendelse af metoden hos Forsyningstilsynet. Vi arbejder på højtryk for sagen, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår vi vil kunne tilbyde en ny model til kunderne, siger Evidas administrerende direktør, Kim Søgård Bering Kristensen.

Gasselskaber bakker op om ny måde at aflæse gasforbrug på

Gasselskabet Norlys ser positivt på, at Evida nu undersøger muligheden for en anden aflæsningsform:

- Når vi skal afregne gaskunderne, har vi kun årsaflæsningen fra Evida til at basere energiregningerne og acontobetalingerne på. Så vi har ikke de løberende måleraflæsninger, som viser, i hvilke måneder kunderne sparer på forbruget. Derfor hilser vi det meget velkommen, at der bliver lagt op til hyppigere aflæsninger hos Evida, så vi kan lave mere præcise aconto-afregninger og løbende opgørelser, siger Mads Brøgger, direktør i Norlys.

Også gasselskabet EnergiFyn er positiv overfor en potentiel ændring af afregningsformen for gas:

- Vi er i dialog med Evida omkring ændring af deres afregningsform - og ser meget positivt på muligheden for en hyppigere afregning af gaskundernes forbrug. Da ændringen af afregningsform fortsat er under afklaring, har vi endnu ikke taget stilling til, hvorledes de eventuelle nye afregningsformer vil ændre vores regningskadence og -type, siger Finn Andersen, kommerciel direktør i Energi Fyn.

Nettopower ønsker sig også en ny afregningsmodel, og her oplever selskabet, at der går lang tid, før de får besked om gaskunders eventuelle ændrede forbrugsmønstre for dermed at kunne ændre aconto-afregningen:

- Vi ser meget gerne, at Evida ændrer afregningsmodellen, så vi kommer tættere på den model, som vi kender på elmarkedet, hvor det er time for time-afregning. På den måde får kunderne med det samme glæde af at sætte forbruget ned eller bruge energien, når den er billig. Som det er i dag, kan der gå måneder, før Evida giver os besked om en kundes ændrede forbrugsmønstre, siger Thomas Søgaard Andersen, CEO i nettopower.