Færre gaskunder og stigende omkostninger får det nationale gasdistributionsselskab Evida til at varsle en højere tarif for distribution af gas. Ændringen gælder fra 1. januar 2024, og tariffen pr. kubikmeter gas stiger med 0,399 kr.

Den stigende tarif betyder, at en typisk gaskunde med et forbrug på 1.600 kubikmeter om året vil få en prisstigning på mellem 638 og 1.734 kroner årligt inklusive moms.

– Det, vi ser nu, er, at der bliver brugt mindre og mindre gas, og det er gået hurtigere end forventet, blandt andet på grund af de høje gaspriser i 2022. Der bliver samtidig færre kunder til at dække omkostningerne. Derudover får vi mere og mere biogas ind i gasnettet, og det betyder investeringer i nye anlæg og flere driftsomkostninger. Tariffen skal løbende afspejle de omkostninger, som det koster at drive gasnettet, og når de mængder gas, vi transporterer, er lavere end tidligere, og omkostningerne stiger, giver det sig udslag i en højere pris, fortæller CFO i Evida, Simon Scheibel, i et skriftligt svar til Videncentret Bolius.

Evida udelukker ikke stigende gastariffer i fremtiden

Den samlede gaspris består af tre dele, hvor tariffen for distribution af gas i gennemsnit udgør 26 procent. Den rene gaspris udgør i gennemsnit 34 procent, mens afgifter til staten udgør de sidste 40 procent.

Evida hævede senest tariffen i april 2023 og afviser ikke, at tariffen vil stige yderligere i fremtiden.

– Vi kan ikke sige noget konkret om mulige, nye tarifstigninger. Det afhænger af, om Evidas indtægter kan dække omkostningerne til at drive gasdistributionssystemet. Evida arbejder hver dag på at drive et effektivt gassystem, siger Simon Scheibel fra Evida.

Gaspriser er faldet og er blevet stabile

Selvom tariffen stiger fra 1. januar 2024, tyder meget på, at den rene gaspris forbliver på et stabilt niveau i den kommende fyringssæson.

- Vi har ikke set nogen ubehagelige overraskelser på gasmarkedet siden sidste efterår, og den stabilitet kan markedet godt lide. Derfor har den rene gaspris ligget på omkring 3-4 kroner pr. kubikmeter siden marts i år. Og det er faktisk også den pris, vi ser ind i, når vi rammer vinteren i år. Det skyldes, at vi har masser af gas på lager, og at vi forventer en lun start på vinteren, fortæller prisanalytiker i brancheorganisationen Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen.

– Vi er slet ikke så afhængige af russisk gas som tidligere, så her vil vi nok ikke se paniktilstande som sidste efterår, hvor Rusland drejede på forskellige knapper. I stedet holder vi øje med, om det bliver rigtigt koldt i en lang periode – både i Europa, men faktisk også i lande som Kina, der er storbruger af flydende gas, som vi i Europa også er blevet afhængig af. Hvis kulden sætter langvarigt ind, stiger den rene gaspris også.

Dog er gasprisen steget i forbindelse med den væbnede konflikt i Israel og Gaza. Angrebet fra Hamas fik Israel til at lukke for et gasfelt, og det har været med til at presse priserne op. Prisstigningen er sket efter interviewet med Kristian Rune Poulsen.

Inden krigen i Ukraine lå den rene gaspris på 1-2 kroner pr. kubikmeter, mens prisen ramte hele 30 kroner pr. kubikmeter i sommeren 2022. 11. oktober 2023 var prisen omkring 5 kr. for en kubikmeter.

Gaspriser ændrer sig

  • 1. januar 2024 stiger tariffen for distribution af gas med 0,399 kr. pr. kubikmeter.
  • En typisk gaskunde med et forbrug på 1.600 kubikmeter om året vil få en prisstigning på mellem 638 og 1.734 kr. årligt inklusive moms.
  • Ca. 58.000 gaskunder har siden 2021 skiftet gas ud med andre varmekilder.
  • Gaskunderne skar ca. 18,7 procent af forbruget i 2022 sammenlignet med 2021.

Kilde: Evida