1. Fordele og ulemper ved fjernvarme

Sådan virker det: Fjernvarme produceres på mange forskellige emner fra affald over olie til rene vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse.

Cirka 61 procent af fjernvarmen kommer i 2019 fra vedvarende energikilder. Fra fjernvarmeselskaberne leveres det opvarmede vand gennem et rørnet ud til boligerne, hvor det afgiver varme - enten direkte i radiatorerne eller gennem en varmeveksler.

Udbredelse: Over 1,7 mio., svarende til 65 procent af danske boliger har fjernvarme, hvilket gør det til den mest udbredte opvarmningsform.

Fordele: Billig, nem og miljøvenlig. Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler den reelle pris.

Ulemper: Mange anlæg passer ikke i størrelse og indstilling til det hus, de er installeret i, og så udnyttes varmen ikke ordentligt.

Servicebehov: Anlægget bør efterses hvert andet år.

Anskaffelsespris: 25.000-30.000 kr. (2019-priser). Prisen forudsætter, at varmerørene allerede er ført ind i boligen.

Årlig udgift: Der er store forskelle på de priser, fjernvarmeværkerne tager. Det skyldes bl.a. værkernes forskellige omkostninger.

Fjernvarmen koster 5.456 kr., hvor den er billigst, og 25.659 kr., hvor den er dyrest, hvis man kigger på priser for et standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (2019-priser). Gennemsnittet ligger pr. 1 januar 2019 på 13.160 kr.

Fremtid: Fjernvarmenettet udbygges og forventes at kunne dække 70 procent af varmekunderne. Hvor der er rimelig tæt bebyggelse og adgang til fjernvarme eller mulighed for at omlægge til det, er det et oplagt valg.

2. Fordele og ulemper ved naturgas

Sådan virker det: Den danske naturgas kommer fra felter i Nordsøen og løber gennem gasnettet ud til forbrugerens gasfyr. Her antændes gassen, og afbrændingen opvarmer brugsvand og vand til husets radiatorer.

Udbredelse: Godt 430.000 boliger har gasfyr, svarende til 16 procent.

Fordele: Billigt og nemt.

Ulemper: Lille risiko for gas- og kulilteudslip. Forsøgs udfaset da det er en miljøbelastende varmekilde.

Servicebehov: Serviceeftersyn hvert tredje år, hvis fyret er under 8 år gammelt, og hvert andet år, hvis det er ældre.

Anskaffelsespris: 40.000-50.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 11.500 kr. for et typisk parcelhus med et forbrug på 1.600 kubikmeter (2019-priser).

Fremtid: Det er ikke lovligt at installere gasfyr i nye boliger, men udskifter man et eksisterende gasfyr, er det lovligt. I nogle kommuner vil det være muligt at få dispensation, hvis der fx ikke er adgang til fjernvarme. I løbet af de kommende år er det planen at naturgas udfases. 

3. Fordele og ulemper ved jordvarme

Sådan virker det: En varmeslange med frostvæske graves ned i jorden og opsamler den varme, der er lagret i jordlagene. Energien flyttes gennem slangen ind til en varmepumpe i huset, hvor den omsættes til varme igennem en kompressor.

Udbredelse: I 2010 var der ca. 21.000 varmepumper, mens tallet i 2018 rundede 76.000 varmepumper svarende til 2,8%. Det vides ikke, hvor mange af disse der er forbundet med jordvarmeanlæg.

Fordele: Billigt, miljøvenligt og nærmest vedligeholdelsesfrit, når det først er installeret. Samtidig fremtidssikrer du din bolig. Hvis du bruger el til opvarmning (elvarme eller varmepumpe), slipper du for en del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år, hvilket bringer prisen ned omkring 1.10 kr/kWh.

Ulemper: Jordvarme er dyrt og besværligt at installere. Det kræver et stort friareal i din have, som skal graves delvist op, og dit hus skal være velisoleret, for at jordvarme kan varme det op.

Servicebehov: Årligt serviceeftersyn af en certificeret kølemontør.

Anskaffelsespris: 110.000-140.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 5.000 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 kvm med et forbrug på 4.500 kWh (2020-priser).

Fremtid: Varmepumper regnes for en af fremtidens bedste opvarmningsformer. I sær i områder hvor det ikke er muligt at føre fjernvarmenet, er varmepumper oplagt som erstatning for oliefyr og gasfyr. Fra statens side kommer der løbende tiltag, som skal udbrede varmepumper endnu mere i store dele af Danmark.

4. Fordele og ulemper ved luft til vand-varmepumpe

Sådan virker det: Varmepumpen sidder i en boks udenfor huset. Her trækker en ventilator luften ind forbi en varmeveksler, som hiver varmen ud af luften. Den varme bruges så til at opvarme vandet i husets varmtvandsbeholder og varmesystem.

Udbredelse: Der er cirka 76.000 varmepumper i Danmark. Det vides ikke, hvor mange af disse der er luft til vand-varmepumper.

Fordele: Nem, billig og miljøvenlig. Er desuden billigere og lettere at installere end jordvarme. Hvis du bruger el til opvarmning (elvarme eller varmepumpe), slipper du for en stor del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år, hvilket bringer prisen ned omkring 1.10 kr/kWh.

Ulemper: Udedelen støjer og kan skæmme husets udseende. Systemet er endnu ikke helt så effektivt som jordvarme, og så kræver det et velisoleret hus for at fungere optimalt.

Servicebehov: Årligt serviceeftersyn.

Anskaffelsespris: 80.000-120.000 kr (2019-priser).

Årlig udgift: 5.400 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 4.830 kWh årligt (2020-priser).

Fremtid: Varmepumper regnes for en af fremtidens bedste opvarmningsformer. I sær i områder hvor det ikke er muligt at føre fjernvarmenet, er varmepumper oplagt som erstatning for oliefyr og gasfyr. Fra statens side kommer der løbende tiltag, som skal udbrede varmepumper endnu mere i store dele af Danmark. 

5. Fordele og ulemper ved træpillefyr

Sådan virker det: Et træpillefyr fungerer på samme måde som et olie- eller gasfyr, blot fyrer man med træpiller, der er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Udbredelse: 120.000 boliger har træpillefyr.

Fordele: Billigt, både i drift og installering.

Ulemper: Du skal bruge tid på at påfylde og rense fyret. Et lager af træpiller optager plads i dit hus, og det kan svine lidt. Der har været snak om at der skulle ekstra afgifter på træpiller, men det er ikke sket endnu.

Servicebehov: Loven kræver, at den tilknyttede skorsten tjekkes af en skorstensfejer mindst en gang om året, og selve fyret bør efterses med 1-2 års mellemrum.

Anskaffelsespris: Fra 35.000 kr. og opefter (2019-priser).

Årlig udgift: 7.890 kr. for et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 3.700 kg træpiller (2019-priser).

Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr i de huse, hvor varmepumper ikke er en mulighed, og derfor bliver de sandsynligvis mere udbredt. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi.

6. Fordele og ulemper ved oliefyr

Sådan virker det: Et oliefyr brænder olie af og bruger varmen derfra til at opvarme brugsvand og vand til husets radiatorer.

Udbredelse: Omkring 230.000 registrerede oliefyr i 2018. I 2010 var der registeret 346.000.

Fordele: Oliefyr er først og fremmest til dig, der ikke har andre muligheder. Men i så fald er det let at installere, og bor du i et gammelt hus med dårlig isolering, kan et oliefyr holde det varmt, uden at du behøver at energirenovere først.

Ulemper: Oliefyr er på vej ud som opvarmningsform. Det er allerede nu en dyr opvarmningsform, og oliepriserne svinger meget og kan potentielt stadig blive dyrere. Desuden er det skidt for klimaet.

Servicebehov: En gang årligt skal fyrets kedel renses af en fagmand. Hver femte år skal kedlen efterses, og hver 15. år skal du have tjekket hele oliefyret og resten af husets varmesystem, dvs. rør, radiatorer osv.

Anskaffelsespris: 35.000-50.000 kr. (2019-priser).

Årlig udgift: 24.200 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 2.420 l., hvis fyret er gammelt og 18.800 kr., hvis fyret er nyt (2019-priser).

Fremtid: Oliefyr må ikke installeres i nyopførte boliger, og heller ikke i ældre boliger, hvor det er muligt at få naturgas eller fjernvarme, og fra 2030 skal de være fuldt udfaset ifølge regeringens klimapolitiske mål.

7. Fordele og ulemper ved elvarme

Sådan virker det: Boligen opvarmes ved hjælp af strømdrevne radiatorer, der opstilles i boligens rum.

Udbredelse: Elvarmen er overvejende at finde i sommerhuse og andre fritidshuse. 

Fordele: Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du få en nedsat afgiftssats på elafgiftssatsen - den såkaldte elvarmeafgift - for den del af elforbruget i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt.

Det kan være en fordel at supplere elradiatoren med en billigere varmekilde som fx en luft til luft-varmepumpe, der giver op til fem gange mere varme per kilowatttime. Har du solceller, er elvarmen et mere gangbart alternativt til andre opvarmningsformer.

Det er nemt at installere elvarme, da der ikke kræves rørføring til radiatorer. Mange installerer selv el-radiatorer, der kan sættes direkte til en stikkontakt, men hvis der skal sættes mange radiatorer op, skal der laves en selvstændig installation, og så må elektrikeren på banen.

Ulemper: Elvarme er generelt betragtet som en dyr opvarmningsform. Elvarmen kan gøres mere effektiv ved at investere i en luft til luft-varmepumpe, hvis boligen ellers er tæt.

Servicebehov: Radiatorer skal holdes rene.

Anskaffelsespris: Elvarmen er ekstremt billig at komme i gang med i forhold til andre opvarmningsformer. En elradiator kan fås for ca. 1.000 kroner pr. stk. og opefter (2019-priser).

Årlig udgift: Et gennemsnitligt elopvarmet hus på 130 m2 bruger typisk 18.100 kWh varme om året. Gennemsnitsprisen for en kWh strøm er 2,27 kr. For det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året, bliver elafgiften sænket til 40,5 øre/kWh mod normalt 91 øre/kWh (2019-priser).

Fremtid: Generelt opfordres boligejere, der bruger el som primære opvarmningsform, at skifte til mere energirigtige alternativer. Men det er svært at skære brugen af elvarme over én kam, da nogle bruger bæredygtig strøm fra fx solceller til at opvarme boligen.