Hvor mange penge er der i Varmepumpepuljen?

I alt er der 236,1 millioner kr. i Varmepumpepuljen i 2023.

Fra 2024-2026 er der afsat omkring 825 millioner kr., som skal fordeles mellem Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

Politikerne bag aftalen om de to puljer beslutter i løbet af 2023, hvor mange millioner kroner der afsættes til hver af puljerne i de tre år.

Hvad er Varmepumpepuljen, og hvad giver den tilskud til?

Varmepumpepuljen er en tilskudsordning, hvor husejere, virksomheder og foreninger kan søge om tilskud til at skifte deres eksisterende opvarmningskilde ud med en varmepumpe – enten en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (jordvarme).

Varmepumpepuljen er administreret af Energistyrelsen.

Hvornår åbnede Varmepumpepuljen 2023?

Varmepumpepuljen åbnede 12. september 2023, men i december blev den lukket for nye ansøgninger.

Varmepumpepuljen forventes at åbne igen i foråret 2024, og åbner også i 2025 og 2026.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud fra Varmepumpepuljen afhænger af den varmepumpe, du får installeret. Tilskuddet inkl. moms er:

  • Luft til vand-varmepumpe: 17.000 kr.
  • Jordvarme: 27.000 kr.

Du kan ikke få tilskud til en luft til luft-varmepumpe.

Hvilke krav skal man opfylde for at kunne ansøge om tilskud fra Varmepumpepuljen?

Du skal leve op til 5 krav for at kunne søge tilskud til en varmepumpe. Det er:

  1. Dit hus skal være en helårsbolig, og du skal selv være ejer.
  2. Huset skal være opvarmet med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel (fx pillefyr).
  3. Huset må ikke ligge i et område, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme.
  4. Du må ikke allerede være i gang med at skifte til en varmepumpe – fx må du ikke have indhentet et bindende tilbud.
  5. Den nye varmepumpe skal være en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (jordvarme).

Hos Spar Energi kan du indtaste din adresse og få et vejledende bud på, om du kan få tilskud eller ej.

Hvordan ansøger man om tilskud?

Tilskuddet til Varmepumpepuljen uddeles efter først til mølle-princippet.

Når det bliver din tur, kan du sende din ansøgning.

Forbered dig, før du søger

Det er en god idé at forberede dig og på forhånd undersøge, hvilke dokumenter du skal bruge, hvis du skal bruge nogen. Derefter skal du downloade, udfylde og underskrive dem. Måske er der brug for særlig dokumentation, som du skal have klar, når du søger?

Du skal bl.a.:

  • Finde ud af, hvilken type varmepumpe du vil søge om tilskud til.
  • Tjekke, om der er momspligt på din adresse (det er der, hvis der er en virksomhed eller ’økonomisk aktivitet’ på adressen. Økonomisk aktivitet kan fx være en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis dit hus lejes ud.

De forskellige dokumenter kan udfyldes på computeren, men skal herefter printes og underskrives. Vedhæft dem derefter elektronisk som en scannet PDF eller et foto af det underskrevne dokument.

Se de dokumenter, du evt. skal bruge, her

Hvornår får man svar på, om man får tilskud?

Normalt vil der kun gå et par dage, før du får svar på din ansøgning, oplyser Energistyrelsen. Det kræver dog, at du opfylder kravene for at modtage tilskud, og at din ansøgning er korrekt udfyldt.

Hvis din ansøgning er mere kompleks, kan der gå længere tid.

En dag efter, at du har sendt din ansøgning, får du adgang til en portal, hvor du løbende kan følgende med i, hvor langt Energistyrelsen er nået med din ansøgning.

Hvornår får man udbetalt penge fra Varmepumpepuljen?

Hvis din ansøgning til Varmepumpepuljen bliver godkendt, får du først et såkaldt tilsagn om tilskud – det er en bekræftelse på, at du får udbetalt et tilskud, når installationen af din varmepumpe er færdig.

”Tilskuddet udbetales først, når dit projekt er afsluttet i overensstemmelse med oplysningerne i din ansøgning, og du har ansøgt om udbetaling med den rigtige dokumentation inden for tidsfristen, som er 30 dage fra færdig installation”, skriver Energistyrelsen.