Ændringer i Bygningspuljen

Et politisk flertal har i juni 2021 besluttet at ændre lidt på Bygningspuljen. Ændringerne betyder, at:

 • Tilskuddet kun er til boliger med energimærke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper).
 • Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil - til gengæld kan flere søge.
 • 80 procent af pengene i puljen i 2022 skal bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor er der større chance for at få tilskud, hvis du søger til varmepumpe.
 • Du kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det også er muligt at få tilskud til en stor varmepumpe - fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Med udgangen af 2022 lukker Bygningspuljen, og den erstattes i løbet af 2023 af Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

Kilde: SparEnergi

Bygningspuljen stopper i 2023

Bygningspuljen har været særdeles populær, siden den åbnede i oktober 2020. Men puljen lukkede ned ved udgangen af 2022. Den erstattes i løbet af 2023 af to andre puljer: Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

I teksten herunder kan du læse, hvordan du kunne forberede dig med din ansøgning, så du øgede dine chancer for at blive en af dem, der fik tilskud fra puljen. Bygningspuljen åbnede normalt flere gange om året, og de fleste gange blev den hurtigt blevet tømt.

Da pengene blev uddelt efter først til mølle-princippet, var det en god idé at være godt forberedt, for der var en del ting, du skulle undersøge og have styr på.

Om det samme bliver tilfældet, og om du kan følge nogle af rådene i denne artikel, når Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen åbner, vides endnu ikke.

Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

I finansloven for 2021 blev der sat flere penge af til at søge om tilskud til energiforbedringer. Det betyder, at der også kommer flere penge i Bygningspuljen. Følgende beløb er sat af:

 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Puljen kan blive større endnu, da der i finansloven yderligere blev afsat mellem 60 og 225 millioner kr. fra 2021-2025, som skal fordeles mellem Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Det er ikke besluttet, hvor mange af de penge der går til hver af puljerne/ordningerne.

Kilde: Energistyrelsen

Søg tilskud til mange forskellige klimarenoveringer

Du kan søge tilskud til bl.a. skift til varmepumpe, isolering af ydervægge, efterisolering af tag og loft, udskiftning af vinduer og mekanisk ventilation.

Se alt, hvad du kan søge tilskud til på sparenergi.dk

Hvem kan søge tilskud fra Bygningspuljen?

Både private, virksomheder, andels- og ejerforeninger kan ansøge om bygningstilskuddet. 

Der er dog nogle betingelser, som du skal opfylde, før du gør dig klar til at ansøge om midlerne. Du kan få tilskud, når:

 • Arbejdet ikke er påbegyndt. 
 • Arbejdet bliver udført af en virksomhed.
 • Du søger om mindst 5.000 kr.
 • Boligen har et energimærke E, F eller G fra senest 2012.
 • Bygningen er registreret som helårsbolig.
 • Renoveringsprojektet ikke får anden offentlig støtte.
 • Du ikke får andre tilskud til bygningen.

Bliv klar til ansøgningsstart: Det skal du gøre nu

Få et energimærke

Hvis bygningen, du søger tilskud til, ikke allerede har en energimærkerapport fra 2012 eller senere, skal du indhente et energimærke, inden du kan sende en ansøgning til Bygningspuljen. Det er også muligt at søge om tilskud til at få lavet et energimærke.

Det er dog ikke et krav, hvis du udelukkende ønsker at konvertere din varmekilde til en varmepumpe.

Så meget koster et energimærke

Der er en fastsat en øvre grænse for, hvor meget udarbejdelsen af et energimærke af en mindre bygning må koste. For erhvervsejendomme og andre større bygninger, er der ingen grænse.

Prisen for mindre bygninger varierer alt efter boligens størrelse. Fra 1. januar 2022 er den øvre grænse for en bygning på 100-199 m2 fx 6.915 kr. inkl. moms. 

Prisen skal nedsættes, hvis:

 • Bygningen er opført efter 1. januar 1980,
 • Bygningen allerede har et energimærke, der er udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • Energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Det er en god ide at få tilbud fra forskellige energikonsulenter.

Du kan se alle øvre prisgrænser for energimærkning på ens.dk

Disse dokumenter, skal du have klar

Til din ansøgning, skal du vedhæfte disse dokumenter:

 • Udfyldt ansøgererklæring. Du finder ansøgererklæringen på sparenergi.dk.
 • Dokumentation for ejerskab af boligen (f.eks. tinglysning.dk).

Hvis du søger på vegne af en boligejer, fx som rådgiver, skal du desuden vedhæfte en fuldmagt fra boligejeren.

Hvis du er en virksomhed, skal du desuden vedhæfte en såkaldt ’de minimis erklæring’, som du finder på ens.dk.

Du skal også dit NemID klar. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge MitId.

Hvis du ændrer på bygningens opvarmede areal

Hvis du ændrer din bygning, sådan at det opvarmede areal ændrer sig, skal du i din ansøgning angive arealet på det opvarmede areal. Dette tal skal du have klar, når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du vil isolere tag og loft

Hvis du vil ansøge om tilskud til isolering af et fladt tag, men ikke ønsker at isolere hele taget, skal du angive, hvor mange kvadratmeter du ønsker at isolere. Det samme gælder, hvis du ønsker at isolere din boligs uudnyttede tagrum. 

Hav derfor disse tal klar, når ansøgningspuljen åbner.

Hvis du vil isolere ydervægge

Hvis du vil ansøge om tilskud til isolering af lette eller massive ydervægge, men ikke ønsker at isolere alle ydervægge, skal du angive, hvor mange kvadratmeter du ønsker at isolere.

Dette tal skal du have klar, når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du vil isolere terrændæk og sokkel

Hvis du vil ansøge om tilskud til isolering af din boligs terrændæk, men ikke ønsker at isolere hele terrændækket, skal du angive, hvor mange kvadratmeter du ønsker at isolere. 

Hvis du ønsker at isolere din boligs sokkel, skal du indtaste, hvor mange meter sokkel der skal isoleres. Disse tal skal du have klar, når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du vil udskifte facadevinduer eller yderdøre

Hvis du vil udskifte din boligs facadevinduer og yderdøre, skal du angive, om du vil udskifte dem til energiklasse 1 eller energiklasse 2.

Derudover skal du angive, hvor mange kvadratmeter du gerne vil udskifte, hvis du ikke vil udskifte dem alle. Disse tal, skal du have klar når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du vil montere forsatsvinduer

Hvis du ønsker at montere forsatsvinduer på din boligs vinduer, men ikke dem alle, skal du angive, hvor mange kvadratmeter det drejer sig om. Dette tal skal du have klar, når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du vil udskifte ovenlysvinduer

Hvis du ønsker at skifte dine ovenlysvinduer, skal du angive, om de skal udskiftes til energiklasse 1 eller energiklasse 2. Derudover skal du angive, hvor mange kvadratmeter du gerne vil udskifte, hvis du ikke ønsker at udskifte dem alle. Disse tal skal du have klar, når Bygningspuljen åbner for ansøgninger.

Hvis du ønsker mekanisk ventilation med varmegenindvinding

Hvis du ønsker at etablere balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding, skal du kende din boligs BBR-kode. 

Du kan finde din boligs BBR-kode på bbr.dk.

Hvis det antal ventilerede kvadratmeter, du ønsker, ikke er det samme som antallet af opvarmede kvadratmeter, skal du også angive dette tal. 

Hvis du vil konvertere til varmepumpe

Hvis du ønsker at søge tilskud til at konvertere til varmepumpe, skal du angive, hvilken varmepumpe du vil have af disse:

 • Luft-til-vand varmepumpe A++                                             
 • Luft-til-vand varmepumpe A+++                                             
 • Jord-til-vand varmepumpe A++                                             
 • Jord-til-vand varmepumpe A+++                               

Du skal også angive din boligs nuværende varmekilde.

Hvis du søger om støtte til en varmepumpe, fordi du bor i et område, hvor fjernvarmen nedlægges, skal du desuden vedhæfte dokumentation for, at fjernvarmeværket nedlægges.

Planlægning af arbejdet

Du må ikke have lavet en aftale med nogen om at udføre arbejdet, hvis du vil have del i Bygningspuljen, men du må gerne på forhånd indhente tilbud på arbejdet eller lave en projektbeskrivelse.

Disse forberedelser hjælper dig dog ikke i forhold til at være klar med en ansøgning, når puljen åbnes.

Her ansøger du om tilskud til energiforbedringer fra Bygningspuljen

Du skal søge via Energistyrelsens tilskudsportal. Du skal bruge dit NemID til at logge ind på ansøgningen.

Læs mere om tilskuddet, og hvordan du søger det, på sparenergi.dk