Hvor mange penge er der i Energirenoveringspuljen?

Fra 2024-2026 er der afsat omkring 825 millioner kr., som skal fordeles mellem Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. I 2024 alene er der afsat 404,7 millioner kr.

Indtil videre er der afsat 30 millioner kr. til Energirenoveringspuljen i 2024 – men der kan afsættes yderligere penge, hvis der bliver brug for det, oplyser Energistyrelsen.

Hvad er Energirenoveringspuljen, og hvad giver den tilskud til?

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning, hvor ejere af helårsboliger inkl. ejerforeninger kan søge tilskud til følgende energirenoveringsprojekter:

 1. Isolering
 2. Vinduer
 3. Ventilationsanlæg
 4. Vandbåret rumvarme
 5. Energimærke.

Hvornår åbner Energirenoveringspuljen 2024?

Energirenoveringspuljen åbner 10. april 2024 kl. 10.

Den lukker igen, når hele puljen er blevet tømt, eller senest den 1. august 2024.

Det forventes, at der åbner endnu en pulje senere i 2024.

Hvem kan søge tilskud fra Energirenoveringspuljen?

For at kunne søge og få muligheden for tilskud fra Energirenoveringspuljen, skal du opfylde disse 5 krav:  

 1. Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det.
 2. Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G – energimærket skal være fra 2012 og frem og være baseret på en bygningsgennemgang. Der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden energimærket blev udstedt.
 3. Projektet må ikke være sat i gang eller gennemført, når du ansøger.
 4. Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme projekt.
 5. Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer (et nummer, der findes i det danske CVR-register).

Hvad kan man søge om tilskud til fra Energirenoveringspuljen, og hvor meget kan man få i tilskud?

Du kan søge om tilskud til fem forskellige projekter fra Energirenoveringspuljen. Du kan godt søge om tilskud til flere forskellige ting, fx hvis du både skal have lavet et nyt energimærke, installere et ventilationsanlæg og få en udvendig facadeisolering.

1) Isolering 

Du kan søge tilskud til disse isoleringsprojekter: 

 • Udvendig isolering af ydervæg 

Udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Der gives ikke tilskud til kælderydervægge og hulmur. 

 • Efterisolering af tag og loft 

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, uopvarmet loftsrum, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 

 • Efterisolering af terrændæk 

Terrændæk er betegnelsen for en gulvkonstruktion mod jord. Der gives ikke tilskud til efterisolering af kældergulve eller krybekælder. 

 • Konvertering af krybekælder til terrændæk 

Nedlæggelse af krybekælder og etablering af et velisoleret terrændæk i stedet. 

Se de mere specifikke betingelser for tilskud til isolering

2) Vinduer 

Søg tilskud til udskiftning af disse vinduestyper: 

 • Ovenlysvinduer 

Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye ovenlysvinduer. 

 • Forsatsvinduer 

Udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer. En forsatsramme er en-, to- eller tre-lags-ruder monteret på indersiden af facadevinduet. Du kan også vælge at udskifte hele vinduet til et vindue med koblet ramme. 

 • Facadevinduer 

Udskift eksisterende facadevinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye facadevinduer. 

Det er ikke alle vinduer, der er godkendt til tilskud. Se listen over de vinduer, der kan give tilskud.

Se de specifikke betingelser for tilskud til vinduer

3) Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Etablering af et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding (fx udsugning på badeværelset), eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg.  

Se de specifikke betingelser for tilskud til ventilationsanlæg

4) Vandbåret rumvarme (radiatorer eller evt. gulvvarme)

Etablering af vandbåret rumvarme (radiator eller evt. gulvvarme), hvis du ikke har et fordelingsanlæg med vandbåret rumvarme i forvejen. Der gives ikke tilskud til at udskifte et eksisterende fordelingsanlæg baseret på vandbåret rumvarme, men kun til at etablere det fra ny. Tilskuddet gives typisk, hvis du går fra at opvarme dit hus med el-radiatorer eller el-gulvvarme til en vandbåret løsning. 

Varmeforsyningen skal efter energiforbedringstiltaget være konverteret til en eldreven varmepumpe eller fjernvarme. 

5) Energimærke

Du kan godt få tilskud til et eksisterende energimærke, hvis det er udarbejdet inden for de sidste 24 måneder, er gyldigt og er i kategorien E, F eller G. Du kan også søge tilskud til et nyt energimærke i samme kategori.   

For at få tilskuddet skal du også leve op til følgende betingelser: 

 • Du søger og får tilskud til et eller flere af de andre tiltag, der gives tilskud til.
 • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er på 5.000-10.000 kr.
 • Du har selv har betalt for energimærkningen. Det skal dokumenteres ved at vedhæfte faktura med samlet beløb og dato for betaling.
 • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang. 

Se, om du har et energimærke på dit hus, og hvilket det er, på boligejer.dk (indtast din adresse og find energimærkerapport)

Hvis dit hus ikke har et energimærke, skal du skynde dig at bestille et, og det kan du også få tilskud til. Find et firma, der udarbejder energimærker hos Spar Energi.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud fra Energirenoveringspuljen afhænger af, hvad du søger om tilskud til.  

I de fleste tilfælde får du et bestemt antal kroner pr. kvadratmeter i tilskud. Her skal du gange tilskudssatsen med det antal kvadratmeter, renoveringsprojektet skal udføres på, for at finde ud af, hvor meget du kan få i tilskud.

Hvis du søger om tilskud til energimærkning og etablering af balanceret mekanisk ventilationsanlæg, er tilskuddet et fastsat beløb.

Der er ingen øvre grænse for, hvor stort et tilskud man kan få.

Se tilskudssatserne på sparenergi.dk

Hvordan ansøger man om tilskud fra Energirenoveringspuljen?

Tilskuddet til Energirenoveringspuljen uddeles efter først til mølle-princippet, og tidligere tilskudspuljer er ofte blevet tømt hurtigt. Den forrige pulje blev tømt efter to måneder.

Du kan udfylde og sende din ansøgning på ansøgerportalen. Følg evt. den trin for trin-vejledning, som SparEnergi har lavet.

Husk at have dit MitID klar.

Forbered dig, før du søger

Det er en god idé at forberede dig, så du er sikker på, at du kan søge om tilskud. Udover at tjekke, om du lever op til de 5 krav, skal du:

 • Sikre, at du er registreret som ejer af huset. Tjek det på tinglysning.dk
 • Finde husets energimærke, der skal være i kategorien E, F eller G, være fra 2012 og frem og være baseret på en bygningsgennemgang. Hvis du søger tilskud til energimærket, skal det være udarbejdet inden for de sidste 24 måneder. Hvis dit hus ikke har et energimærke, skal du skynde dig at bestille et – find et firma, der udarbejder energimærker hos Spar Energi.
 • Tjekke, om der er en virksomhed eller økonomisk aktivitet – en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis dit hus bruges til udlejning – på din adresse. Er det tilfældet, skal du udfylde en såkaldt de minimis-erklæring om, at den samlede økonomiske støtte, som du har fået de seneste tre regnskabsår, ikke overstiger 200.000 euro. Hvis du er i tvivl, om du har momspligtig virksomhed, kan du tjekke det i CVR-registret.
 • Tjekke, om du har en momspligtig virksomhed (hvis du er i tvivl). Det gør du på virk.dk.  

Sæt dig endnu mere ind i, hvad det kræver at ansøge i SparEnergi’s ansøgningsvejledning

Hvornår får man besked, om man får tilskud?

Når din ansøgning er gået igennem, vil den blive behandlet, og du får besked via ansøgningsportalen, om den er godkendt eller ej. Hvis den godkendes, forventer Energistyrelsen, at du får besked inden for 1-2 måneder. Får du afslag, kan det tage længere tid. Du kan løbende følgende med i, hvor langt styrelsen er nået med din ansøgning.

Hvis den godkendes, får du et tilsagn om tilskud – en bekræftelse på, at du kan få udbetalt et tilskud, når du er færdig med energirenoveringen. 

Du må IKKE gå i gang med energirenoveringen, før du har fået tilsagn om tilskud. Ellers får du ikke noget tilskud.

Hvilken dokumentation skal man indsende? 

Du skal indsende en faktura for det udførte arbejde og dokumentation for, at fakturaen er betalt.

På regningsbilag og dokumentationen fra virksomheden skal der være følgende: 

 • Virksomhedens CVR-nummer.
 • Navnet på bygningsejer (dig) og den adresse, arbejdet er udført på.
 • Indkøbte materialer og produkter, og det arbejde, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt (gælder ikke ved tilskud til energimærke).
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet 

Hvor lang tid har man til at få udført arbejdet? 

Når man har fået tilsagn, har man to år til at få udført arbejdet. Der er mulighed for at ansøge om udsættelse, hvis det fx er vanskeligt at skaffe materialer eller hyre en håndværker. 

Hvornår og hvordan får man udbetalt penge fra Energirenoveringspuljen? 

Efter at arbejdet er udført, skal du indsende en ansøgning om udbetaling af tilskud og den nødvendige dokumentation. Det skal ske senest 60 dage efter, dit projekt er færdigt. Overskrider du fristen, får du ikke tilskuddet. 

Der kan være op til 5 måneders ventetid på at få udbetalt tilskuddet. Hvor lang tid det tager afhænger bl.a. af, hvor kompleks din ansøgning er. 

Tilskuddet bliver indsat på din NemKonto. 

Hvis du har søgt om tilskud til flere energiforbedringer i dit hus, kan du først søge om udbetaling af dit tilskud, når det sidste projekt er udført. 

Se tjekliste til ansøgning om udbetaling af tilskud fra Energirenoveringspuljen

Spørgsmål og svar om Energirenoveringspuljen

Må man selv udføre arbejdet?remove

Nej, arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer. 

Må man selv købe materialer til energirenoveringen?remove

Ja, du må godt selv købe materialer ind, men håndværkeren skal montere det. Indkøbet skal dokumenteres med faktura med samlet beløb og dato for betaling.

Kan man søge tilskud til lejligheder?remove

Ja, du kan godt få tilskud til energirenovering af en ejerlejlighed, hvis du opfylder alle krav for at få tilskud. Der gives tilskud til helårsboliger.

Kan man også få tilskud til døre?remove

Hvis døren består af mindst 90 procent glas, er det også muligt at søge tilskud til døre.

Kan man få dækket hele regningen, hvis den ikke er større end tilskuddets størrelse?remove

Ja, der er ingen procentvis grænse for, hvor meget man kan få i tilskud.

Kan en ny ejer af en bolig ’arve’ tilskuddet fra den gamle ejer?remove

Ja, det er muligt at overtage tilskuddet til en energirenovering fra en tidligere ejer, der har fået godkendt sin ansøgning af Energistyrelsen.