Ændringer i Bygningspuljen

Et politisk flertal besluttede i juni 2021 at ændre lidt på Bygningspuljen. Ændringerne betød, at:

 • Tilskuddet kun var til boliger med energimærke E, F og G  - dog kunne alle få tilskud til varmepumper.
 • Tilskudssatsen blev lavere end hidtil - til gengæld kunne flere søge.
 • 80 procent af pengene i puljen i 2022 skulle bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor var der større chance for at få tilskud, hvis du søgte til varmepumpe.
 • Du kunne få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kunne få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det var også muligt at få tilskud til en stor varmepumpe - fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Kilde: SparEnergi

Hvis du overvejede at udskifte olie- eller gasfyret med en varmepumpe, isolere ydervæggen eller måske udskifte dine vinduer, var det muligt at få et tilskud til det via Bygningspuljen, der var åben fra oktober 2020 til udgangen af 2022.

Bygningspuljen er lukket i 2023 – i stedet erstattes den af to andre puljer:

 • Varmepumpepuljen
 • Energirenoveringspuljen.

I Varmepumpepuljen kan du søge om tilskud til at få udskiftet din varmekilde med en varmepumpe, mens Energirenoveringspuljen formentlig vil indeholde nogle af de samme ting som Bygningspuljen. Varmepumpepuljen åbner 12. september 2023, mens der pr. 7. september 2023 endnu ikke er kommet dato på, hvornår Energirenoveringspuljen åbner.

Herunder kan du læse, hvad du kunne få tilskud til i Bygningspuljen, hvor meget man kunne få, og hvem der kunne få tilskud.

Hvor mange penge var der i Bygningspuljen?

I finansloven for 2021 blev der sat flere penge af til at søge om tilskud til energiforbedringer. Det betyder, at der også kommer flere penge i Bygningspuljen. Følgende beløb er sat af:

 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Puljen kan blive større endnu, da der i finansloven yderligere blev afsat mellem 60 og 225 millioner kr. fra 2021-2025, som skal fordeles mellem Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Det er ikke besluttet, hvor mange af de penge der går til hver af puljerne/ordningerne.

Kilde: Energistyrelsen

Hvad kunne du få tilskud til?

Du kunne få tilskud til en lang række energiforbedringer af din bolig. Fra september 2021 var det kun muligt at få tilskud til boliger med et energimærke E, F eller G. Det skulle sikre, at tilskuddet støttede de boliger, der trængte mest og havde den bedste klimaeffekt.

Tilskud til varmepumper afhang ikke af energimærket. Dog skulle boligen eller boligforeningen ligge uden for et fjernvarmeområde for at søge tilskud til varmepumpe.

Da man gerne ville have, at flere skiftede opvarmningsform til de miljøvenlige varmepumper, var der større chancer for at få tilskud, hvis man søgte om skifte til varmepumpe.

Herunder er listen over de ting, man ifølge Energistyrelsen kunne søge tilskud til:

Skift til varmepumpe

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg.

Isolering (kun energimærke E, F og G)

 • Udvendig isolering af massive og lette ydervægge (gælder ikke hulmur og kældervægge)
 • Efterisolering af tag og loft inkl. skunkvægge, flade tage og skråvægge mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Vinduer (kun energimærke E, F og G)

 • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Optimering af husets drift (kun energimærke E, F og G)

 • Mekanisk ventilation
 • Varmegenvindig via varmepumpe
 • Vandbårent radiatoranlæg.

Hvor meget kunne du få i tilskud?

Hvor meget, du kunne få i tilskud, afhang af størrelsen og typen af din energiforbedring. Tilskuddet var i 2020 sat, så det dækkede op til 30 procent af investeringen. Fra 2021 var tilskudssatserne dog sat lidt ned, så der er penge til, at flere kan få tilskud.

Du kan se tilskudssatserne i Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Hvem kunne søge tilskuddet fra Bygningspuljen?

Tilskudspuljen var til alle typer boliger og ejerforhold, så længe boligen var registreret som helårsbolig i BBR. Du kunne altså bruge tilskuddet som fx privatperson i eget hus eller lejlighed og som en andels-, ejer- eller grundejerforening, men faktisk også som virksomhed, forening eller lignende. Momsregistrerede virksomheder fik dog 20 procent mindre i tilskud.

Du kunne ikke få tilskud til sommerhuse eller huse med begrænset helårsstatus.

Betingelser

 • Boligen skulle have et gyldigt og gældende energimærke E, F eller G - lavet efter 1. oktober 2012 (dog ikke, hvis du søgte tilskud til konvertering af varmepumpe).
 • Du kunne kun bruge tilskuddet til din helårsbolig.
 • Du måtte ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kunne tilskuddet bedre betale sig end fx håndværkerfradrag.
 • Du måtte ikke have igangsat energiforbedringen, inden du fik tilsagnet om, at du havde fået tilskuddet. 
 • Du kunne ikke kombinere dette tilskud med ordningen om at låne varmepumpe på abonnement. 

Tilskuddet blev uddelt efter først til mølle-princippet.