Ændringer i Bygningspuljen

Et politisk flertal har i juni 2021 besluttet at ændre lidt på Bygningspuljen. Ændringerne betyder, at:

 • Tilskuddet kun er til boliger med energimærke E, F og G  - dog kan alle få tilskud til varmepumper.
 • Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil - til gengæld kan flere søge.
 • 80 procent af pengene i puljen i 2022 skal bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor er der større chance for at få tilskud, hvis du søger til varmepumpe.
 • Du kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det også er muligt at få tilskud til en stor varmepumpe - fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Kilde: SparEnergi

Overvejer du at udskifte olie- eller gasfyret med en varmepumpe, isolere ydervæggen eller måske udskifte dine vinduer? Så er det måske muligt at få et tilskud til det.

Hvornår kan jeg søge om tilskud fra Bygningspuljen?

Onsdag 14. september 2022 åbnede Bygningspuljen igen for nye ansøgninger. Puljen var på 121 millioner kr., og den blev tømt på dagen. Energistyrelsen er ved at behandle ansøgningerne, og der kan gå op til 6 måneden, før man får svar.

Bygningspuljen åbner igen i 2023 - hvornår er der endnu ikke taget stilling til. I alt er der 320 millioner kr. i puljen i 2023.

Forbered din ansøgning til Bygningspuljen

Det er en god idé at forberede din ansøgning et stykke tid i forvejen, så du er helt klar til at udfylde ansøgningen på dagen. Du kan fx:

 • Få hjælp til det på SparEnergi.dk/tilskud.
 • Deltage i et af de webinarer, Energistyrelsen afholder op til åbningen, hvor du kan få vejledning i, hvordan du søger tilskud og kan stille spørgsmål. Det første webinar finder sted 6. september, og du kan se et optaget webinar på SparEnergi.dk fra den 7. september.

Læs mere om, hvordan du søger, på sparenergi.dk.

Vent med at gå i gang til du har fået tilskud

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, før du får foretaget energiforbedringen. Du må heller ikke købe materialer eller sætte håndværkere i gang, inden du har tilsagn på, at du har fået tilskuddet.

Når du har fået tilsagnet, har du to år til at få gennemført energiforbedringen. Dvs., du kan godt søge i 2022, hvor tilskuddet gælder, men først bruge det i 2023 eller 2024. 

Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

I finansloven for 2021 blev der sat flere penge af til at søge om tilskud til energiforbedringer. Det betyder, at der også kommer flere penge i Bygningspuljen. Følgende beløb er sat af:

 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Puljen kan blive større endnu, da der i finansloven yderligere blev afsat mellem 60 og 225 millioner kr. fra 2021-2025, som skal fordeles mellem Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Det er ikke besluttet, hvor mange af de penge der går til hver af puljerne/ordningerne.

Kilde: Energistyrelsen

Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til en lang række energiforbedringer af din bolig. Bemærk dog, at det fra september 2021 kun er muligt at få tilskud, hvis din bolig har et energimærke E, F eller G. Det skal sikre, at tilskuddet støtter de boliger, der trænger mest og giver den bedste klimaeffekt.

Tilskud til varmepumper afhænger ikke af energimærket. Dog skal du eller boligforeningen bo uden for et fjernvarmeområde for at søge tilskud til varmepumpe.

Man vil gerne have, at flere skifter opvarmningsform til de miljøvenlige varmepumper, og derfor er der større chancer for at få tilskud, hvis man søger om skifte til varmepumpe.

Herunder er den liste, Energistyrelsen har offentliggjort over, hvad man kan søge tilskud til:

Skift til varmepumpe

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg.

Isolering (kun energimærke E, F og G)

 • Udvendig isolering af massive og lette ydervægge (gælder ikke hulmur og kældervægge)
 • Efterisolering af tag og loft inkl. skunkvægge, flade tage og skråvægge mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Vinduer (kun energimærke E, F og G)

 • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Optimering af husets drift (kun energimærke E, F og G)

 • Mekanisk ventilation
 • Varmegenvindig via varmepumpe
 • Vandbårent radiatoranlæg.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af størrelsen og typen af din energiforbedring. Tilskuddet var i 2020 sat, så det dækkede op til 30 % af investeringen. Fra 2021 er tilskudssatserne dog sat lidt ned, så der er penge til, at flere kan få tilskud.

For at få et mere præcist bud på tilskud til netop din energiforbedring, kan du indtaste din adresse og beregne tilskuddet på Sparenergi.dk/tilskudsberegner.

Du kan se tilskudssatserne i Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Eksempler på tilskud

Energistyrelsen har lavet følgende eksempler på typiske tilskudsbeløb i et 140 m2 hus

Tiltag

Tilskud i kroner

A+++ varmepumpe

19.000

A++ varmepumpe

14.000

25 m2 vinduer i energiklasse 1

7.750

25 m2 vinduer i energiklasse 2

27.500

Isolering af uudnyttet tagrum med u-værdi før på >= 0,20

8.400

Hvem kan søge tilskuddet fra Bygningspuljen?

Tilskudspuljen er til alle typer boliger og ejerforhold, så længe boligen er registreret som helårsbolig i BBR. Dvs., du kan bruge tilskuddet som fx privatperson i eget hus eller lejlighed og som en andels-, ejer- eller grundejerforening, men faktisk også som virksomhed, forening eller lignende. Momsregistrerede virksomheder får dog 20 % mindre i tilskud.

Du kan ikke få tilskud til sommerhuse eller huse med begrænset helårsstatus.

Betingelser

 • Din bolig skal have et gyldigt og gældende energimærke E, F eller G - lavet efter 1. oktober 2012 (dog ikke, hvis du søger tilskud til konvertering af varmepumpe).
 • Du kan kun bruge tilskuddet til din helårsbolig.
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kan tilskuddet bedre betale sig end fx håndværkerfradrag.
 • Du må ikke have igangsat energiforbedringen, inden du får tilsagnet om, at du har fået tilskuddet. 
 • Du kan ikke kombinere dette tilskud med ordningen om at låne varmepumpe på abonnement. 

Tilskuddet uddeles efter først til mølle-princippet.

Hvornår får jeg svar på, om jeg får tilskud?

Energistyrelsen har ikke sat nogen dato på, hvornår du får svar på din ansøgning om bygningstilskud. Men de bliver behandlet i den rækkefølge, de er sendt ind. 

Fakta om Bygningspuljen

Bygningspuljen åbnede for første gang 15. oktober 2020, hvor de 245 millioner kr. i tilskudspuljen hurtig blev brugt.

I 2021 var der sat 675 millioner kr. af i to puljer. Den første pulje, hvor der var afsat 250 millioner kr., åbnede for ansøgninger 7. april 2021, og den blev tømt på blot en dag. Den anden og sidste pulje på ca. 340 millioner kr., blev åbnet 28. september 2021 med lidt flere begrænsninger på, hvem der kunne søge. Denne pulje blev tømt og lukket for ansøgninger 29. oktober 2021.