Du har lige nu fire muligheder for at søge tilskud, hvis du ønsker at udskifte dit olie- eller naturgasfyr til en varmepumpe. Tre af tilskuddene kan du søge inden installationen af varmepumpen, og den fjerde mulighed, giver dig rabat på el, når varmepumpen er installeret.  

1. Bygningspuljen

Bygningspuljen administreres af Energistyrelsen, og formålet med puljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen for helårsboliger i Danmark. 

Hele 80 % af puljen skal i 2022 bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe, og derfor er der god chance for at få tilskud til din nye varmepumpe fra denne pulje. 

Bygningspuljen åbnede sidste gang for ansøgninger onsdag d. 16. marts 2022 med en pulje på 300 millioner kroner. Puljen blev hurtigt tømt, så vil du søge tilskud fra denne pulje, må du vente på, at puljen igen åbner. Det sker 14. september 2022, hvor der er 121 millioner kr. i puljen.

Bygningspuljens midler uddeles til og med 2026. 

Se, hvordan du forbereder dig, her

Hvem kan få tilskud fra Bygningspuljen?

Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen når du:

 • Søger til en helårsbolig – hus eller lejlighed.
 • Bor uden for et fjernvarmeområde. 
 • Ejer boligen.

Der kræves et gyldigt energimærke, for at kunne ansøge Bygningspuljen og det er kun boligejere med et energimærke E, F og G, der kan få tilskud, men søger du kun om tilskud til en varmepumpe, kræves der ikke et energimærke.

Du kan ikke søge tilskud til dit sommerhus. 

Hvilke varmepumper, kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til:

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg.

Læs mere om Bygningspuljen her


2. Afkoblingsordningen

 Afkoblingsordningen er endnu en pulje, der administreres af Energistyrelsen, og den har til formål at dække gebyret til Evida (som driver og vedligeholder gasdistributionsnettet) for omkostninger til frakobling af gasledninger i privat beboelse. 

Afkoblingsordningen åbnede for ansøgere tirsdag den 1. februar, og midlerne i ordningen uddeles i perioden 2021-2026. For 2022 er der afsat 100 millioner kroner. På www.evida.dk kan du se hvor mange penge, der er tilbage for resten af 2022.

Hvem kan få tilskud fra Afkoblingspuljen?

Du kan søge tilskud fra Afkoblingspuljen når du:

 • Har et gasfyr.
 • Har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100 m3 og 6.000 m3.
 • Søger som privat husholdning eller udlejer.

Du kan ikke ansøge, hvis du har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der gennem de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget "de minimis-støtte", der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Læs mere om Afkoblingsordningen her

3. Skrotningsordningen

Også Skrotningsordningen er en pulje, der administreres af Energistyrelsen, og formålet med ordningen er at give boligejere økonomisk hjælp til at udskifte deres gamle olie- eller gasfyr.

Skrotningsordningen indebærer, at du som ansøger får en varmepumpe med abonnementsordning, og altså ikke skal investere de 80.000 - 120.000 kr., det typisk koster at købe en varmepumpe. Det er din leverandør af varmepumpen, der søger og får tilskuddet på op til 25.000 kr. til dig.

Hvem kan få tilskud fra Skrotningsordningen?

Du kan søge tilskud fra Skrotningsordningen når du:

 • Har et olie- eller gasfyr.
 • Ønsker varmepumpe på abonnement.
 • Bruger en leverandør, der er prækvalificeret til Skrotningsordningen. Se oversigt her.

Læs mere om Skrotningsordningen her

4.  Reduceret elafgift

Når du har fået din nye varmepumpe installeret, kan du søge om reduceret elafgift til dens brug. Elafgiften er en afgift, som alle el-kunder betaler til staten, og afgiften er den samme, uanset hvilket elselskab du bruger. Når du får reduceret elafgift, skal du betale fuld elafgiftssats for de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug.

Hvem kan få tilskud reduceret elafgift?

Du kan få reduceret elafgift når:

 • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
 • Din bolig er registreret i BBR som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning.
 • Din bolig er registreret hos el-selskabet som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Du ansøger om reduceret elafgift ved at udfylde et ansøgningsskema, som du sender til din kommune. Ansøgningsskemaet får du hos dit el-selskab. 

Læs mere om reduceret elafgift hos dit elselskab.

Kan jeg få tilskud til varmepumper fra flere puljer?

Ja, du kan godt søge og få tilskud fra flere puljer. Fx kan du få tilskud til en ny varmepumpe med Bygningspuljen og samtidig få dækket udskiftningen til at demontere gasinstallationen med Afkoblingsordningen. Herefter kan du få nedsat elafgiften fra dit el-selskab, når din BBR er ændret, sådan at du er registreret med el, som din primære opvarmningskilde.

Kan jeg få tilskud til luft til luft-varmepumpe i sommerhus?

Du kan ikke få tilskud fra Bygningspuljen til en luft til luft-varmepumpe, men du kan søge om reduceret elafgift, hvis dit sommerhus primært bliver opvarmet med el.